Connect with us

2021 | PARLAMENTARII la RAPORT: Cătălina CIOFU deputat PNL de BACAU

Bacau

2021 | PARLAMENTARII la RAPORT: Cătălina CIOFU deputat PNL de BACAU

Cătălina Ciofu-23 de propuneri legislative

Deputatul Cătălina Ciofu (PNL Bacău) a luat cuvântul în 4 ședințe. A inițiat 23 propuneri legislative, dintre care două au devenit legi. A adresat o singură interpelare.

Deputatul activează în trei comisii:

Deputatul Cătălina Ciofu s-a implicat în dezbateri privind știința, lucrările de amenajare a teritoriului, serviciile comunitare pentru situații de urgență, cooperarea europeană

Ca membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului, deputatul Cătălina Ciofu a adresat o interpelare pe tema stadiului lucrărilor de consolidare a malului râului Trotuș din zona DN 12A.

Ca membru al Comisiei pentru știință și tehnologie, Cătălina Ciofu a insistat pe rolul activ al științei și pe faptul că știința trebuie să stea la temelia societății contemporane, în declarația politică intitulată: „Încrederea în ştiinţă ne ajută să înţelegem mai bine lumea în care trăim”.

A luat cuvântul la dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guv

ernului nr. 217/2020 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă (PL-x 103/2021), care  a rămas pentru votul final.

Cătălina Ciofu a luat cuvântul la dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 (PL-x 538/2019). Acest proiect a rămas pentru votul final.

Deputatul este secretar al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Costa Rica. Mai este membru și în  Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda și în Grupul parlamentar de prietenie Romania – Republica Uzbekistan.

Deputuatul Cătălina Ciofu s-a implicat activ pentru ca legea care să permită alăptarea în public să devină realitate în anul 2021:

Deşi, de la iniţierea unui astfel de proiect de lege nu ar trebui să fie nevoie de aproape 3 ani pentru a fi adoptat în Parlament, majoritatea parlamentară de atunci a avut alte priorităţi legislative care reflectau mai puţin interesul cetăţeanului. Sunt mândră că am avut posibilitatea să votez azi acest proiect de lege şi că fac parte din majoritatea parlamentară care adoptă legi în interesul comun al cetăţenilor, pentru buna creştere şi educaţia cetăţenilor spre o atitudine democratică respectând în acelaşi timp dreptul mamei de a-şi creşte copilul aşa cum îi dictează instinctul matern, dar şi cu sprijinul autorităţilor statului care pot aplica sancţiuni în cazul în care unei mame i se limitează dreptul de a alăpta în spaţii publice.”

  Deputat Cătălina Ciofu (PNL Bacău): Propuneri legislative de interes național și regional, devenite legi

 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ” a devenit Legea 224/2021

Proiectul de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a devenit Legea 270/2021

Educația națională, legislația arhivelor, sportul și pensiile publice pe agenda legislativă a deputatului Cătălina Ciofu

Cătălina Ciofu este conștientă de necesitatea politicilor de alfabetizare, absolut necesară pentru eradicarea sărăciei. PNL va aplica principiile echității în practicile pedagogice centrate pe elevi și studenți pentru a combate abandonul școlar:

Alfabetizarea este esenţială pentru eradicarea sărăciei, stabilirea egalităţii de şanse, incluziune socială, apărarea demnităţii umane, meritocraţie, valori ale unei societăţi democratice mature. Alfabetizarea este unul dintre obiectivele Agendei 2030 privind Dezvoltarea Durabilă, program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu caracter universal, care urmăreşte garantarea unei educaţii de calitate şi promovează oportunităţile de învăţare de-a lungul întregii vieţi pentru toţi. Prin Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă, România stabileşte cadrul naţional pentru susţinerea şi implementarea obiectivelor Agendei 2030.

Prin Programul de guvernare 2020-2024, Partidul Naţional Liberal alături de membrii coaliţiei de guvernare, în spiritul valorilor proeuropene, doreşte să pună accentul pe echitate şi practicile pedagogice centrate pe elevi şi studenţi pentru a combate efectele negative ale ratei crescute de abandon şcolar timpuriu, rezultatele slabe ale elevilor la testările naţionale şi internaţionale PISA 2018 şi rata ridicată a analfabetismului funcţional, măsurată la vârsta de 15 ani.

Stadiile inițiativelor legislative

Deputatul Cătălina Ciofu a avut o serie de inițiative legislative, care în prezent se află la Senat. Ele privesc domenii precum Educația, Arhivele Naționale, Programul de Dezvoltare „Ski în România”, evidența persoanelor, sistemul public de pensii:

 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
 • Propunere legislativă pentru completarea art.249 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actelor de identitate ale cetăţenilor români
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 şi a legii nr. 53/2003 Codul Muncii
 • Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Ski în România „
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.92 din Legea nr.8/1991 privind fondul funciar
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice

Deputatul Cătălina Ciofu: veniturile cetățenilor, concediile, pensiile o prioritate

 O serie de inițiative legislative ale deputatului Cătălina Ciofu se află la comisii.  Domeniile principale sunt venitul minim de incluziune, asigurările sociale de sănătate, concediile, regimul juridic al contravențiilor. Alte propuneri sunt legate de stabilirea unei „zile a alegătorului”, de reglementarea legii pescuitului:

 • Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Naţională a Alegătorului”
 • Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
 • Propunere legislativă – Legea pescuitului

Numele deputatului Cătălina Ciofu apare pe 3 proiecte de lege

La capitolul inițiative aflate la promulgare, deputatul Cătălina Ciofu și-a înscris numele pe trei proiecte de lege, privind regimul drumurilor, instituirea „Zilei naționale a înotului”, codul fiscal:

 • Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
 • Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie – Ziua naţională a înotului
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

O inițiativă trimisă la aviz/punct de vedere solicitat inițiată de Cătălina Ciofu este propunerea legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind securitatea naţională a României.

Concluzii

Deputatul Cătălina Ciofu (PNL Bacău) activează în trei comisii parlamentare ale Camerei Deputaților. Activitatea sa parlamentară poate fi plasată pe trei direcții principale, după domeniile în care s-a implicat:

 • inițiative cu destinație regională/locală axate pe chestiuni de amenajare teritorială;
 • inițiative cu destinație națională, axate pe situația științei și tehnologiei, promovarea educației, combaterea analfabetismului,  veniturilor, codul fiscal, circulația pe drumuri publice, sport, zile aniversare;
 • inițiative naționale, corelate cu legislația și contextul european.

Există o compatibilitate între inițiativele legislative, dezbaterile, interpelările adresate și comisiile parlamentare din care face parte.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Bacau

News Moldova LIVE

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Comentarii recente

Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top