fbpx
Connect with us

Elena Hărătău (PNL): „Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii și a Legii farmaciei nr. 266/2008 poate avea consecințe foarte grave asupra sănătății sistemului medical”

Elena Hărătău (PNL): "Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii și a Legii farmaciei nr. 266/2008 poate avea consecințe foarte grave asupra sănătății sistemului medical" - News Moldova

Bacau

Elena Hărătău (PNL): „Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii și a Legii farmaciei nr. 266/2008 poate avea consecințe foarte grave asupra sănătății sistemului medical”

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii și a Legii farmaciei nr. 266/2008 poate avea consecințe foarte grave asupra sănătății sistemului medical, consideră deputatul PNL de Bacău Elena Hărătau

Deputatul liberal a transmis ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, un memoriu al farmaciștilor și asociațiilor profesionale ale acestora, referitor la Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum și a unor acte normative cu impact în domeniul sănătății și a Legii farmaciei nr. 266/2008, care, în cazul adoptării, ar afecta grav activitatea farmaciilor din țară și ar putea bloca accesul la medicamente al pacienților.

„Din analiza amendamentelor transmise se individualizează trei solicitări principale, care, în opinia noastră, în măsura în care ar fi transpuse în practică de către Legiuitor, ar impacta în mod direct și nefavorabil activitatea farmaciilor.

I. Transmiterea fondului de comerț către o altă societate doar prin fuziune

Raportat la modificările art.10 alin.10 din Legea farmaciei nr. 266/2008, ce vizează posibilitatea înstrăinării autorizației exclusiv „în condițiile art. 238 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, susținem eliminarea în integralitate a acestei dispoziții, având în vedere faptul că, în opinia noastră, încalcă dreptul la proprietate și principiul stabilității raporturilor juridice.

În susținerea punctului nostru de vedere menționăm faptul că autorizația de funcționare este mai mult decât un act de confirmare/atestare a îndeplinirii unor cerințe de funcționare fiind, în realitate, o licență de desfășurare a unei anumite activități de către titularul ei, într-o anumită locație. În aceste condiții, este un drept câștigat de deținătorul autorizației ca în locația respectivă să desfășoare activități specializate de farmacie, cu menținerea condițiilor legale de funcționare. Mai mult, această modificare nu își găsește aplicabilitatea în realitatea socio-economică, îngrădind în mod evident dreptul de dispoziție al societăților comerciale.

Stabilirea unei astfel de interdicții este nu numai neconstituțională, din perspectiva drepturilor câștigate, dar și incorectă, din punct de vedere al raporturilor comerciale. Concret, o societate care are mai multe farmacii poate decide că una sau mai multe unități trebuie vândute, din diverse motive, inclusiv probleme de ordin financiar. Însă în măsura adoptării modificărilor propuse, raportat la situația exemplificată anterior, nu va mai exista niciun interes de cumpărare a farmaciilor respective.

Modalitatea de transfer de proprietate, în varianta propusă, va conduce categoric către blocarea activității farmaciilor, procedura de divizare/fuziune implicând mecanisme complexe, ce se deruleaza pe parcursul a minim patru luni, spre exemplu redactarea unui plan de divizare/fuziune, notificarea și aprobarea acestuia. 

În consecință, este cât se poate de clar că prin prezentele modificări nu se urmarește o simplificare a traseului de autorizare, cum ar fi de așteptat luând în considerare cele menționate în nota de fundamentare, ci se dorește practic blocarea unei activități, respectiv de vânzare a fondurilor de comerț.

De asemenea, prin schimbarea modalității actuale de tranzacționare a fondurilor de comerț, bugetul de stat va fi afectat negativ, prin neîncasarea impozitului pe profit și a TVA-ului pentru tranzacțiile în cauză, deoarece preluarea prin fuziune sau divizare sunt operațiuni neutre din acest punct de vedere. Statul va pierde venituri semnificative, având în vedere că doar în ultimele trei luni au fost transferate 255 de licențe. În urma acestor tranzacții, estimăm că statul a încasat peste 10 milioane de euro, doar din taxe și impozite, conform celor precizate în nota de fundamentare.

II. Introducerea criteriului geografic pentru mediul urban și rural

Cu privire la articolul 12 din Legea farmaciei nr. 266/2008 și modificările ce se doresc a fi efectuate, apreciem că trebuie eliminat criteriul geografic, fiind mai mult decât suficient criteriul demografic, valid în evaluarea oportunității și necesității oferirii serviciilor farmaceutice. Criteriul demografic oferă un indicator al mobilității populației din mediul rural către urban și invers și, implicit, identifică necesitatea suplimentării sau nu a serviciilor farmaceutice. Menționăm că în trecut a mai existat criteriul distanței minime între farmacii, dar tocmai pentru că nu oferea un beneficiu real populației legiuitorul a decis eliminarea lui.

În fapt, prin introducerea acestei noi condiții (criteriul geografic) se va încuraja specula imobiliară. Proprietarii de spații vor avea un interes sporit de a majora chiriile spațiilor în care își desfășoara activitatea farmaciile, profitând de imposibilitatea acestora de a se reloca în alte zone, astfel încât să respecte criteriul distanței minime față de alte farmacii deja existente. Această măsură va cauza în mod direct o creștere importantă a costurilor suportate de către farmacii, care vor avea drept consecințe directe creșterea prețului produselor nonRx, impact ce va fi resimțit, în final, de pacienți.

III. Anularea autorizației de funcționare pentru abateri minore (fără un sistem gradual de aplicare a sancțiunilor)

Susținem că modificările conținute în Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum și a unor acte normative cu impact în domeniul sănătății și a Legii farmaciei nr. 266/2008, referitoare la motivele care pot atrage sancționarea farmaciei cu măsura anulării autorizației de funcționare, trebuie revizuite și clarificate, din perspectiva necesității introducerii unui sistem gradual, circumstanțial, de aplicare a sancțiunilor.

Astfel, propunem și solicităm acordarea unei atenții speciale condițiilor în care operează sancțiunea anulării autorizației de funcționare, având în vedere gravitatea acestei sancțiuni. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie introducerea alin.(12) la articolului 10 din Legea farmaciei nr. 266/2008, unde este prevăzută sancțiunea anulării autorizației de funcționare pentru lipsa notificării Ministerului Sănătății cu privire la „Orice modificare ulterioară a condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației de funcționare…”.

„În primul rând, trebuie observat că nu există în textul legii o prevedere care să nominalizeze condițiile de emitere a autorizației de funcționare. Practic, condițiile de autorizare se pot deduce în baza cerințelor ce trebuie îndeplinite, prin documentele necesar a fi depuse în vederea obținerii autorizației de funcționare. Problema pe care o ridicăm ține de lipsa de predictibilitate a textului de lege, atât timp cât sintagma „orice” este vagă și imprecisă, în raport de documentele solicitate pentru autorizare.

Din această perspectivă, se ridică următoarele semne de întrebare:

– Se notifică modificarea unei fișe de atribuții?

Unele modificări ale fișelor de atribuții sunt consecințe ale aplicării unor dispoziții legale și, în orice caz, pot fi modificări minore, care țin de îndeplinirea raporturilor contractuale dintre părți, în sensul că angajatului i se trasează noi atribuții. Potrivit textului din proiect, modificându-se una din informațiile care au stat la baza emiterii autorizației de funcționare, ar trebui notificată orice astfel de modificare;

– Se notifică orice modificare a actului constitutiv?

Astfel rezultă, potrivit textului de lege propus, actul constitutiv fiind unul dintre documentele solicitate pentru autorizare. Cu toate acestea, sunt multe modificări ale actului constitutiv care nu au nicio relevanță în ceea ce privește organizarea și funcționarea farmaciei, precum modificarea părților sociale, modificarea participării asociaților la câștig și pierderi, modificarea duratei ori a conținutului mandatului administratorului societății, modificarea structurii consiliului de administrație la SA-uri, introducerea unor organe nonexecutive în sistemul dual, tot la SA-uri, etc. Toate aceste modificări nu au, în mod obiectiv, niciun impact direct asupra organizării și funcționării farmaciei, care nu se confundă cu societatea comercială.

– Pentru modificarea dotării farmaciei cu mobilier, ustensile şi aparatură, aspecte uzuale frecvente, se notifică Ministerului Sănătății?

Conform prevederilor legislative da, fiind una din informațiile și condițiile care au fost analizate și au stat la baza emiterii autorizației de funcționare. În mod categoric însă, obligarea farmaciei, sub sancțiunea anulării autorizației de funcționare, de a notifica orice nouă achiziție de mobilier, de, atenție, ustensile și aparatură, este extrem de dificil de dus la îndeplinire și nu are nicio utilitate practică. Având în vedere gravitatea sancțiunii, apreciem că, pentru claritatea și predictibilitatea proiectului actului normativ, se impune o revizuire integrală a alin.(12) și precizarea exactă a modificărilor ce trebuie comunicate Ministerului Sănătății de către titularul autorizației de funcționare a farmaciilor.

Pentru a se înțelege importanța redactării corecte a acestui text de lege facem trimitere și la art.22 alin.(1) lit.b), care prevede în mod expres sancțiunea anulării autorizației de funcționare pentru încălcarea dispozițiilor art.10 alin.(12).

De asemenea, au fost introduse în Proiect alin. (6) la art. 21 si alin. (3) la art. 27. Prin art.22 alin.(1) lit.b), nerespectarea prevederilor acestor noi aliniate conducând în mod expres la anularea autorizației de funcționare, neexistând paradoxal nicio altă sancțiune premergătoare acestei măsuri.

Pentru o primă încălcare a obligațiilor care nu prejudiciază buna desfășurare a activității farmaciei sau legalitatea serviciilor prestate, considerăm că trebuie să fie aplicată o sancțiune cu avertisment, urmând ca ulterior, în situația în care există o încălcare recurentă/repetată, să i se aplice o sancțiune cu amendă sau, în măsura în care aceasta încalcă și alte dispoziții legale corelate, să se adopte măsura anulării autorizației.

Această modalitate de individualizare și apreciere a gravității faptei și, implicit, a sancțiunilor ce urmează a fi aplicate, este în acord atât cu legislația națională, cât și cu cea europeană privind regimul sancționator al faptelor contravenționale”, se arată în documentul formulat de majoritatea asociațiilor farmaciștilor din țară.

Având în vedere petiția prezentată, i-am solicitat ministrului Sănătății un răspuns pertinent legat de situația evidențiată, și, de asemenea, să adopte măsurile care se impun în vederea modificării corespunzătoare a proiectului actului normativ menționat, în acord cu aspectele reclamate. De asemenea, am cerut conducerii MS să elimine din textul proiectului Ordonanței de Urgență articolele contestate, deoarece adoptarea în forma actuală poate avea efecte extrem de nefaste asupra activității și chiar a supraviețuirii farmaciilor din România, precum și, implicit, a stării de sănătate a populației, prin limitarea accesului la medicamentele indispensabile.

Nu în ultimul rând, având în vedere importanța și impactul propunerilor de modificare și completare a Legii Farmaciei nr. 266/2008, incluse în proiectul de Ordonanță de Guvern supus dezbaterii publice, i-am adresat domnului Rafila rugămintea de a publica în mod transparent pe pagina de internet a Ministerului Sănătății varianta consolidată a actului normativ, ca urmare a procesului de consultare și dezbatere publică, înainte ca proiectul respectiv să fie înaintat Guvernului României pentru aprobare”, a precizat deputatul Elena Hărătău.


Continue Reading
You may also like...

OM. Cu aripi fragile de fluture.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Bacau

PROFIL DE CANDIDAT

Revista economică Moldova Invest, nr.5

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Iasi, mai 2023

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top