Connect with us

P.U.G.-ul ONEŞTIULUI nu poate fi actualizat! NICIO FIRMĂ nu s-a înscris la LICITAŢIE

Bacau

P.U.G.-ul ONEŞTIULUI nu poate fi actualizat! NICIO FIRMĂ nu s-a înscris la LICITAŢIE

Procedură de atribuire anulată automat

În data de 3 septembrie a.c., conform actualizării din platforma online a Sistemului Electronic de Achiziţii Publice, e-licitaţie.ro, anunţul Primăriei Municipiului Oneşti, în calitate de autoritate contractantă, cu privire la depunerea de oferte pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Oneşti, a rămas fără a fi onorat.

Astfel, procedura de atribuire a fost anulată automat, deoarece, până la împlinirea datei-limită pentru depunerea ofertelor, nu a existat niciun ofertant care să-şi fi depus documentaţia, în vederea prestării serviciilor de actualizare a PUG-ului.

Motivele actualizării P.U.G-ului – Fundamentele legale

Necesitatea actualizării Planului Urbanistic General este justificată de faptul că acesta este depăşit în raport cu realitatea economică, socială şi urbanistică, potrivit articolului 30, coroborat cu articolul 31 alin.(1) lit.a) din Normele de aplicare ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.233/2016, unitatea administrativ-teritorială Municipiul Oneşti având obligaţia de a actualiza documentaţia de urbanism, acesteia expirându-i termenul de valabilitate:

  • Art.30 alin.(1) – Planul urbanistic general (P.U.G.) se analizează în vederea actualizării la cel mult zece ani.Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte o singură dată, pe bază de hotărâre a Consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar nu mai mult de 10 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate;
  • Art.31 alin.(1) – Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism este obligatorie în situaţia în care – lit.a) – expiră termenul de valabilitate a documentaţiei.

Explicarea necesităţii actualizării P.U.G.-ului prin raportare la strategia de dezvoltare şi evoluţiile demografică şi teritorială

Monitorizarea limitelor perimetrului construibil prin actualizarea acestui Plan Urbanistic General se impune şi în contextul evoluţiei demografice şi economice a localităţii, acestea ridicând provocări de natură să determine direcţionarea dezvoltării oraşului spre alte zone şi subzone.

În ceea ce priveşte evaluarea respectivelor zone şi subzone, criteriul de care se ţine cont în demersurile de asigurare a unei dezvoltări durabile constă în identificarea indicatorilor urbanistici atractivi.

Una dintre mizele actualizării P.U.G-ului – Eliminarea URBANISMULUI DEROGATORIU

Prin actualizarea Planului Urbanistic General, a acestui proiect integrat programului de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritorială de bază, se vizează eliminarea situaţiilor în care se foloseşte urbanismul derogatoriu.

Prin această sintagmă, se înţelege planificarea urbană bazată pe excepţiile prevăzute în normele în vigoare şi are drept consecinţă o dezvoltare haotică a localităţilor.

Astfel, concret, se doreşte evitarea invocării planurilor urbanistice generale învechite ca necesităţi pentru legiferarea derogărilor, aceste derogări creând dezechilibre teritoriale, după cum se afirmă în articolul sugestiv intitulat „Urbanism derogatoriu”, publicat în „Arhitectura”, Revista Uniunii Arhitecţilor din România, de către Şerban Ţigănaş, arhitect şi preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România.

Serban Tiganas – Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR)

Alte consecinţe ale urbanismului derogatoriu ce se doresc a fi evitate prin actualizarea PUG-ului Municipiului Oneşti rezidă în alterarea imaginii localităţilor, agresarea zonelor protejate, suprasolicitarea infrastructurii, respectiv nesiguranţa investiţiilor, care ar avea de suferit dacă investitorii iau decizii în baza unor avize declarate tardiv ca fiind lipsite de valabilitate, tocmai din cauza plierii pe vechi regulamente de urbanism ce nu mai corespund noilor realităţi teritoriale, respectiv noilor priorităţi de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale.

Obiectivele strategice ale Municipiului Oneşti prin contractarea serviciilor de proiectare

Principalele obiective strategice trasate de către administraţia publică locală a Municipiului Oneşti cu privire la actualizarea Planului Urbanistic General constau în:

  • Creşterea rolului economic şi social al Municipiului Oneşti în arealul său de influenţă;
  • Creşterea competitivităţii eeconomice, în vederea stimulării mediului de afaceri şi atragerii de investitori;
  • Îmbunătăţirea accesibilităţii în interiorul şi exteriorul Municipiului Oneşti;
  • Creşterea calităţii serviciilor sociale şi a infrastructurii aferente din Municipiul Oneşti;
  • Creşterea eficienţei administraţiei locale, prin utilizarea tehnologiei informaţiei la o scară cât mai largă, atât în raport cu cetăţenii/beneficiarii serviciilor, cât şi cu alte instituţii publice, într-o abordare nouă, orientate pe nevoile beneficiarilor – cetăţeni şi mediul de afaceri;
  • Dezvoltarea sustenabilă şi protecţia mediului;
  • Valorificarea capitalului uman şi perfecţionarea resurselor umane.

Pe scena Oneştiului s-a mai disputat un P.U.G, primarul de atunci şi consilierii fiind în tabere adverse

În ceea ce priveşte istoricul Municipiului Oneşti în materie de Plan Urbanistic General, în 2010 s-a iscat un conflict între consilierii locali, pe de o parte,  care deciseseră atunci prelungirea cu un an a valabilităţii Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism şi, pe de altă parte, primarul de la acea vreme, Emil Lemnaru, acesta solicitând prelungirea celor două documente pe o perioadă nedeterminată , până la finalizarea documentaţiei pentru noile acte normative.

Emil Lemnaru – Fostul primar al Municipiului Onesti

Până în 30 noiembrie 2010 fusese valabil respectivul Plan Urbanistic General, astfel că în acest context s-au impus discuţiile despre prelungirea valabilităţii, soldate cu replici acide schimbate între primar şi consilieri, cu privire la motivele întârzierii contractării unor servicii de proiectare din care să rezulte în timp util un P.U.G.

 

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Bacau

News Moldova LIVE

ANUNT

Advertisement Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Comentarii recente

Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top