fbpx
Connect with us

Decizia Curții de Apel Suceava în dosarul „Mavromati”: două persoane eliberate, restul rămân în detenție

Decizia Curții de Apel Suceava în dosarul „Mavromati”: două persoane eliberate, restul rămân în detenție - News Moldova

Botosani

Decizia Curții de Apel Suceava în dosarul „Mavromati”: două persoane eliberate, restul rămân în detenție

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


Curtea de Apel Suceava a respins cererile de contestație depuse de opt dintre cei 10 inculpați în acest caz. Astfel, Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Tatarcan Silvian Adrian, Sărban Cornelia Anca, Preda Marinela, Malancea Claudia și Vîrlan George Marian vor continua să fie reținuți în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile conform deciziei inițiale a Tribunalului Suceava

Contestațiile formulate de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, precum și cele ale inculpatei Andronache Cristina Niculina și ale inculpatei Calinciuc Liliana Laura au fost admise. În consecință, măsura arestului preventiv a fost înlocuită cu arestul la domiciliu pentru o perioadă de 23 de zile, începând cu data de 20.12.2023 și până la data de 11.01.2024.

Această schimbare înseamnă că Dornescu Daniela este prima care a fost eliberată de măsura arestului preventiv.

De asemenea, cei opt inculpați care rămân în detenție trebuie să achite câte 200 de lei cheltuieli judiciare către stat. Celelalte cheltuieli judiciare rămân în responsabilitatea statului.

Documentul oficial publicat de Curtea de Apel Suceava conține detaliile acestor hotărâri.

Redăm mai jos soluțiile Curții de Apel Suceava.

Tip solutie: Admis

Solutia pe scurt: În baza art. 204 Cod procedură penală respinge, ca neîntemeiate, contestaţiile formulate de inculpaţii Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Tatarcan Silvian Adrian, Sărban Cornelia Anca, Preda Marinela, Malancea Claudia şi Vîrlan George Marian împotriva Încheierii nr. 173 din 14.12.2023 a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava, pronunţată în dosarul nr. 4645/86/2023 al Tribunalului Suceava. În baza art. 204 alin. 12 Cod procedură penală admite contestaţiile formulate de Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava, de inculpata Andronache Cristina Niculina şi de inculpata Calinciuc Liliana Laura împotriva Încheierii nr. 173 din 14.12.2023 a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava, pronunţată în dosarul nr. 4645/86/2023 al Tribunalului Suceava. Desfiinţează în parte Încheierea nr. 173 din 14.12.2023 a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava, pronunţată în dosarul nr. 4645/86/2023 al Tribunalului Suceava, numai în ceea ce le priveşte pe inculpatele Dornescu Daniela, Andronache Cristina Niculina şi Calinciuc Liliana Laura şi, în rejudecare, dispune: Înlătură din încheierea contestată dispoziţia de admitere a propunerii de arestare preventivă şi a arestării preventive a inculpatei Andronache Cristina Niculina pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: 7 infrac?iuni de trafic de influen?ă prev. de art. 291 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 4 infrac?iuni de complicitate la dare de mită, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 2 infrac?iuni de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 1 infrac?iune de complicitate la cumpărare de influen?ă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 292 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 1 infrac?iune de complicitate la trafic de influen?ă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 1 infrac?iune de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii ce nu sunt destinate publicită?ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii, în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000 şi 1 infrac?iune de complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii ce nu sunt destinate publicită?ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii, în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal. Înlătură din încheierea contestată dispoziţia de respingere, ca neîntemeiată, a propunerii de arestare preventivă faţă de inculpata Dornescu Daniela pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: 8 infrac?iuni de trafic de influen?ă prev. de art. 291 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 4 infrac?iuni de instigare la fals intelectual prev. de art. 47 alin. 1 Cod penal rap. la art. 321 Cod penal ?i 1 infrac?iune de complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii ce nu sunt destinate publicită?ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii, în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal. Constată nulitatea propunerii de arestare preventivă formulată de DNA- Serviciul Teritorială Suceava împotriva inculpatelor Dornescu Daniela şi Andronache Cristina Niculina. În baza art. 204 alin. 12 Cod procedură penală dispune punerea, de îndată, în libertate a inculpatei Andronache Cristina Niculina de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 173/5 din 14.12.2023 emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava în dosarul nr. 4645/86/2023 al Tribunalul Suceava, dacă nu este arestată preventiv sau deţinută în altă cauză. În baza art. 204 alin. 12 Cod procedură penală rap. la art. 227 alin. 2 rap. la art. 202 alin. 1, 2, 3 şi 4 lit. d Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală înlocuieşte măsura arestării preventive luată faţă de inculpata Calinciuc Liliana Laura pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: 4 infrac?iuni de complicitate la luare de mită prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ?i 4 infrac?iuni de complicitate la dare de mită prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal, cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 23 de zile, începând cu data de 20.12.2023 şi până la data de 11.01.2024 inclusiv. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 rap. la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpata Calinciuc Liliana Laura trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în -, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Tatarcan Silvian Adrian, Andronache Cristina Niculina, Sărban Cornelia Anca, Preda Marinela, Malancea Claudia, Vîrlan George Marian şi Dornescu Daniela, Dominte Maria Loredana, Constantinescu Monica Geanina; – numiţii Săvescu Mădălina Elena, Ungureanu Cristina, Gavrilescu Anca, Puşcaşu Lorena Simona. d) să nu exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv angajată în cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?ă Mavromati Boto?ani. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatei Poliţia municipiului Botoşani, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei Calinciuc Liliana Laura că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală inculpata Calinciuc Liliana Laura poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatei, Poliţiei municipiului Botoşani desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea de către inculpata Calinciuc Liliana Laura a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 204 alin. 12 Cod procedură penală dispune punerea, de îndată, în libertate a inculpatei Calinciuc Liliana Laura de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 173/6 din 14.12.2023 emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava în dosarul nr. 4645/86/2023 al Tribunalul Suceava, dacă nu este arestată preventiv sau deţinută în altă cauză. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe fiecare dintre inculpaţii contestatori Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Tatarcan Silvian Adrian, Sărban Cornelia Anca, Preda Marinela, Malancea Claudia şi Vîrlan George Marian să plătească statului câte 200 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în contestaţiei rămân în sarcina statului. Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii atacate care nu sunt contrare prezentei. Definitivă. Pronunţată azi, 20.12.2023, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală.

Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP)  89/2023  20.12.2023


OM. Cu aripi fragile de fluture.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Botosani

PROFIL DE CANDIDAT

Revista economică “Moldova Invest” – ediția de primăvară 2024

- citeste versiunea e-paper -


Economic magazine “Moldova Invest” – spring 2024 edition

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Vatra Dornei, 2024

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top