fbpx
Connect with us

Modernizare și dezvoltare în comuna botoșăneană TODIRENI: Investiții și proiecte de viitor

modernizare-si-dezvoltare-in-comuna-botosaneana-todireni:-investitii-si-proiecte-de-viitor

Botosani

Modernizare și dezvoltare în comuna botoșăneană TODIRENI: Investiții și proiecte de viitor

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


toma petru todireni - Moldova Invest

Comuna Todireni este situată în partea sudică a județului Botoşani, fiind compusă din 5 sate: Todireni, Cerneşti, Iureşti, Gârbeşti și Floreşti

todireni bt - Moldova Invest

Sub conducerea primarului Toma Petru, în ultimii ani, în comuna Todireni s-a lucrat intens, astfel că s-au finalizat o serie de proiecte de investiții care au schimbat fața comunei, au înfrumusețat această așezare rurală. S-au pus bazele pentru dezvoltarea infrastructurii, a utilităților care ajung la poarta fiecărui localnic.

În acest context, cu excepția satului Florești toate celelalte gospodării din comună au acces la apă curentă și rețeaua de canalizare, școli moderne, drumuri asfaltate, dispensar uman renovat, poduri din beton, cămin cultural renovat, trotuare pavate, utilaje de intervenție, mașină de pompieri, terenuri de sport multifuncțional, wifi gratuit, fiind doar o parte dintre beneficiile locuitorilor comunei Todireni, locul în care facilitățile de la oraș și viața liniștită de la țară se împletesc, creând un adevărat loc și o oază de liniște.

biserica todireni - Moldova Invest

Care sunt proiectele finalizate în ultimii ani în comuna dvs.?

În comuna noastră, în ultimii ani, s-au finalizat mai multe proiecte importante care au contribuit la îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor publice. Printre acestea se numără:
Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, proiect finanțat de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), care a avut ca obiectiv principal îmbunătățirea infrastructurii de bază în diferite zone ale comunei.
Construire și dotare Grădiniță cu program normal în satul Todireni, proiect finalizat, unde valoarea totală a investiției a fost de 920.220,59 lei cu TVA inclus.
Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Primare nr.1 Todireni. Acest proiect a avut ca scop îmbunătățirea condițiilor de învățare și a infrastructurii Școlii Primare nr.1 din Todireni. Valoarea totală a investiției pentru acest proiect a fost de 825.000 lei, iar prin intermediul acestuia școala a fost adusă la standarde moderne, oferind astfel elevilor un mediu propice pentru educație și dezvoltare.
Reabilitare, modernizare și dotarea Căminului Cultural, investiție realizată prin Compania Națională de Investiții (CNI), pentru care valoarea totală a investiției a fost de 1.004.005 lei.

comuna todireni - Moldova Invest
Modernizare drumuri de interes local în comună, proiect realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Prin acest proiect s-au modernizat 5 km de drumuri prin satele Gârbești, Iurești și Cernești componente ale comunei, ce au acces la drumul județean DJ 297 și DJ 282, valoarea investiției fiind de 5.010.551 lei.
Rețea de apă, rețea de canalizare și stație de epurare, proiect realizat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). În ceea ce priveşte alimentarea cu apă, situaţia actuală descrie o imagine favorabilă: reţeaua de apă curentă deserveşte toate satele componente ale comunei, aproximativ 97% din locuitorii comunei au acces la reţeaua de apă curentă, peste 80% dintre gospodării sunt racordate la sistemul public, iar volumul de apă distribuit populaţiei a crescut constant în ultimii ani. În prezent, numai o mică parte a gospodăriilor, în general cele formate din bătrâni sau persoane fără venituri folosesc încă sisteme alternative de asigurare a apei, de tipul fântânilor.

Reţeaua de colectare şi tratare a apelor uzate din comună deservește o reţea de canalizare cu o lungime de 20 km și cu o staţie modernă de tratare şi epurare a apelor uzate. În prezent, peste jumătate dintre gospodăriile existente în comună sunt conectate la reţeaua publică de canalizare, iar valoarea investițiilor este de 5.000.000 euro.

todireni - Moldova Invest

Ce proiecte aveți în proces de implementare în prezent?

În comuna Todireni, avem în derulare mai multe proiecte de dezvoltare, iar fiecare se află în diverse etape de implementare. Iată câteva dintre acestea:
• Suntem în proces de modernizare a corpului B al Liceului Tehnologic Todireni, proiect finanțat prin PNRR, cu o valoare totală de 1.138.797,73 lei. Scopul este să reabilităm și să modernizăm clădirea pentru a oferi un mediu educațional optim pentru comunitatea noastră.
„Realizare pistă de biciclete”, proiect fi nanțat prin PNRR, cu o valoare totală de 910.157,14 lei. Această pistă va avea o lungime de 2 km și va acoperi atât zona intravilană, cât și extravilană, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii locale și promovarea mobilității durabile.
• Suntem în proces de actualizare a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) în format digital/GIS, proiect finanțat prin PNRR. Valoarea totală a proiectului este de 527.221,17 lei și este fi nanțat prin PNRR.

todireni botosani - Moldova Invest
• Proiectul „Asigurarea participării la un proces educațional de calitate, modern și inclusiv prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” are ca obiectiv principal dotarea Liceului Tehnologic Todireni și a celor 4 structuri de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Todireni cu mobilier adecvat pentru sălile de clasă și laboratoare, precum și cu echipamente și resurse tehnologice digitale necesare desfășurării unui act educațional de calitate. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.977.612,37 lei, din care finanțarea nerambursabilă din PNRR este de 1.661.859,14 lei, iar valoarea TVA eligibil aferentă este de 315.753,23 lei.
• Proiectul de reabilitare a drumurilor de interes local în comuna Todireni vizează asfaltarea a 5,58 km de drumuri din comună, inclusiv drumul care conectează satul Florești cu satul de reședință, Todireni. În total, 18 străzi din comună urmează să fie asfaltate. Proiectul, evaluat la 1,8 milioane euro, este implementat în cadrul Programului Național „Anghel Saligny”. În prezent, au fost executați 4 km din lucrările planificate.
• Avem în lucru proiectul de construire a unei Săli de sport școlare în satul Todireni, în colaborare cu Compania Națională de Investiții S.A. Proiectul se află în faza de licitație pentru desemnarea constructorului. Investiția are o valoare estimată de 9.529.214,36 lei, fără TVA.

scoala todireni botosani - Moldova Invest

Care sunt proiectele de viitor pentru comuna Todireni?

Principalele noastre priorități se concentrează pe înființarea rețelei de gaz, unde planul include extinderea accesului la gaz în toată comuna. Pe lângă aceastea, avem în vedere următoarele:
Modernizarea drumurilor locale: Continuarea lucrărilor de modernizare a drumurilor locale va facilita accesul și va spori conectivitatea în comunitate.
Înființare parc fotovoltaic, care va promova utilizarea energiei solare, contribuind la diversificarea surselor de energie și la protejarea mediului.
• Actualizarea Cadastrului și a Cărții Funciare: continuarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară va asigura o gestionare eficientă a proprietăților imobiliare și va spori transparența.
Construirea unui Centru pentru persoane vârstnice, dedicat îngrijirii și sprijinului persoanelor vârstnice va oferi servicii sociale specializate.


Citește articolul integral pe Moldova Invest


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Botosani

PROFIL DE CANDIDAT

Revista economică “Moldova Invest” – ediția de primăvară 2024

- citeste versiunea e-paper -


Economic magazine “Moldova Invest” – spring 2024 edition

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Vatra Dornei, 2024

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top