Connect with us

PENITENCIARUL Botoșani se extinde! Vor fi create 80 de NOI LOCURI de DEŢINERE

Botosani

PENITENCIARUL Botoșani se extinde! Vor fi create 80 de NOI LOCURI de DEŢINERE

Pavilion nou de deţinere cu 80 de locuri

În data de 30 august a.c., Penitenciarul Botoşani a încheiat un contract privind achiziţionarea serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică pentru obiectivul de investiţii Pavilion nou de deţinere (C) cu 80 de locuri de cazare, punct primire deţinuţi şi post control nr.2, câştigătoarea acestui contract în valoare de 236.288,42 RON fiind firma ieşeană INKSHAPE.

Un alt pavilion cu 320 de locuri – Procedura de achiziţie publică, în curs de organizare

Este important să precizăm faptul că Penitenciarul Botoşani mai are în lucru, cu privire la extinderea instituţiei prin noi corpuri de clădire, procedura de achiziţie publică a studiului de fezabilitate pentru pavilionul de 320 de locuri construit cu sprijinul autorităţilor norvegiene.

Per ansamblu, Penitenciarul Botoşani ar urma să primească suma de aproximativ 5 milioane de euro, sumă destinată ridicării a două noi pavilioane care ar include 400 de noi locuri de detenţie (cele 80 ale Pavilionului C, obiectul prezentului contract pentru elaborarea studiului de fezabilitate, carora li se adauga cele 320 de locuri ale Pavilionului pentru care Penitenciarul Botosani va organiza procedura de achizitie publica pentru un alt studiu de fezabilitate).

Extinderea Penitenciarului Botosani – Schita prevazuta in cadrul Proiectului Correctional

Obiectul prezentului contract

1.Faza de proiectare

Activităţile ce urmează să fie prestate de către firma INKSHAPE în vederea onorării contractului sunt structurate în două părţi.Astfel, proiectarea lucrărilor implică întocmirea următoarelor tipuri de acte:

 • Proiectul tehnic de execuţie şi detalii de execuţie;
 • Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire;
 • Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiiţare;
 • Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor;
 • Avize şi acorduri necesare obţinerii autorizaţiei de construire (inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi avizul de securitate la incendiu, dacă este cazul);
 • Devizul general actualizat la această fază de proiectare, inclusiv listele cu cantităţi de lucrări şi preţuri unitare.De menţionat este faptul că, potrivit anunţului privind atribuirea contractului postat pe platforma online a Sistemului Electronic de Achiziţii Publice, e-licitaţie.ro, „la momentul solicitării Autorizaţiei de construire, va trebui ca Devizul general la această fază de proiectare să fie avizat de Consiliul Tehnico-Economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi aprobat de Ministerul Justiţiei.”

2.Faza de asistenţă tehnică

Cât despre faza de asistenţă tehnică acordată de INKSHAPE pe perioada de execuţie a lucrărilor, aceasta este compusă din următoarele tipuri de servicii:

 • Asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor;
 • Asistenţă tehnică pentru fiecare fază determinantă;
 • Asistenţă tehnică suplimentară, la solicitarea Penitenciarului Botoşani;
 • Elaborarea programului de urmărire a comportării lucrării în timp;
 • Elaborarea documentaţiei As-built (proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor);
 • Participarea la recepţia lucrărilor.

Proiect finanţat de norvegieni, în cadrul programului „Justiţie”, aflat sub cupola Proiectului Correctional

Acest proiect de extindere a Penitenciarului Botoşani este, de fapt, o investiţie realizată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiţie, Proiectul Correctional.

Obiectivele Proiectului Correctional

Proiectul Correctional dispune de un buget de 31 de milioane de euro, fiind gestionat de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în parteneriat cu şase instituţii din România şi cinci entităţi norvegiene, în perioada 2019-2024.

În ceea ce priveşte dezvoltările în infrastructură, proiectul vizează construirea a 4 centre corecţionale-pilot în penitenciarele Baia Mare, Botoşani, Vaslui şi Târgu Mureş.În total, prin ridicarea acestor 4 centre corecţionale, se obţin 1160 de locuri noi de deţinere, 320 fiind rezervate Penitenciarului Botoşani.

Ţintele asumate de către norvegieni în ţările ce au aderat la UE după 2003

Granturile norvegiene reprezintă mecanismul prin care Norvegia încearcă atingerea ţintei unei Europe verzi, competitive şi incluzive.

Logo Norway Grants ANP (Administratia Nationala a Penitenciarelor)

Fondurile norvegiene, în cuantum de 1,3 miliarde de euro, sunt disponibile în cele 13 ţări care au aderat la Uniunea Europeană după 2003.

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 îşi propune reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi întărirea relaţiilor bilaterale dintre Norvegia şi statele beneficiare.

Obiectivele Programului „Justiţie”

Programul „Justiţie”, cel în cadrul căruia a fost gândit proiectul extinderii Penitenciarului Botoşani, va fi implementat în perioada 2018-2024, obiectivele de investiţii fiind conturate sub cupola următoarelor arii de interes:

 • Servicii corecţionale (sistemul penitenciar şi cel de probaţiune);
 • Eficienţa şi eficacitatea sistemului judiciar;
 • Consolidarea statului de drept;
 • Violenţa domestică şi violenţa bazată pe identitatea de gen.

Proiectul Correctional, lansat la Botoşani într-o conferinţă online din 2 iulie 2021

Proiectul Correctional, gestionat de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor în calitate de Promotor de Proiect, a fost lansat de către Penitenciarul Botoşani la începutul lunii iulie 2021, prin intermediul unei conferinţe online la care au participat diverşi oficiali şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi judeţene, precum şi reprezentanţi ai unor instituţii,  conform unui anunţ din 8 iulie de pe pagina oficială de Facebook Norway Grants ANP.

Postarea Norway Grants – Lansarea Proiectului Correctional la Penitenciarul Botosani

Lansarea oficială din iunie 2021 a Proiectului Correctional

În prealabil, în data de 22 iunie 2021, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a organizat conferinţa online de lansare a Proiectului Correctional, în prezenţa ministrului justiţiei de la acel moment, şi anume, Stelian Ion, a ambasadorului extraordinar şi plenipotenţiar al Regatului Norvegiei în România, Excelenţa Sa, doamna Siri Barry şi a altor oficiali.

Obiectivele Proiectului Correctional

Obiectivele proiectelor îndreptate în zona sistemului corecţional constau în îmbunătăţirea acestuia din urmă (sunt incluse aici penitenciarele şi sistemul de probaţiune) şi în asigurarea serviciilor de reintegrare a persoanelor condamnate (deţinuţi, foşti deţinuţi şi persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probaţiune).

Penitenciarul Botoşani – Istoricul lucrărilor de reparaţii şi întreţinere

Penitenciarul Botoşani a beneficiat de lucrări de reparaţii curente în perioada 2015-2018, obiectivul fiind îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie în toate spaţiile de deţinere.Actualmente, se execută lucrări de întreţinere.

Dotarea pavilionului cu 320 de locuri pentru care se va organiza procedura achiziţiei publice

În ceea ce priveşte dispunerea spaţiilor şi dotările a ceea ce se prezintă drept un complex corecţional în cadrul Penitenciarului Iaşi, cele 320 de locuri ale pavilionului pentru care urmeaza organizarea procedurii de achizitie publică vor fi dispuse în camere cu câte 6 paturi, săli de mese, spaţii de autogospodărire, spaţii multifuncţionale destinate activităţilor de educatie şi asistenţă psihosocială, un teren de sport, sală pentru activităţi sportive, sector de vizită, curţi de plimbare şi alte spaţii adiacente.

Penitenciarul Botosani – Schite ale demersurilor de extindere, conform Proiectului Correctional

Proiectul Correctional răspunde itemilor formulaţi de către Avocatul Poporului, în urma unei vizite din 2020 la Penitenciarul Botoşani

Nu putem face abstracţie de faptul că necesităţile cărora le raspunde Proiectul Correctional implementat la Penitenciarul Botoşani au fost surprinse de către Avocatul Poporului, Renate Weber, în cadrul Raportului întocmit ca urmare a vizitei din 2020 la Penitenciarul Botoşani.

Astfel, dând citare raportului datat la 29 septembrie 2020, s-au constatat următoarele:

La data efectuării vizitei, în Penitenciarul Botoşani erau custodiate 495 persoane private de libertate, la o capacitate legală de 478 locuri, ceea ce reprezenta un procent de ocupare de aproximativ 104% din capacitatea legală (…)

Având în vedere că în Penitenciarul Botoşani existau secţii de deţinere în care supraaglomerarea era evidentă (gradul de ocupare de aproximativ 112% sau 137%), membrii echipei de vizitare consideră că este imperios necesară gestionarea supraaglomerării din aceste secţii de deţinere, motivat de faptul că aceasta este sursa unor probleme grave în domeniul tratamentului, sănătăţii, securităţii şi reabilitării.”

Conducerii Penitenciarului Botoşani i s-a mai recomandat atunci, în acelaşi registru, „să întreprindă măsurile legale care se impun pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cazare prin eliminarea celui de-al treilea nivel de paturi din toate camerele de detenţie.”

INKSHAPE SRL – Date generale

Firma INKSHAPE, cea care va presta serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică, a fost înfiinţată în 2013, având sediul în Municipiul Iaşi.

Obiectul de activitate al firmei constă în executarea activităţilor de inginerie şi prestarea serviciilor de consultanţă tehnică legate de inginerie.

Conform raportării din 2020, are 4 angajaţi, înregistrând un profit net de 901.444 RON, în creştere cu 211% faţă de anul precedent, la o cifră de afaceri de 1.975.011 RON.

Istoricul contractelor câştigate de INKSHAPE SRL

Conform datelor de pe platforma online a achiziţiilor publice, sicap.ai, INKSHAPE a mai câştigat contracte constând în prestarea serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică, obiectivele de investiţii constând în următoarele:

 • 31 august 2018 – Extinderea grădiniţei şi construirea creşei în cadrul Şcolii Gimnaziale „Colonel Constantin Langa” Miroslava, comuna Miroslava, Iaşi – Valoare contract:60.193,53 RON;
 • 27 septembrie 2018 – Modernizarea grădiniţei cu program normal în localitatea Horpaz, comuna Miroslava, Iaşi – Valoare contract:12.732,17 RON;
 • 27 septembrie 2018 – Modernizarea Şcolii Primare din localitatea Proselnici, comuna Miroslava, Iaşi – Valoare contract:19.981,86 RON;
 • 19 decembrie 2019 – Reabilitarea şi modernizarea clădirii existente pentru înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi în Municipiul Moineşti, Bacău – Valoare contract:57.000 RON;
 • 27 martie 2019 – Creşterea eficienţei energetice în sectorul locuinţelor din municipiul Roman, jud.Neamţ – Valoare contract:124.050,4 RON;
 • 5 februarie 2020 – Transformarea atelierului C 20 din spaţiu pentru depozitare în spaţiu de deţinere, Centrul Educativ Târgu Ocna – Valoare contract:70.570 RON;
 • 11 mai 2020 – Reabilitarea si dotarea Centrului de zi „Sfânta Maria”, sat Tomeşti, comuna Tomeşti, Iaşi – Valoare contract:29.000 RON;
 • 2 septembrie 2020 – Modernizarea sediului Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi – Valoare contract:98.319 RON;
 • 9 noiembrie 2020 – Reabilitarea spaţiilor la sectorul Poliţiei de Frontieră Darabani – Valoare contract: 88.000 RON.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Botosani

News Moldova LIVE

ANUNT

Advertisement Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Comentarii recente

Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top