fbpx
Connect with us

2023 | PARLAMENTARI LA RAPORT: Corneliu Mugurel COZMANCIUC, deputat PNL de NEAMȚ

2023 | PARLAMENTARI LA RAPORT: Corneliu Mugurel COZMANCIUC, deputat PNL de NEAMȚ - News Moldova

Raport Parlamentar

2023 | PARLAMENTARI LA RAPORT: Corneliu Mugurel COZMANCIUC, deputat PNL de NEAMȚ

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


Deputatul PNL de Neamț Corneliu Mugurel Cozmanciuc activează în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic (din martie 2022); Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei   cz  supleant. Face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Georgia ca Secretar și ca membru din Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia; Grupul parlamentar de prietenie cu Muntenegru; Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză.

A avut în 2022, 30 de inițiative legislative din care 9 au devenit legi și a avut un număr record de interpelări, peste 120, la care se adaugă 58 declarații politice depuse în scris.

În declarația de avere, depusă în 2022, deputatul liberal de Neamț a menționat 2 terenuri, 2 apartamente, un automobil. Are obiecte de valoare care depășesc 5000 euro.  Familia Cozmanciuc a acordat împrumuturi cumulate de 68 000 euro.  Are patru credite, două în euro în valoare totală de 56 000 euro și două în lei în valoare totală de 80 000 lei. A mai garantat pentru împrumuturi luate de alte persoane în valoare totală de 310 000 lei.

Familia a avut venituri cumulate de peste 260 000 lei, la care se adaugă peste 550 000 lei contribuțiile restituite de AEP pentru campaniile electorale pentru alegeri locale și parlamentare. În plus, trebuia să primească peste 200 000 lei din vânzarea a două terenuri. A declarat că a primit contravaloarea a două împrumuturi în lei care totalizează  puțin peste 192 000 lei.

2023 | PARLAMENTARI LA RAPORT: Corneliu Mugurel COZMANCIUC, deputat PNL de NEAMȚ - News Moldova

Deputatul PNL de Neamț Corneliu Mugurel Cozmanciuc – activitate legislativă -proiecte devenite legi

Un număr de 9 inițiative legislative au devenit legi în anul 2022:

25/07.02.2022 L506/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 142/2022

32/09.02.2022 L513/2021 Proiect de Lege pentru completarea art 5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 71/2022

110/14.03.2022 L44/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Lege 167/2022

112/14.03.2022 L51/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 351/2022

146/23.03.2022 L41/2021 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Lege 9/2023

205/13.04.2022 L128/2022 Proiect de Lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989  Lege 259/2022

282/18.05.2022 L238/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 200/2022

342/14.06.2022 L339/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionrea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Lege 208/2022

415/28.06.2022 L353/2022 Proiect de Lege privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei Naţionale de Interoperabilitate Lege 242/2022

2023 | PARLAMENTARI LA RAPORT: Corneliu Mugurel COZMANCIUC, deputat PNL de NEAMȚ - News Moldova

Deputatul PNL de Neamț Corneliu Mugurel Cozmanciuc – activitate legislativă -propuneri aflate pe fluxul legislativ

21 de inițiative legislative se găsesc ăn diferite stadii procedurale:

186/13.04.2022 L415/2022 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.269 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 procedura legislativa încetata

303/25.05.2022 L215/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii la comisii

308/25.05.2022 L240/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la comisii

316/30.05.2022 L642/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale la Senat

325/07.06.2022 L216/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor raport depus

334/07.06.2022 L264/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii la comisii

338/07.06.2022 L265/2022 Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piaţa muncii din România la comisii

365/14.06.2022 L263/2022 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii

400/22.06.2022 L271/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal Lege 309/2022

401/22.06.2022 L272/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal la comisii

403/22.06.2022 L298/2022 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi  completările ulterioare la comisii

430/29.06.2022 L297/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri la comisii

452/01.09.2022 B587/2022 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 e educaţiei naţionale procedura legislativa încetata

562/04.10.2022 L396/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.485 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

565/04.10.2022 L397/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.139 din Legea nr.53/2003 -Codul muncii la comisii

607/11.10.2022 L415/2022 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.269 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 la comisii

630/17.10.2022 L462/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare la comisii

698/02.11.2022 L500/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului la comisii

701/02.11.2022 L617/2022 Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii

724/23.11.2022   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare la comisii

769/12.12.2022 L654/2022 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 e educaţiei naţionale la comisii

 

 

2023 | PARLAMENTARI LA RAPORT: Corneliu Mugurel COZMANCIUC, deputat PNL de NEAMȚ - News Moldova

Deputatul PNL de Neamț Corneliu Mugurel Cozmanciuc – număr record de interpelări

Deputatul PNL de Neamț Corneliu Mugurel Cozmanciuc a avut peste 100 de interpelări în anul 2022. Majoritatea privesc chestiuni de interes național, aplicabile însă și locuitorilor din județul Neamț:

131,Întrebarea nr.3632A/07-02-2022

Investiții în activități productive

 1. Întrebarea nr.3633A/07-02-2022

Programul Rural Invest 2022

 1. Întrebarea nr.3634A/07-02-2022

Plata fondurilor din Măsurile 1 și 2

 1. Întrebarea nr.3635A/07-02-2022

Creșterea vârstei de pensionare

 1. Întrebarea nr.3746A/14-02-2022

Scumpiri pentru produse agricole

 1. Întrebarea nr.3747A/14-02-2022

Plafonări pentru energie la consumatorul casnic

 1. Întrebarea nr.3748A/14-02-2022

Modificarea PNRR

 1. Întrebarea nr.3749A/14-02-2022

Relaxări viitoare

 1. Întrebarea nr.3849A/22-02-2022

Refugiați din Ucraina

 1. Întrebarea nr.3850A/22-02-2022

Probleme pentru industria pomicolă din România

 1. Întrebarea nr.3851A/22-02-2022

Programul Noua Casă 2022

 1. Întrebarea nr.3852A/22-02-2022

Schimbarea structurii anului școlar

 1. Întrebarea nr.3853A/22-02-2022

Consecințe pentru neplata contribuțiilor la stat

 1. Întrebarea nr.3958A/28-02-2022

Irosirea fondurilor europene de către tinerii fermieri

 1. Întrebarea nr.3959A/28-02-2022

Proteste ale angajaților

 1. Întrebarea nr.3960A/28-02-2022

Cărți de identitate digitale

 1. Întrebarea nr.3961A/28-02-2022

Numere de înmatriculare verzi

 1. Întrebarea nr.3962A/28-02-2022

Calendarul PNRR pe sănătate

 1. Întrebarea nr.4070A/07-03-2022

Extinderea UE

 1. Întrebarea nr.4071A/07-03-2022

Start-Up Nation 2022

 1. Întrebarea nr.4072A/07-03-2022

Solidaritate cu artiștii din Ucraina

 1. Întrebarea nr.4073A/07-03-2022

Fonduri de coeziune

 1. Întrebarea nr.4074A/07-03-2022

Creșterea indemnizației de șomaj

 1. Întrebarea nr.4175A/14-03-2022

Stocuri inutile de alimente

 1. Întrebarea nr.4176A/14-03-2022

Aplicație pentru detectarea tablourilor false

 1. Întrebarea nr.4177A/14-03-2022

Neliniște legată de insuficiența resurselor de gaze naturale

 1. Întrebarea nr.4179A/14-03-2022

Ajutor pentru refugiați în domeniul transporturilor

 1. Întrebarea nr.4258A/21-03-2022

Implicarea României în criza agroalimentară

 1. Întrebarea nr.4259A/21-03-2022

Practici comerciale neloiale în agrobusiness

 1. Întrebarea nr.4260A/21-03-2022

Patru noi programe pentru antreprenori

 1. Întrebarea nr.4261A/21-03-2022

Spații verzi insuficiente

 1. Întrebarea nr.4262A/21-03-2022

Modificarea legii achiziției publice

 1. Întrebarea nr.4369A/28-03-2022

Resurse pentru localnici în Ucraina

 1. Întrebarea nr.4370A/28-03-2022

AgroCity

 1. Întrebarea nr.4371A/28-03-2022

Rezervări anulate din cauza războiului

 1. Întrebarea nr.4372A/28-03-2022

Critici la adresa cloud-ului guvernamental

 1. Întrebarea nr.4373A/28-03-2022

Bilanțul COVID-19

 1. Întrebarea nr.4553A/12-04-2022

Reorientarea firmelor românești

 1. Întrebarea nr.4554A/12-04-2022

Mine în Marea Neagră

 1. Întrebarea nr.4555A/12-04-2022

Pensionarii sunt rechemați în activitate

 1. Întrebarea nr.4622A/19-04-2022

E-transport

 1. Întrebarea nr.4623A/19-04-2022

Renunțarea la consultații online

 1. Întrebarea nr.5248A/15-06-2022

Aplicații la granturi și microgranturi pentru sectorul agro-alimentar

 1. Întrebarea nr.5249A/15-06-2022

Combaterea risipei alimentare

 1. Întrebarea nr.5250A/15-06-2022

Avion de tip Beechcraft în spațiul aerian al României

 1. Întrebarea nr.5251A/15-06-2022

O nouă platformă e-learning

 1. Întrebarea nr.5252A/15-06-2022

Primele proiecte finanțate prin PNRR

 1. Întrebarea nr.5253A/15-06-2022

Educație digitală

 1. Întrebarea nr.5254A/15-06-2022

Scade numărul elevilor înscriși la Bacalaureat

 1. Întrebarea nr.5255A/15-06-2022

Ultimele schimbări fiscale

 1. Întrebarea nr.5256A/15-06-2022

 

2023 | PARLAMENTARI LA RAPORT: Corneliu Mugurel COZMANCIUC, deputat PNL de NEAMȚ - News Moldova

Cod roșu de inundații în mai multe județe

 1. Întrebarea nr.5257A/15-06-2022

Taxa de poluare revine în atenția autorităților

 1. Întrebarea nr.5258A/15-06-2022

Majorarea valorii tichetelor de masă

 1. Întrebarea nr.5259A/15-06-2022

Majorarea salariilor în mediul privat fără taxe

 1. Întrebarea nr.5260A/15-06-2022

Masă sănătoasă în școli

 1. Întrebarea nr.5389A/28-06-2022

Servicii curățenie STB

 1. Întrebarea nr.5390A/28-06-2022

Reconfigurare pasajul Unirii

 1. Întrebarea nr.5391A/28-06-2022

Autovaccinul

 

2023 | PARLAMENTARI LA RAPORT: Corneliu Mugurel COZMANCIUC, deputat PNL de NEAMȚ - News Moldova

 1. Întrebarea nr.5392A/28-06-2022

Cazuri de variola maimuței în România

 1. Întrebarea nr.5393A/28-06-2022

Reabilitarea bazinelor de înot

 1. Întrebarea nr.5394A/28-06-2022

Atacarea platformelor petroliere ruse din Marea Neagră

 1. Întrebarea nr.5395A/28-06-2022

Problema secetei

 1. Întrebarea nr.5396A/28-06-2022

Măsuri pentru a reduce rata inflației

 1. Întrebarea nr.5397A/28-06-2022

Controale ANAF

 1. Întrebarea nr.5398A/28-06-2022

Copii abandonați in spitale

 1. Întrebarea nr.5399A/28-06-2022

Colaborare în domeniul energiei cu Israel

 1. Întrebarea nr.5400A/28-06-2022

Neîncrederea românilor în știri

 1. Întrebarea nr.5401A/28-06-2022

Culturi distruse de grindină

 1. Întrebarea nr.5402A/28-06-2022

Traficul de refugiați din Ucraina

 1. Întrebarea nr.5403A/28-06-2022

Sistem antigrindină

 1. Întrebarea nr.5404A/28-06-2022

”Planul Marshall” pentru Ucraina

 1. Întrebarea nr.5405A/28-06-2022

Vizita Președintelui României în Ucraina

 1. Întrebarea nr.6142A/20-09-2022

Suspendarea zborurilor de către Blue Air

 1. Întrebarea nr.6143A/20-09-2022

Cadrul legal pentru telemedicină

 1. Întrebarea nr.6144A/20-09-2022

Aprobarea primei cereri de plată de către CE pentru PNRR

 1. Întrebarea nr.6145A/20-09-2022

Ponderea orelor de informatică

 1. Întrebarea nr.6146A/20-09-2022

Acord între Nuclearelectrica și KGHM Polska Miedz SA

 1. Întrebarea nr.6217A/27-09-2022

Primirea cetățenilor ruși de către România

 1. Întrebarea nr.6218A/27-09-2022

Insule ecologice digitalizate prin PNRR

 1. Întrebarea nr.6219A/27-09-2022

Testare pentru cancer

 1. Întrebarea nr.6220A/27-09-2022

România poate cumpăra sistemul de rachete israelian Iron Dome

 1. Întrebarea nr.6221A/27-09-2022

Proiect de lege – interzicerea autovehiculelor zgomotoase noaptea

 1. Întrebarea nr.6422A/10-10-2022

Suplimentarea ajutorului militar pentru Republica Moldova

 1. Întrebarea nr.6423A/10-10-2022

Directiva privind emisiile industriale

 1. Întrebarea nr.6424A/10-10-2022

Situația angajaților din sectorul cultural

 1. Întrebarea nr.6425A/10-10-2022

Sistarea livrărilor de gaze către Federația Rusă

 1. Întrebarea nr.6426A/10-10-2022

Inaugurarea ”Baltic Pipe”

 1. Întrebarea nr.6427A/10-10-2022

Capacitatea de absorbție a fondurilor europene

 1. Întrebarea nr.6428A/10-10-2022

Reducerea deșeurilor prin educație

 1. Întrebarea nr.6429A/10-10-2022

Digitalizarea spitalelor prin PNRR

 1. Întrebarea nr.6430A/10-10-2022

Incidența cazurilor de tuberculoză în România

 1. Întrebarea nr.6431A/10-10-2022

Situația scumpirii biletelor de avion

 1. Întrebarea nr.6557A/18-10-2022

Proiectul podului suspendat de la Brăila

 1. Întrebarea nr.6558A/18-10-2022

Programe regionale pentru România

 1. Întrebarea nr.6559A/18-10-2022

Beneficii salariale 2023

 1. Întrebarea nr.6560A/18-10-2022

Rachete rusești deasupra Republicii Moldova

 1. Întrebarea nr.6561A/18-10-2022

Explozii în Kiev, lângă Ambasada României

 1. Întrebarea nr.6627A/25-10-2022

Aderarea României la Schengen

 1. Întrebarea nr.6628A/25-10-2022

Vize pentru Kosovo

 1. Întrebarea nr.6629A/25-10-2022

Platformă IT pentru schimburi de informații între investitori-administrația publică

 1. Întrebarea nr.6630A/25-10-2022

Plafonarea prețului la energie

 1. Întrebarea nr.6631A/25-10-2022

Situația infecțiilor nosocomiale din țară

 1. Întrebarea nr.6788A/01-11-2022

Revizuirea amendamentelor aferente legilor educației

 1. Întrebarea nr.6789A/01-11-2022

Valorificarea deșeurilor

 1. Întrebarea nr.6790A/01-11-2022

Norme pentru un aer mai curat

 1. Întrebarea nr.6791A/01-11-2022

Cele mai recente propuneri de modificări pe piața muncii

 1. Întrebarea nr.6792A/01-11-2022

Situația autoturismelor cu probleme tehnice

 1. Întrebarea nr.6929A/08-11-2022

Achiziția de avioane F-16 din Norvegia

 1. Întrebarea nr.6930A/08-11-2022

Coridorul maritim umanitar destinat grânelor

 1. Întrebarea nr.6931A/08-11-2022

Stagnarea numărului de femei cu funcții importante

 1. Întrebarea nr.6932A/08-11-2022

Riscul unei noi epidemii

 1. Întrebarea nr.6933A/08-11-2022

Achiziția de trenuri electrice

 1. Întrebarea nr.6990A/14-11-2022

Hoteluri vândute din cauza inflației

 1. Întrebarea nr.6991A/14-11-2022

Transformarea digitală a României

 1. Întrebarea nr.6992A/14-11-2022

Ajutoare pentru firmele românești din sectorul cultural

 1. Întrebarea nr.6993A/14-11-2022

Numărul firmelor cu capital străin din România

 1. Întrebarea nr.6994A/14-11-2022

Situația mamelor minore din România

 1. Întrebarea nr.7193A/22-11-2022

Legătura dintre sistemele de rachete anti-grindină și secetă

 1. Întrebarea nr.7194A/22-11-2022

Piața muncii duce lipsă de ingineri

 1. Întrebarea nr.7195A/22-11-2022

Consumul excesiv de antibiotice

 1. Întrebarea nr.7196A/22-11-2022

Deputatul PNL de Neamț Corneliu Mugurel Cozmanciuc -declarații politice de interes pentru nemțeni

La 13 aprilie 2022, deputatul PNL de Neamț a votat pentru adoptarea unei legi care vine în ajutorul persoanelor care obţin venituri din activităţi prestate în sectorul agricol, pescuit şi industrie alimentară, declarând:
„Principalele măsuri instituite de Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene sunt următoarele:
• Scutirea de la plata impozitului pe salariu în cuantum de 10%, de la plățile aferente contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate și reducerea cotei contribuției de asigurări sociale cu 3,75%;
• Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program de lucru în medie de 167 ore pe lună;
• Angajații vor beneficia de drepturile acordate de sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv de concediu și indemnizație de asigurări sociale de sănătate, fără plata de către angajatori a contribuției asiguratorii pentru muncă;
• Perioadele lucrate în sectorul agricol vor constitui stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului de indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă”.
2023 | PARLAMENTARI LA RAPORT: Corneliu Mugurel COZMANCIUC, deputat PNL de NEAMȚ - News Moldova

La 30 mai 2022, Mugurel Cozmanciuc a votat apentru adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”!, declarând: „Astfel am creat un cadru legislativ care să permită unităţilor administrativ-teritoriale promovarea obiectivelor de investiţii, în domeniile eligibile, astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esenţiale a întregii populaţii, creşterea calităţii vieţii şi evitarea riscului de depopulare în comunităţile subdezvoltate.

Prin program se pot finanța:
înființarea de noi sisteme de distribuție a gazelor naturale
extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile din cadrul unei unități administrativ – teritoriale
 modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale prin transformarea în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale!
Totodată, prin Programul ”Anghel Saligny” sunt alocate fonduri pentru extinderea și modernizarea rețelelor de drumuri, poduri, apă și canalizare”.

La 26 iulie 2022, Mugurel Cozmanciuc a declarat: „Autostrada Moldovei trece și prin județul Neamț – Au fost lansate în licitație contractele pentru construcția celor 3 loturi – Bacău – Pașcani – cu o lungime de 77,39 kilometri!

Lotul 1: (Săucești -Trifești) – 30,3 km – valoare estimată de 2,041 miliarde de lei (fără TVA)
Lotul 2: (Trifești-Gherăești) – 18,99 km – valoare estimată de 1,601 miliarde de lei (fără TVA)
Lotul 3: (Mircești-Pașcani) – 28,09 km -valoare estimata de 2,215 miliarde de lei (fără TVA)
CNAIR anunță că execuția fiecărui lot va dura 30 de luni, iar valoarea totală de 5,858 de miliarde de lei (fără TVA) va fi asigurată prin PNRR.”

La 19 octombrie 2022, Mugurel Cozmanciuc a votat pentru adoptarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pe care am semnat-o alături de inițiatorii Mara Calista și Bogdan Huțucă: „Este o lege importantă care prevede reducerea impozitării sumelor rezultate din piloanele de pensii administrate privat, facultative și ocupaționale. Practic, vorbim de pensii mai mari din Piloanele II, III și IV prin impozitarea echilibrată a acestora”.

În 16 noiembrie 2022, deputatul Cozmanciuc a  votat împotriva adoptării Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale susținând următoarea motivație:
„În perioadă de criza creșterea taxelor și impozitelor este o greșeală, iar legea de astăzi care transpune Ordonanța de Urgență prevede măsuri care duc la o creștere a fiscalității. Am votat împotriva adoptării pentru că nu sunt de acord cu supraimpozitarea contractelor part-time. Creșterea impozitului pe dividende de la 5% la 8%, dar și alte măsuri din prezenta lege ar fi trebuit să fie mult mai bine analizate.
Îmi doresc ca măsurile liberale autentice, care prevăd o relaxare fiscală, să fie puse în aplicare, pentru că s-au dovedit a fi măsuri de succes.
Creșterea nivelului de trai și susținerea mediului de afaceri trebuie să fie obiectivul pe care trebuie să îl avem în vedere atunci când luăm decizii”.

În 23 noiembrie 2022, Corneliu-Mugurel Cozmanciuc a votat pentru adoptarea legii prin care românii, mediul de afaceri și alte instituții vitale primesc ajutor pentru plata facturilor la energie. Clienții casnici vor plăti 0,68 lei/kWh, la un consum mai mic de 100 kWh/lună, indiferent de consumul mediu lunar din trecut. Dacă depășesc 100 kWh, li se va aplica, în continuare, tariful de maxim 0,80 lei/kWh pentru tot consumul de până în 255 kWh. Singurii exceptați de la trecerea la un plan tarifar superior sunt cei care folosesc acasă aparatură medicală pentru tratament, familiile cu minim 3 copii minori (sau care urmează o formă de învățământ) și cele monoparentale Clienții casnici care vor consuma între 255-300 kWh vor avea un tarif de maxim 1,30 lei/kWh doar pentru ce depășește 255 kWh. Dacă consumatorul casnic depășește 300 kWh, atunci va plăti maxim 1,30 lei/kWh pentru tot consumul.

Printre amendamentele susținute de PNL,  a mai fost introdus unul prin care aeroporturile intră pe lista operatorilor economici care vor beneficia de un tarif plafonat la maxim 1 leu/kWh.
Prin aceste noi măsuri,  susținea deputatul liberal „protejăm populația, mediul economic, operatorii de servicii esențiale și instituțiile statului de fluctuațiile majore de prețuri ale energiei pe piețele internaționale. Guvernul este pregătit să aducă ordonanței pe energie orice modificări vor fi necesare, în funcție de evoluția situației și să transpună în legislația națională reglementările anunțate de Comisia Europeană”.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Raport Parlamentar

PROFIL DE CANDIDAT

Revista economică “Moldova Invest” – ediția de primăvară 2024

- citeste versiunea e-paper -

Lucian Trufin, PSD

Lucian Trufin, PSD

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Iasi, mai 2023

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top