fbpx
Connect with us

Moldova Invest în dialog cu Adrian CÂCIU, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

moldova-invest-in-dialog-cu-adrian-caciu,-ministrul-investitiilor-si-proiectelor-europene

Revista Moldova Invest

Moldova Invest în dialog cu Adrian CÂCIU, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


Adrian Caciu - Moldova Invest

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene își asumă rolul crucial în facilitarea accesului românilor la fonduri europene nerambursabile, promovând colaborarea dintre cetățeni, antreprenori și instituții publice pentru depunerea de proiecte și solicitarea finanțărilor disponibile

În cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene funcționează 4 autorități de management:

  • pentru Programul Operațional Infrastructură Mare,
  • pentru Programul Operațional Capital Uman,
  • pentru Programul Operațional Competitivitate și pentru
  • Programul Operațional Asistență Tehnică.

Adrian Câciu, expert în analiza macroeconomică și fiscal-bugetară, cu o bogată experiență în sectorul public și privat, a fost numit în funcția de conducere la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din iunie 2023, aducând cu el o expertiză vastă în elaborarea și promovarea politicilor de dezvoltare economică benefice pentru antreprenoriatul românesc.

Ion ȘTEFANOVICI, Președinte C.A.P.D.R: “Tot ce sunt, datorez Moldovei!”

Adrian Caciu - Moldova Invest

Adrian CÂCIU, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: “Fondurile alocate României de Uniunea Europeană reprezintă o resursă cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi societăţii româneşti”

Care sunt concluziile principale ale bilanțului Ministerului pentru 2023 și cum se prezintă situația fondurilor alocate României de Uniunea Europeană pentru perioadele de programare 2014-2020 și 2021-2027?

Fondurile alocate României de Uniunea Europeană reprezintă o resursă cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element central al sustenabilităţii bugetare, prin prisma strategiei investiţionale şi a caracterului nerambursabil al acestor fonduri.

Pentru perioada de programare 2014-2020, României i-au fost alocate aproximativ 51 de miliarde euro, conform cadrului financiar multianual. Din această sumă, alocarea pentru fondurile structurale și de investiții europene este de 35,2 miliarde euro. Alocarea pentru Politica de Coeziune, care este finanțată din fondurile ESI, este de 24 de miliarde euro.

Forumul Economic Regional Moldova 2024 | “Planificare și Cooperare pe obiectivul strategic: Moldova 2030”

Pentru perioada de programare 2014-2020, perioada de eligibilitate a cheltuielilor s-a încheiat la 31 decembrie 2023, dar, în conformitate cu reglementările UE, până la 31 iulie 2024, statele membre trebuie să prezinte Comisiei Europene cererea finală de plată. În consecință, România poate depune la CE cereri de plată și în 2024, cu perspectiva extinderii acestui termen până în 2025, conform propunerii de regulament aflată în curs de aprobare. Astfel, rata de absorbție aferentă perioadei de programare 2014-2020 va fi mai mare.

Ca parte a cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027, programele politicii de coeziune pentru România au fost aprobate de Comisia Europeană până la sfârșitul anului 2022. România a optat pentru distribuirea fondurilor alocate pentru politica de coeziune în valoare de aprox. 31 miliarde euro (programele au o valoare totală de 46,44 miliarde euro, inclusiv contribuția națională), astfel:

  • 8 programe naționale (dezvoltare durabilă, transport, sănătate, educație și ocuparea forței de muncă, incluziune și demnitate socială, program pentru o tranziție justă, creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare și asistență tehnică), având o alocare UE de aprox. 22,06 miliarde euro.
  • 8 programe regionale, cu o alocare UE de aprox. 8,92 miliarde euro.

Menționăm că, raportat la alocarea UE aferentă Politicii de Coeziune, România ocupă locul al patrulea între statele membre UE.

Moldova Invest în dialog cu Ambasadorul Chinei în România, E.S. Han Chunlin – invitatul special al Forumului Economic Regional Moldova, 2024

Pentru a asigura predictibilitatea oportunităților de finanțare și pentru a atinge obiectivele de absorbție, MIPE actualizează și monitorizează în permanență calendarul orientativ pentru lansarea apelurilor planificate, pentru programele finanțate prin Politica de Coeziune 2021-2027.

Au fost publicate ghidurile finale pentru lansarea de apeluri de proiecte în valoare totală de aproximativ 23,3 miliarde euro, din care aproximativ 14,3 miliarde euro reprezintă contribuția UE. Raportat la alocare, prin aceste apeluri punem la dispoziția potențialilor beneficiari peste 46% din banii europeni.

Planul Național de Redresare și Reziliență: în 2023 s-a negociat cu reprezentanții Comisiei Europene modifi carea PNRR, iar în decembrie 2023 a fost aprobată modifi carea Planului. Forma revizuită a PNRR include și capitolul REPowerEU (Componenta 16) și are o alocare de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi), acoperind 66 de reforme și 111 investiții.

ADRIAN CACIU VASILE ASANDEI IVANCEA - Moldova Invest

Care sunt principalele priorități și provocări ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru anul 2024?

Prioritățile MIPE în anul 2024 vizează eficientizarea absorbției fondurilor europene nerambursabile alocate pentru Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2014-2020 și 2021-2027, precum și derularea de acțiuni privind organizarea și susținerea procesului de dezbateri publice pe tema viitorului Politicii de Coeziune post 2027, respectiv consolidarea sistemului de management și control la nivelul autorităților de management existente la nivel regional și național. Concomitent, o prioritate pentru MIPE este atragerea fondurilor alocate pentru implementarea Planului Național de Represare și Reziliență.

Până în prezent România a primit fonduri în valoare de 9,48 miliarde euro reprezentând contravaloarea prefinanțării (inclusiv din noul capitol REPowerEU), a primei cereri de plată și a celei de a doua cereri de plată, fiind depuse trei cereri de plată. Cererea de plată numărul 3, în valoare netă de 2,3 mld. euro, a fost depusă în decembrie 2023 și se află în prezent în curs de evaluare de către Comisia Europeană.

Moldova Invest în dialog cu Ministrul Economiei, Ștefan-Radu OPREA

Cum caracterizați relația ministerului pe care îl conduceți cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est? Dar cu administrațiile din Regiunea de Nord Est?

Pentru a asigura o implementare eficientă a fondurilor alocate României care fac obiectul programelor regionale, gestionarea acestora se realizează la nivelul cel mai apropiat de nevoia de finanțare, respectiv la nivelul regiunilor de dezvoltare. Este evident că planificarea intervențiilor la nivel de regiune este realizată mult mai riguros și în concordanță cu nevoile reale de dezvoltare, deciziile putând fi  adoptate în timp util și având la bază toate elementele relevante de care trebuie să se țină cont pentru fundamentarea acestora.

Perioada de programare 2021-2027 reprezintă primul exercițiu financiar prin care gestionarea programelor regionale este descentralizată la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, prin implementarea cadrului partenerial pentru implementarea fondurilor 2021-2027.

MIPE 1 - Moldova Invest

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) au fost desemnate să îndeplinească rolul de autoritate de management pentru programele regionale 2021-2027.

Operaționalizarea sistemului de management și control al Programelor  Regionale 2021-2027 a implicat asigurarea îndeplinirii de către ADR a tuturor funcțiilor aferente unei autorități de management, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 și care decurg din acestea.

În acest context, MIPE s-a implicat activ în susținerea tuturor agențiilor pentru dezvoltare durabilă în dezvoltarea sistemului propriu de management și control care să permită exercitarea atribuțiilor specifice rolului de autoritate de management.

ADR NE a finalizat cu succes Foaia de parcurs (Roadmap) pentru dezvoltarea capacității administrative la nivelul regiunii Nord-Est, un instrument cheie care va orienta implementarea acțiunilor de asistență tehnică, de management al resurselor umane și de coordonare a proceselor de gestiune a fondurilor europene, în acord cu Strategia regională și strategiile locale de dezvoltare. În acest context, ADR NE exercită și calitatea de organism intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și pentru Programul Sănătate 2021-2027.


Citește articolul integral pe Moldova Invest


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Revista Moldova Invest

PROFIL DE CANDIDAT

Revista economică “Moldova Invest” – ediția de primăvară 2024

- citeste versiunea e-paper -

Lucian Trufin, PSD

Lucian Trufin, PSD

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Iasi, mai 2023

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top