fbpx
Connect with us

Moldova Invest în dialog cu Ministrul Economiei, Ștefan-Radu OPREA

moldova-invest-in-dialog-cu-ministrul-economiei,-stefan-radu-oprea

Revista Moldova Invest

Moldova Invest în dialog cu Ministrul Economiei, Ștefan-Radu OPREA

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


stefan oprea moldova invest china - Moldova Invest

Cu un nivel înalt de pregătire, o viziune clară asupra dezvoltării economice a țării și o experiență vastă acumulată în mediul privat, unde a fost manager al unor firme importante, Ștefan-Radu Oprea și-a construit o carieră impresionantă în politică și administrație

Senator al României din 2012, pentru trei mandate consecutive, Ștefan-Radu Oprea a ocupat funcțiile de vicepreședinte al Senatului României (2020-2021), președinte al Comisiei de Dezvoltare și Strategie Economică (2016) și vicepreședinte al Comisiei de economie, industrii și servicii (2017) și a fost lider al Grupului Parlamentar al PSD în  perioada 2021-2023. În anii 2018-2019 Ștefan-Radu Oprea a fost ministrul Mediului de Afaceri, Comerțului și Antreprenoriatului, iar din iunie 2023 se află la conducerea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din România.

STEFAN RADU OPREA - Moldova Invest

În cadrul interviului, ministrul a vorbit despre prioritățile sale, printre care se numără promovarea turismului românesc și dezvoltarea de produse turistice, care să contribuie la consolidarea unui brand național puternic. Totodată, Ministerul urmărește promovarea ecoturismului și creșterea rolului acestuia în dezvoltarea economică, precum și conservarea resurselor naturale și culturale.

Domnule ministru, vă rugăm să ne oferiți o imagine de ansamblu a proiectelor și inițiativelor derulate de Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului în anul 2023.

Pentru început, trebuie precizat faptul că Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice, dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenții și mărci, protecția consumatorilor, infrastructura calității și supravegherea pieței și celelalte domenii conexe, antreprenoriatului, întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri, turismului, politicii comerciale și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan-Radu OPREA: “Unele dintre obiectivele principale ale instituției sunt realizarea politicilor pentru antreprenoriat şi inițierea, elaborarea și implementarea schemelor de ajutor de stat și de minimis de dezvoltare a sectorului întreprinderilor”

Unele dintre obiectivele principale ale instituției sunt:

 • realizarea politicilor pentru antreprenoriat şi inițierea,
 • elaborarea și implementarea schemelor de ajutor de stat și de minimis de dezvoltare a sectorului întreprinderilor, urmărind maximizarea valorificării potenţialului sectorului antreprenorial,
 • contribuţia la creşterea economică durabilă,
 • crearea unui mediu permisiv dezvoltării afacerilor,
 • crearea de noi locuri de muncă,
 • inserarea şomerilor şi absolvenţilor pe piaţa muncii,
 • sprijinirea inovării şi a progresului tehnic şi tehnologic,
 • creşterea competitivităţii întreprinderilor în conformitate cu standardele europene, a sectorului cooperatist, elaborarea strategiei şi reglementărilor specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului.
În acest sens, în anul 2023, în cadrul MEAT au fost implementate o serie de măsuri de sprijin dedicate întreprinderilor românești precum:
 1. Programul Start-up Nation ediția a 3-a – implementat conform Pachetului de stimulare economică România Tech Nation de sprijinire și impulsionare a digitalizării economiei din Programul de Guvernare. Măsura, afl ată la ediția a III-a presupune fi nanțarea a 10.000 de proiecte cu o sumă de 200.000 lei pe proiect pentru pilonul național și alte 1000 de proiecte pe pilonul 2 diaspora, pentru stimularea antreprenoriatului românesc și crearea de noi locuri de muncă, cu accent pe educație, training, inovare și cuprinde cheltuieli eligibile obligatorii precum vouchere de digitalizare. În cadrul primului pilon național s-au înscris 15319 aplicanți, iar pe componenta separată dedicată cetățenilor români care se întorc din Diaspora pentru a deschide o afacere în România, s-au înscris 1648 de societăți. În prezent măsura se află în stadiu de decontare, certifi care și plată.
 2. Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, implementat conform Pachetului de stimulare economică România Tech Nation de sprijinire și impulsionare a digitalizării economiei.

– Componenta “Woman în Tech” din Programul de Guvernare. În cadrul măsurii de sprijin dedicată femeilor antreprenor s-au înscris 9520 de cereri de finanțare. În momentul acesta măsura se află în stadiu de decontare, certificare și plată.

 1. Programul național multianual de microindustrializare implementat conform Pachetului de stimulare a producției interne și a lanțurilor de aprovizionare “Fabricat în România” din Programul de Guvernare, a fost lansat în luna decembrie 2023, cu un număr de 1036 aplicanți înscriși.
 2. Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, implementat conform Pachetului de stimulare economică Innovation din Programul de Guvernare, a fost lansat în decembrie 2023 având un număr record de firme care au aplicat, respectiv 2615 întreprinderi.
 3. Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului – Evenimentul, aflat la cea de-a opta ediție a avut loc la Craiova în perioada 4-6 decembrie 2023, în incinta Teatrului Național „Marin Sorescu”, situat în strada Alexandru Ioan Cuza nr.11, Craiova, fiind organizat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), prin Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Craiova.
 4. Programul pentru organizarea târgului întreprinderilor mici și mijlocii – a constat în organizarea a trei evenimente în Constanța, Iași și Cluj, acţiunile desfăşurate în cadrul târgurilor fiind:
 5. expoziții cu vânzare ale produselor și serviciilor oferite;
 6. organizarea de seminare, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către participanti, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii competenţelorantreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă a acestor branduri naționale, organizare de întâlniri de lucru pentru dezvoltarea programelor pentru IMM;
 7. activități de promovare a evenimentului, atât înainte de desfășurare, în vederea asigurării unei prezențe consistente a publicului și aplicanților țintă, cât și post-eveniment, în vederea publicității târgurilor naționale.
 8. Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, instituit în baza Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfi ințării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu completările și modifi cările ulterioare a fost lansat în decembrie 2023, în cadrul perioadei de înscriere fi ind depuse 486 cereri de fi nanțare. Obiectivul principal al măsurii îl constituie stimularea componentei de creditare a întreprinderilor mici și mijlocii prin acordarea de credite și dobânzi subvenționate la creditele de investiții.

De asemenea, în anul 2023 au fost încheiate cu succes proiectele europene inițiate în vederea atenuării efectelor generate de către pandemie, respectiv:

Sesiunea 1 – Măsura 1 “Microgranturi” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19:

 • 250 aplicanți înscriși;
 • 403 contracte semnate;
 • 369 contracte plătite;
 • Buget plătit : 168.115.000 lei (33.620.000 euro)
 • 805 rapoarte de progres verifi cate în anul 2023.

Pe parcursul anului 2023, măsura s-a aflat în perioada de monitorizare, iar funcționarii din cadrul instituției și din Agențiile pentru IMM-uri din țară au monitorizat îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut finanțare, menținerea activității și eligibilitatea cheltuielilor cuprinse în rapoartele de progres.

Măsura 2 “Granturi pentru capital de lucru” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 :

 • 226 aplicanți înscriși;
 • 647 contracte semnate;
 • 556 contracte plătite;
 • Buget plătit : 4.317.166.000 lei (863.433.200 euro).

În perioada de monitorizare a schemelor de ajutor sunt urmăriți indicatorii programelor, respectiv noi locuri de muncă create și menținute în economie, taxe, impozite, contribuții angajat/angajator încasate la bugetul de stat de la beneficiari, astfel încât să poată fi  demonstrată efi cacitatea măsurilor de sprijin.

Dintre schemele derulate de instituție în ceea ce privește impactul economic în piață, un model de referință este programul Start-up Nation care a întors la bugetul de stat, în primii 5 ani de la implementare, aproximativ de două ori bugetul inițial alocat.

MINISTERUL ECONOMIEI - Moldova Invest

“MEAT acordă o atenție sporită promovării turismului românesc și dezvoltării de produse turistice care să contribuie la construirea unui brand de țară”

Care sunt prioritățile și direcțiile strategice previzionate pentru 2024?

În ceea ce privește prioritățile și direcțiile strategice previzionate pentru anul 2024 în domeniul sprijinirii înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului își propune finanțarea din fonduri europene a schemei de ajutor Start-up Nation ediția a 4-a, dar și identificarea de alte fonduri externe precum cele puse la dispoziție de programul Româno-Elvețian.

În plus, MEAT acordă o atenție sporită promovării turismului românesc și dezvoltării de produse turistice care să contribuie la construirea unui brand de țară.

În acest sens, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11:

 • Turism și cultură instituția sprijină reforma Organizațiilor de Management al Destinației (OMD) pentru sectorul turistic românesc și înființare a acestor entități.

Organizațiile de Management al Destinației (OMD) reprezintă o nouă formă de gestionare a destinațiilor turistice, care permite dezvoltarea turismului, cu implicații directe în creșterea circulației turistice, a volumului de încasări din turism atât la nivel local, cât și la nivel național. Până la acest moment au fost avizate 21 de OMD-uri, dintre care 18 la nivel local, 2 la nivel județean și 1 la nivel regional.

Cum apreciați implicarea ministerului pe care îl reprezentați în colaborarea cu organizațiile de mediu și comunitățile locale în vederea sprijinirii proiectelor de dezvoltare turistică durabilă?

În ceea ce privește dezvoltarea turistică durabilă, unul dintre principalele obiective ale MEAT îl reprezintă promovarea ecoturismului, ca formă de turism care poate fi  practicată în cadrul destinaţiilor în care natura și cultura locală ocupă un loc central.

La nivelul instituției a fost elaborată Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului, a cărei viziune cuprinde dezvoltarea și promovarea unei rețele de destinații ecoturistice pe plan național și internațional, fapt ce aduce și o îmbunătățire a vieții comunităților locale.

Planul de acțiuni, în curs de realizare, urmărește aceste obiective, precum și conservarea resurselor naturale și culturale. Totodată, se urmărește creşterea rolului pe care ecoturismul îl joacă în dezvoltarea economică a acestor areale şi în prosperitatea populaţiei locale.

Pentru promovarea destinației turistice România, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a aprobat participarea cu pavilion național la 16 târguri naționale și internaționale de turism.

Până la acest moment, MEAT a participat la

 • FITUR – Madrid, Spania;
 • Les Thermalies din Paris,
 • Franța, evenimentul fiind specializat în tratamente balneare;
 • BIT Milano și la
 • Tour & Travel Expo Chișinău.

În perioada 15 – 18 februarie 2024, în pavilionul B2 din incinta Romexpo – București, a avut loc ediția de primăvară a Târgului de Turism al României. În perioada 05-07 martie a fost la ITB Berlin, considerat a fi  cel mai important eveniment de profil din lume. Concomitent, România aduce în prim-plan cele mai interesante oferte și atracții locale la Ferien Messe din Viena, Austria (14-17 martie), dar și la Salon Mondial du Tourisme din Paris, Franța (14-17 martie).

Pe lista aprobată a târgurilor se află și IMTM din Tel Aviv, Israel (3-4 aprilie), precum și IMEX Frankfurt, Germania (14-16 mai).

O noutate pentru anul 2024 este includerea pe listă a două manifestări expoziționale de profil din afara Europei

Prima este KITF din Almaty, Kazakhstan (24-26 aprilie), târg internațional de turism la care MEAT participă în premieră și care, conform datelor consultate, oferă o platformă extinsă pentru industria de turism din întreaga regiune a Asiei Centrale.

Mai mult, în scopul creșterii vizibilității României pe piața globală, va fi  organizat un pavilion național și la ITB China, evenimentul fiind desfășurat la Shanghai, în perioada 24-27 mai. Pe plan local, MEAT a fost prezent la ediția de primăvară a Târgului de Turism al României (15-18 februarie).

În a doua jumătate a anului, MEAT va continua promovarea turistică a României la TTG Experience din Rimini, Italia (9-11 octombrie), recunoscut ca fiind cel mai mare târg B2B din industria turismului din Italia. În perspectiva consolidării parteneriatelor turistice, MEAT va fi  prezent cu pavilion național la WTM Londra, UK, eveniment desfășurat în perioada 4-6 noiembrie, dar și la IBTM Barcelona, Spania, cea mai importantă manifestare expozițională din domeniul MICE, organizată între 19-21 noiembrie. Ultimul târg de turism al anului 2024 este Tour and Travel din Varșovia, Polonia (21-23 noiembrie), evenimentul fiind dedicat publicului larg.

În planul de acțiuni al Ministerului sunt cuprinse inițiative dedicate sprijinirii segmentului reprezentat de tinerii antreprenori în România?

Tinerii antreprenori în România reprezintă, pe una dintre axele programului, publicul țintă pentru cea de-a 4-a ediție Start-up Nation. Astfel, schema de ajutor de stat își propune să contribuie la includerea tinerilor în mediul antreprenorial, la creșterea abilităților antreprenoriale ale acestora și la scăderea numărului celor care aleg să plece din țară.

Care sunt inițiativele și programele dedicate IMM-urilor? Care este impactul prognozat al acestor proiecte în piață?

Ca alte măsuri întreprinse de MEAT în sensul sprijinirii mediului de afaceri amintim faptul că instituția a finalizat documentul de politică publică pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor inovatoare din România (cadrul de dezvoltare strategică și planul de acțiuni).

Politica publică pentru sprijinirea IMM-urilor inovatoare, acțiune care se aliniază obiectivului prioritar al proiectului, de dezvoltare a unui mediu de afaceri deschis, stabil şi transparent, într-un cuvânt predictibil, clădit pe responsabilitate, competitivitate și spirit antreprenorial. Totodată au fost întocmite documentele însoțitoare (nota de fundamentare, proiect de ordin de ministru) necesare pe parcursul avizării și aprobării interne a politicii publice pentru susținerea dezvoltării IMM-urilor inovatoare din România. Documentul a fost aprobat prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1456/12.12.2023.

De asemenea, pentru facilitarea/îmbunătățirea informării, educării și interconectării antreprenorilor din România a fost realizat portalul integrat (platforma digitală) IMM MENTOR, care pune la dispoziția întreprinderillor mici si mijlocii, start-up-urilor și scale-up-urilor o gamă vastă de resurse și informații de interes. Astfel, noul instrument digital are inclusiv rolul de match-making între antreprenorii care doresc să stabilească relații de business, iar printre facilități se numără facturarea gratuită și “primul meu site”.

Platforma este structurată pe 5 piloni reprezentativi pentru existența unei companii, de la educație & formare antreprenorială, finanțare, cadrul legislativ, accesul simplificat la instituțiile care gestionează relația cu mediul de afaceri, până la market place, care facilitează schimburi de experiență și networking cu alte companii, în scopul expunerii de propuneri și oferte și încheierea de parteneriate.

Link de acces: https://www.immmentor.ro/.

STEFAN DAU OPREA DORIN RECEAN - Moldova Invest

România va continua să susțină activ eforturile de integrare europeană a Republicii Moldova și programul de reforme democratice, în baza Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova

Cum apreciați perspectiva naturii relațiilor economice dintre România și Republica Moldova la nivelul anului 2024?

Referitor la perspectiva naturii relațiilor economice dintre România și Republica Moldova la nivelul anului 2024 trebuie precizat că această relație bilaterală este prioritară. Astfel, România va continua să susțină activ eforturile de integrare europeană a Republicii Moldova și programul de reforme democratice, în baza Parteneriatului Strategic pent


Citește articolul integral pe Moldova Invest


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Revista Moldova Invest

PROFIL DE CANDIDAT

Revista economică “Moldova Invest” – ediția de primăvară 2024

- citeste versiunea e-paper -

Lucian Trufin, PSD

Lucian Trufin, PSD

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Iasi, mai 2023

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top