Connect with us

2022 | PARLAMENTARII la RAPORT: Marius BODEA, senator USR de IAȘI

Iasi

2022 | PARLAMENTARII la RAPORT: Marius BODEA, senator USR de IAȘI

Senatorul USR de Iași Marius Bodea este membru în Comisia pentru ape păduri și fond cinegetic, fiind ales și Comisia pentru transporturi și infrastructură. Senatorul USR este la al doilea mandat de parlamentar.

În prezent, senatorul de Iași este membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite ca Vicepreşedinte, membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Lituania, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Egipt.

Senatorul USR Marius Bodea a avut un număr  de 61 inițiative legislative din care 5  au fost promulgate ca legi. A avut 33 declarații politice, 18 întrebări, 8 interpelări. A luat cuvântul în plen de 16 de ori și a participat la votul unei moțiuni de cenzură.

În declarația de avere, senatorul Marius Bodea are 2 autoturisme, o rulotă, o motocicletă. În conturi are, 95 260 RON. Are descoperiri de cont în valoare de 29 600 RON, 5000 EUR, 4090 RON, 20 000RON, un credit de 130 000 RON, un împrumut de 17500 RON, venituri în jur de 147 000 RON. A primit de la AEP suma de 316 596 RON investiți în campania electorală

Senatorul Marius Bodea- inițiative de ordin general dar și regional și local

Senatorul USR de Iași Marius Bodea a avut inițiative legislative care au legătură cu domeniul comisiilor de activitate, în care activează.

Declarațiile sale politice s-au referit la chestiuni punctuale, precum greșelile primarului Mihai Chirica, lecțiile de curaj ale inginerului Florin Tăut, neadevăruri legate de alocările din rezerva de stat, criza pandemică, spectrul crizei economice, codul urbanistic, PNRR, depopularea României, dezvoltarea orașelor, alegeri pentru primari în două tururi de scrutin.

De exemplu, senatorul USR de Iași Marius Bodea a combătut politicianismul care a dus la criza de guvern din octombrie 2021, precizând că viața românilor are prioritate în fața jocurilor politice, în cazul în care pandemia putea genera o catastrofă umanitară: „Suntem la debutul unei catastrofe umanitare de proporţii în România, iar singura noastră şansă de a mai salva vieţi este activarea azi a Mecanismului European de Protecţie Civilă. La Iaşi, managerul Spitalului de Boli Infecţioase le-a transmis jurnaliştilor în toiul nopţii trecute că lupta cu virusul a fost pierdută.Guvernanţii în funcţie să lase orice mândrie prostească, iar statul român, în frunte cu Preşedintele său, să facă ce trebuie pentru a salva vieţile românilor. În acest moment, nu mai există nicio carieră politică de salvat, niciun calcul de făcut. E simplu: avem nevoie de ajutor extern, sistemul nostru de sănătate cedează sub presiunea zecilor de mii de cazuri noi de covid

La capitolul inițiative legislative, regăsim priorități precum statutul parlamentarilor, Codul Administrativ, Codul Fiscal, Codul Civil,  lucrări de construcții, marketingul produselor alimentare, asistenții maternali, politica energetică,  circulația pe drumurile publice, calitatea mediului ambiant etc  :

Cele mai importante inițiative legislative sunt:

 1. 102/16.02.2021 L29/2021 Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaţillor şi al senatorilor respinsa definitiv
 2. 153/14.04.2021 L67/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal Legea 186/2021
 3. 156/19.04.2021 B251/2021 Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ procedura legislativa încetata
 4. 160/19.04.2021 L426/2021 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ respinsa definitiv
 5. 171/26.04.2021 L182/2021 Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 procedura legislativa încetata
 6. 172/26.04.2021 L390/2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.202 alin. (1) lit.b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 Legea 9/2022
 7. 200/17.05.2021 L470/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative la Senat
 8. 215/25.05.2021 L250/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 în reexaminare la Senat
 9. 225/25.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor la comisii
 10. 241/02.06.2021 L105/2021 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă Legea 269/2021
 11. 252/07.06.2021 L90/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil sesizare de neconstitutionalitate
 12. 283/22.06.2021 L493/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare respinsa definitiv
 13. 287/28.06.2021 L182/2021 Proiect de Lege privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 la comisii
 14. 328/14.09.2021 L527/2021 Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la Senat
 15. 366/20.09.2021 L139/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu modificările şi completările ulterioare la comisii
 16. 370/20.09.2021 L197/2021 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare la comisii
 17. 373/20.09.2021 L203/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea desfăşurării activităţii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav şi asistent personal profesionist la comisii
 18. 403/27.09.2021 L298/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică la comisii
 19. 422/04.10.2021 L241/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Legea 22/2022
 20. 436/11.10.2021 L294/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Legea 291/2021
 21. 447/11.10.2021 L259/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată la comisii
 22. 494/18.10.2021 L348/2021 Proiect de Lege privind protecţia arborilor remarcabili la comisii
 23. 495/18.10.2021 L352/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii la comisii
 24. 496/18.10.2021 L353/2021 Proiect de Lege privind gestionarea deşeurilor de medicamente provenite de la populaţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu la comisii
 25. 497/18.10.2021 L357/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă la comisii
 26. 517/25.10.2021 L339/2021 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale la comisii
 27. 535/25.10.2021 L372/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor la comisii
 28. 549/08.11.2021 L555/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei la Senat
 29. 572/24.11.2021 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(71) şi (72) ale art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 raport depus
 30. 610/20.12.2021 L540/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate la comisii
 31. 8/01.02.2022 L498/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii la comisii
 32. 12/01.02.2022 L538/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal la comisii
 33. 13/01.02.2022 L476/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă la comisii
 34. 14/01.02.2022 L477/2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.215 alin.(1) şi completarea art.522 alin.(2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă la comisii
 35. 23/07.02.2022 L509/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-nr. 121/2014 privind eficienţa energetică la comisii
 36. 34/09.02.2022 L508/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice la comisii
 37. 40/09.02.2022 L539/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice la comisii
 38. BP733/09.12.2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului la Senat
 39. BP703/22.11.2021 Propunere legislativă pentru completarea articolului 181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 la Senat
 40. BP772/23.12.2021 Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989 la Senat
 41. BP779/23.12.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă la Senat
 42. BP7/02.02.2022 Propunere legislativă privind anularea unor creanţe bugetare, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România la Senat
 43. B29/2022 Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989 înregistrat la Senat pt. dezbatere
 44. B565/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înregistrat la Senat pt. dezbatere
 45. L54/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 46. B572/2021 Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ înregistrat la Senat pt. dezbatere
 47. L562/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 48. B542/2021 Propunere legislativă pentru completarea articolului 18indice1 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 înregistrat la Senat pt. dezbatere
 49. L42/2022 Propunere legislativă pentru completarea articolului 18indice1 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 50. B33/2022 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă înregistrat la Senat pt. dezbatere
 51. L535/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.219/2015 privind economia socială în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 52. L536/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 53. L188/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 54. L480/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Retras de către iniţiator
 55. B42/2022 Propunere legislativă privind anularea unor creanţe bugetare, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România înregistrat la Senat pt. dezbatere
 56. B571/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului înregistrat la Senat pt. dezbatere
 57. L58/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 58. B540/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice înregistrat la Senat pt. dezbatere
 59. L40/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 60. L537/2021 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 61. B575/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 înregistrat la Senat pt. dezbatere

Senatorul Marius Bodea USR Iași -interpelări de interes general dar și regional

Cele 8 interpelări ale senatorului Marius Bodea vizează alocările de la fondul de rezervă al statului, anularea ședințelor privind progresul infrastructurii în Moldova, Institutul de Medicină Cardiovasculară Iași, Autostrada A8, Varianta de Ocolire Iași Est, Angajările de la Apele Române, PUG Iași.

Senatorul Marius Bodea a declarat că între PNL și USR la nivelul Iașului nu poate exista o colaborare din cauza managementului defectuos al primarului Mihai Chirica: „Nu văd cum am putea colabora la Iaşi, este exclus în condiţiile actuale. USR PLUS nu poate gira incompetenţa, mafia din urbanism şi şmecheriile găştilor din spatele lui Chirica şi Alexe. La Primărie vedem un dezinteres total. În schimb vedem doar poze cu Mihai Chirica inaugurând planşe şi machete sau arătând cum a dat cu vopsea o bancă sau a montat un coş de gunoi de 7.000 de euro.Să fii primar de atâta timp şi în fiecare an să ai o absorbţie ruşinoasă a banilor gratis de la UE, abia asta înseamnă să fii incompetent absolut. Să ai la dispoziţie 167 de milioane de lei bani gratis daţi de UE şi tu să cheltui doar 17 la sută din aceştia, asta arată adevărata faţă a bolii care macină Iaşiul, un mix de hoţie şi incompetenţă”.

 Concluzii

În concluzie, Marius Bodea a desfășurat o activitate susținută la nivel parlamentar, în domeniul comisiilor în care este membru și în spiritul ideologiei partidului său. A avut un foarte mare număr de inițiative legislative, raportat la parlamentarii care reprezintă județul Iași și la parlamentarii de la nivel național. A avut inițiative legislative importante, declarații politice și interpelări de interes pentru ieșeni.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Iasi

- citeste versiunea e-paper -

Economic magazine Moldova Invest

- Read the e-paper version -

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top