Connect with us

2022 | PARLAMENTARII la RAPORT: Monica BERESCU, deputat USR de IAȘI

Iasi

2022 | PARLAMENTARII la RAPORT: Monica BERESCU, deputat USR de IAȘI

Deputatul USR de Iaș, Monica Elena Berescu face parte din Comisia pentru muncă şi protecţie socială ca membru și din Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  ca Vicepreşedinte.

Este Președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda. Face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Muntenegru și din Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Irak, Este membru în Grupul PRO-America .

A luat cuvântul de trei ori, a depus 6 declarații politice. A avut 44 propuneri legislative initiate, din care 4 au fost promulgate ca legi. A adresat 19 interpelări. A participat la votarea unei moțiuni.

În declarația de avere, deputatul USR a menționat în coproprietate, două terenrui intravilane, un apartament, o casă de locuit, un automobil Ford, deține mai multe conturi, în EUR, USD și RON, inclusiv fonduri de investiții. Cel mai mic cont curent este de 0,8 dolari, iar cel mai mare este de 42 000 EUR. Cel mai mare fond de investiții are 105 476 EUR. Un alt fond de investiții de 30 000 EUR și un altul de 38 000 USD completează acest capitol.

Deputatul are foarte multe acțiuni. Cea mai mare valoare în RON a unor acțiuni este de 47 482 RON. Cea mai mare valoare în EUR este de 50906 EUR. Cea mai mare valoare a unor acțiuni în franci elvețieni este de 250 000 CHF. În USD, cel mai mare pachet de acțiuni valorează cu puțin peste 4000 USD. De precizat, că în EUR, RON și USD, deputatul mai deține mai multe pachete de acțiuni de valori apropiate cu valorile de referință prezentate.

Este unul dintre cei mai bogați parlamentari la capitolul acțiuni, mai ales la companii europene, americane, românești dar și la fonduri românești.

Din venituri, cei doi soți au totalizat 97 000 RON (indemnizația de la Parlament, indemnizația de creștere a copilului, salariul din 2020, până la învestirea în funcție), la care se adaugă un venit al soțului de puțin peste 18500 EUR. Soțul deputatei a mai raportat dividende în jurul sunei totale de 10 000 RON. Din transferul unor titluri de valoare, soțul deputatei a obținut 18 223 RON. Alocațiile celor doi copii au totalizat 4426 RON în 2020.

lnițiative de ordin general, foarte multe din domeniul comisiilor în care activează deputatul Monica Berescu

Propunerea legislativă pentru modificarea art.202 alin. (1) lit.b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 a devenit Legea 9/2022

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 a devenit Legea 221/2021

Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă a devenit Legea 269/2021

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  a devenit Legea nr.221/26.07.2021 publicată în M.O. nr.732/26.07.2021

Cele mai multe propuneri legislative se află la comisii. Sunt inițiative asumate de partid, în spiritul disciplinei de partid. Niciuna nu poartă amprenta personală a deputatului USR de Iași, Monica Berescu.  Unele propuneri legislative se regăsesc în cadrul comisiei din care face parte parlamentarul USR de Iași.

 La comisii, se află următoarele propuneri legislative:

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • Proiect de Lege privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea desfăşurării activităţii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav şi asistent personal profesionist
 • Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor
 • Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(71) şi (72) ale art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
 • Propunere legislativă privind protecţia avertizorilor în interes public
 • Propunere legislativă pentru protejarea românilor şi întreprinderilor româneşti de creşterile de preţuri la energie electrică şi gaze naturale

La procedura de raport depus se află Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

La Senat, se află:

 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.425 alin.(1) lit.b) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

 Pe ordinea de zi, se află Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.

 În lucru, la comisiile permanente ale Senatului se află propunerile:

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Penal
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Înregistrate la Senat pentru dezbatere sunt următoarele propuneri:

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.25 din Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.425 alin.(1) lit.b) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului

Avizul/punctul de vedere  au fost solicitate pentru Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi de modificare şi abrogare a unor articole din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.

Adoptat de Senat a fost Proiectul de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului video de monitorizare a traficului rutier şi constatare automată a abaterilor rutiere pe drumuriel publice

A fost retrasă de către inițiator, Propunerea legislativă pentru completarea art.(15 indice 1) la Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

 Au fost respinse definitiv Propunerea legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaţillor şi al senatorilor; Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Procedura legislativă încetată a fost declarată pentru Propunerea legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru Propunerea legislativă privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989

În reexaminare la Senat, se află Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011

Sesizarea de neconstiuționalitate a fost făcută pentru Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil

 

Declarații politice și luări de cuvânt de ordin general dar și de interes direct, punctual pentru ieșeni

Declarațiile deputatului Monica Berescu vizează domenii ca bugetul pe 2021, erorile în exploatarea Spitalului Modular Lețcani, critici la adresa dezavantajelor suferite de elevii de la Roșu, Lețcani, critici la adresa primarului de Iași, Mihai Chirica și a city managerului Petru Movilă, critici la adresa PNL și a PSD,   declarașiile au o bună argumentare, o bună prezentare în mass-media, dar au tonul unui parlamentar de Opoziție, deși, la data prezentării lor, până în octombrie-noiembrie 2021, USR a fost la Putere.

 Interpelări punctuale și de interes pentru ieșeni

Problemele ieșenilor au constituit subiectul unor interpelări adresate de către deputatul USR de Iași Monica Berescu. Evident, nu puteau lipsi chestiunile legate de educație, sănătate, Autostrada A8, rata șomajului în județele Moldovei, multe din aceste teme fiind parte a domeniului de activitate al comisiilor în care lucrează:

 

1.Întrebarea nr.3A/30-12-2020

Stadiul decontării în România a vaccinului Zolgensma pentru amiotrofie spinală

 1. Interpelarea nr.38B/23-02-2021

Extinderea schemei de vaccinare anti-HPV

 1. Întrebarea nr.416A/23-02-2021

Condiții precare de învățământ la școala gimnazială Roșu din comuna Răducăneni, județul Iași

 1. Întrebarea nr.459A/25-02-2021

Bonusuri de performanță ICI București

 1. Întrebarea nr.460A/25-02-2021

Corelare prevederi Ordin 2376/2020 cu tipurile de măști

 1. Întrebarea nr.461A/25-02-2021

Norme de aplicare Legea nr.226/2020

 1. Întrebarea nr.623A/10-03-2021

Achiziție perne pneumatice

 1. Întrebarea nr.1446A/14-05-2021

Excluderea instituțiilor academice din Municipiul Iași din clipul de promovare al programului ”Study in Romania”

 1. Întrebarea nr.2580A/07-10-2021

Organizarea pelerinajului religios la moaștele Sf. Parascheva în contextul exploziei cazurilor de îmbolnăviri și lipsa paturilor libere la ATI.

 1. Întrebarea nr.2636A/14-10-2021

Accesul elevilor din județul Iași la tehnologii și echipamente necesare pentru a participa la studiile în regim online

 1. Întrebarea nr.2704A/25-10-2021

Stadiu dosar privind cererea de restituire imobilului cunoscut sub denumirea de spitalul ”Elena Doamna ” din Iași

 1. Întrebarea nr.2705A/25-10-2021

Proiectele din județul Iași depuse pentru finanțare prin programul Anghel Saligny

 1. Întrebarea nr.2706A/25-10-2021

Situația personalului medical vaccinat împotriva infecției cu Sars-Cov-2

 1. Întrebarea nr.2967A/12-11-2021

Rata șomeajului la nivelul regiunii nord-est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) pe grupe de vârste

 1. Întrebarea nr.3073A/23-11-2021

Reluarea ședințelor săptămânale de progres de la CNAIR despre autostrăzi și despre proiectele de mare infrastructură

 1. Întrebarea nr.3074A/23-11-2021

Reluarea ședințelor săptămânale de progres de la CNAIR despre autostrăzi și despre proiectele de mare infrastructură

 1. Întrebarea nr.3075A/23-11-2021

Centre de planificare familiară funcționale la nivel național

 1. Întrebarea nr.3076A/23-11-2021

Servicii de stomatologie gratuite pentru copii

 1. Întrebarea nr.3202A/08-12-2021

Prioritizarea autostrăzii A8 în planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020 – 2030

Concluzii

În concluzie, deputatul Monica Elena Berescu  este un parlamentar care respectă disciplina de partid. Are o bună prezență parlamentară și un interes pentru problemele ieșenilor care se desprinde din declarațiile politice și din interpelările adresate. Toate proiectele de lege și inițiativele legislative sunt inițiative asumate de partid, sunt susținute de către parlamentarul USR de Iași. Este de așteptat ca pe viitor să se implice mai mult și în chestiuni punctuale legislative pentru Iași.

Declarațiile politice din Parlament și din mass-media sunt pe teme de interes general, dar nu lipsesc nici declarațiile critice la adresa administrației locale și județene din Iași.

Foarte multe dintre aceste inițiative se regăsesc în domeniile comisiilor unde activează deputatul de Iași.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Iasi

News Moldova LIVE

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Comentarii recente

Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top