fbpx
Connect with us

2023 | PARLAMENTARII la RAPORT: Cristinel Gabriel BEREA, senator USR de IAȘI

2023 | PARLAMENTARII la RAPORT: Cristinel Gabriel BEREA, senator USR de IAȘI - News Moldova

Iasi

2023 | PARLAMENTARII la RAPORT: Cristinel Gabriel BEREA, senator USR de IAȘI

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


Senatorul USR de Iași Cristinel Gabriel Berea este membru în Comisia pentru transporturi și infrastructură, fiind ales și Vicepreşedinte al Comisiei pentru știință, inovare și tehnologie. Senatorul USR este la primul mandat de parlamentar.

În prezent, senatorul de Iași este membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Thailanda,Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Indonezia , Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Costa Rica, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Peru, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federativă a Braziliei, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba, Grupul parlamentar de prietenie cu Federaţia Rusă.

Senatorul USR Cristinel Berea a avut un număr record de  inițiative legislative peste 100 din care  au fost 9 promulgate ca legiA avut   44 declarații politice. A luat cuvântul în plen de 69  ori. A avut 4 interpelări.

În declarația de avere, senatorul Cristinel Berea are 1 apartament, două automobile. Are în conturi circa 80 000 RON. Are un credit de  64 000 RON. A înregistrat venituri de  135 000 RON.

2023 | PARLAMENTARII la RAPORT: Cristinel Gabriel BEREA, senator USR de IAȘI - News Moldova

Senatorul USR de Iași Cristinel Gabriel Berea -inițiative legislative devenite legi

Inițiativele legislative devenite legi au fost:

25/07.02.2022 L506/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 142/2022

34/09.02.2022 L508/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice Lege 134/2022

83/02.03.2022 L536/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România Lege 211/2022

109/14.03.2022 L43/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996 Lege 253/2022

114/14.03.2022 L58/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 Lege 194/2022

138/23.03.2022 L379/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 Lege 277/2022

145/23.03.2022 L61/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.25 din Legea contabilităţii nr.82/1991 Lege 195/2022

244/04.05.2022 L132/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Lege 192/2022

605/11.10.2022 L571/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative Lege 372/2022

Senatorul USR de Iași Cristinel Gabriel Berea -inițiative legislative aflate pe fluxul legislativ

8/01.02.2022 L498/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii la comisii

12/01.02.2022 L538/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal la comisii

13/01.02.2022 L476/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă la comisii

14/01.02.2022 L477/2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.215 alin.(1) şi completarea art.522 alin.(2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă pe ordinea de zi

23/07.02.2022 L509/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-nr. 121/2014 privind eficienţa energetică la comisii

2023 | PARLAMENTARII la RAPORT: Cristinel Gabriel BEREA, senator USR de IAȘI - News Moldova

40/09.02.2022 L539/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice la comisii

46/15.02.2022 L314/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 la Senat

65/21.02.2022 L517/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative la comisii

66/21.02.2022 L494/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal la comisii

68/21.02.2022 L534/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe ordinea de zi

78/28.02.2022 L535/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială respinsdefinitiv

2023 | PARLAMENTARII la RAPORT: Cristinel Gabriel BEREA, senator USR de IAȘI - News Moldova

88/07.03.2022 L562/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii

92/14.03.2022 L326/2021 Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ respinsa

definitiv

93/14.03.2022 L343/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa definitiv.

116/14.03.2022 L49/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr.672 din 27 iulie 2005 la comisii

117/14.03.2022 L55/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la comisii

122/14.03.2022 L69/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere la comisii

150/28.03.2022 L598/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.168 din Legea educaţiei naţionale 1/2011 la Senat

157/04.04.2022 L592/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii respinsadefinitiv

165/04.04.2022 L40/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice la comisii

169/11.04.2022 L98/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 procedura legislativa încetata

177/11.04.2022 L54/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător la comisii

179/11.04.2022 L50/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului la comisii

180/11.04.2022 L53/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990 la comisii

183/11.04.2022 L133/2022 Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere umană asistată medical la comisii

212/13.04.2022 L125/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 raportdepus

213/13.04.2022 L140/2022 Propunere legislativă privind anularea unor creanţe bugetare, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România raport depus

242/04.05.2022 L124/2022 Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice la comisii

2023 | PARLAMENTARII la RAPORT: Cristinel Gabriel BEREA, senator USR de IAȘI - News Moldova

266/11.05.2022 L144/2022 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de stocare a energiei electrice la comisii

288/18.05.2022 L189/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 15 mai 2020 la comisii

295/23.05.2022 L185/2022 Propunere legislativă pentru scăderea preţurilor la combustibil prin reducerea poverii taxelor şi modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal la comisii

1304/25.05.2022 L217/2022 Propunere legislativă privind protecţia socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecţia statului român raportdepus

313/25.05.2022 L226/2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii la comisii

320/07.06.2022 L98/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 procedura legislativa încetata

360/14.06.2022 L268/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei raport depus

361/14.06.2022 L270/2022 Proiect de Lege pentru completarea art. 12 lit. B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătatela comisii

367/14.06.2022 L293/2022 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii

379/20.06.2022 L332/2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii

381/20.06.2022 L251/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul fiscal nr.227/2015 la comisii

388/20.06.2022 L303/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.156 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la comisii

402/22.06.2022 L273/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1995 privind depozitul legal de documente la comisii

416/29.06.2022 B725/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la Senat

431/29.06.2022 L329/2022 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei de comemorare a victimelor Marii Foamete (Holodomor) din fosta URSS la comisii

435/29.06.2022 L330/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică la comisii

460/06.09.2022 L331/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art. 38 alin.(11) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la comisii

534/26.09.2022 L476/2022 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii

541/26.09.2022 L420/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal la promulgare

567/04.10.2022 L466/2022 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii privind organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009 raport depus

599/11.10.2022 L455/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice la comisii

601/11.10.2022 L519/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii

602/11.10.2022 L412/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Declarațiile politice au vizat teme legate de Uniunea Europeană, eșecul României de a adera la Spațiul Schengen, situația spitalelor din România, a tehnicii de luptă învechite din Armata Română, copiii supraponderali, deținătorii de criptomonede, posiblitatea ca un cutremur să lovească România.

A adresat patru interpelări Primului Ministru despre mașini electrice, libertatea presei, situația din Ucraina și situația Blue Air.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Iasi

PROFIL DE CANDIDAT

Revista economică “Moldova Invest” – ediția de primăvară 2024

- citeste versiunea e-paper -


Economic magazine “Moldova Invest” – spring 2024 edition

- citeste versiunea e-paper -

Lucian Trufin, PSD

Lucian Trufin, PSD

Cosmin Andrei, PSD

Cosmin Andrei, PSD

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Vatra Dornei, 2024

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top