Connect with us

9 GRUPURI de ACŢIUNE LOCALĂ din regiunea Moldovei contribuie la STIMULAREA TURISMULUI local

Iasi

9 GRUPURI de ACŢIUNE LOCALĂ din regiunea Moldovei contribuie la STIMULAREA TURISMULUI local

Grupul de acţiune locală “Colinele Iaşilor”, coordonatorul proiectului QR4ALL – Date generale

În data de 8 octombrie a.c., Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Colinele Iaşilor” a încheiat un contract privind achiziţionarea a 2 ATV-uri EPS şi 25 biciclete pentru promovarea traseelor în cadrul proiectului QR4ALL.

Sunt necesare, într-o primă fază, câteva detalii despre Grupul de Acţiune Locală „Colinele Iaşilor”.

Astfel, aceasta şi-a început activitatea în februarie 2013, reuşind să finanţeze prin Programul LEADER din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală o serie de proiecte în legătură cu care se remarcă un grad de absorbţie a fondurilor europene de 91%.

Logo-uri Programul LEADER (foto stanga) si Proiectul QR4ALL (foto dreapta)

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Colinele Iaşilor” reprezintă un parteneriat format din diverşi actori publici şi privaţi din teritoriul a 15 comune, respectiv Bârnova, Ciurea, Dagâţa, Drăguşeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoşeşti, Scînteia, Şcheia, Tansa, Ţibana, Ţibăneşti, Voineşti (Judeţul Iaşi) şi Pânceşti (Judeţul Neamţ).

Proiectul QR4ALL – Scop general şi parteneriat

Cât despre proiectul QR4ALL, obiectivul general al acestuia constă în stimularea turismului prin identificarea şi valorificarea obiectivelor locale din teritoriile GAL-urilor partenere, utilizând metode inovative şi interactive.

GAL-urile partenere ale coordonatorului de proiect Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Colinele Iaşilor” sunt următoarele: Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Stejarii Argintii”, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Valea Prutului, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Ştefan cel Mare”, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Dealurile Bohotinului”, Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Belceşti-Focuri”, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Siret-Moldova, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Codrii Paşcanilor”.

Partenerii GAL „Colinele Iasilor” – Proiect QR4ALL

Proiectul este finanţat cu fonduri nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, valoarea totală fiind de 1.034.563 euro.

Data începerii proiectului, conform anunţului de lansare a acestuia, a fost fixată pe 29 aprilie 2021, iar data de finalizare a acestuia, pe 29 ianuarie 2023.

Obiectivele specifice ale proiectului QR4ALL

În centrul acestui proiect se află realizarea unei aplicaţii software interactive cu elemente QR care va centraliza informaţii privind obiectivele turistice identificate, harta interactivă şi diverse trasee turistice.

Printre obiectivele specifice ale proiectului mai regăsim adaptarea ghidului turistic inovativ în format digital cu elemente QR în funcţie de necesităţile persoanelor cu deficienţe de vedere şi auz.Ghidul turistic respectiv, conform anunţului de lansare, se va regăsi şi pe site-ul proiectului QR4ALL.

Mai sunt avute în vedere promovarea potenţialului turistic al zonei prin organizarea de tururi demonstrative şi festivaluri locale şi  stimularea implicării comunităţii în identificarea şi valorificarea resurselor turistice.

Cu privire la rezultatele planificate, coordonatorul proiectului şi celelalte GAL-uri partenere îşi propun să realizeze următoarele:

 • Două ateliere de instruire;
 • Cinci lucrări foto/video premiate;
 • O aplicaţie software interactivă;
 • Un inventar comun al resurselor turistice (updatabil);
 • Trasee turistice în harta interactivă GPS şi ghid;
 • Un film colaj de prezentare a teritoriului comun;
 • Un ghid digital interactiv prin intermediul codurilor QR;
 • Website comun de promovare a proiectului şi de promovare turistică a teritoriului;
 • Festivaluri de promovare a proiectului.

Iulian-Emil Băsu, managerul executiv al GAL-ului „Colinele Iaşilor”„Ne gândim la turism inteligent”

Despre proiectul QR4ALL, managerul executiv al GAL-ului „Colinele Iaşilor”, Iulian-Emil Băsu, a afirmat următoarele în august 2021:

Iulian Basu – Manager executiv GAL „Colinele Iasilor”

„Este un proiect în derulare, pe care l-am gândit dintr-o serie amplă de proiecte din categoria Smart Villages, sate inteligente.

Ne gândim la turism inteligent în sensul că dacă acum câţiva ani am editat împreună cu celelalte grupuri de acţiune locală din Nord-Est un material tipărit care avea şi el un element de inovare, avea un cod QR pe unele pagini pe care puteai să-l scanezi cu telefonul şi aflai informaţia de actualitate, acum ne-am gândit să renunţăm cu totul la hârtie şi să fim în trendul actual şi va fi o aplicaţie strict pe telefon.

Pe lângă partea de prezentare a obiectivelor turistice, va avea şi o componentă de utilitate, pentru că va avea staţii de încărcare electrice, benzinării, dispensare.

Mai nou, va avea şi un GPS pentru biciclete, ca să-i spunem aşa, pentru că prin acest proiect ne-am propus să achiziţionăm aproape 200 de biciclete electrice şi clasice pentru cei care vor veni să viziteze şi vom pune la dispoziţia turiştilor şi ATV-uri.”

Iulian-Emil Băsu despre parteneriat şi promovarea experienţei QR4ALL

Referitor la echipa care participă la organizarea activităţilor şi implementarea proiectelor, respectiv referitor la ceea ce implică experienţa proiectului QR4ALL, Băsu Iulian-Emil a susţinut următoarele:

Suntem 9 parteneri, 9 grupuri de acţiune locală care se întind de la Botoşani, până la Neamţ şi Vaslui, aşa încât acoperim o suprafaţă foarte mare din Iaşi şi împrejurimi, aşa încât să putem aduce nu numai turişti din străinătate sau din afară, chiar şi ieşeni, pentru că avem foarte mulţi oameni interesanţi să facă o aventură de o seară, de o zi, să vină cu cortul.

Vreau să împărtăşim această experienţă cu toţi cei dragi, cu prieteni şi o altă noutate în acest proiect este faptul că vrem să facem această promovare prin oameni şi prin poveşti.Nu vom filma sau vom fotografia clădiri sau monumente, vom pune oamenii să povestească despre ele.”

Nu putem face abstracţie de faptul că proiectul implică o investiţie în 200 de biciclete şi 21 de biciclete electrice, 46 de ATV-uri, corturi, o scenă mobilă şi aparate de fotografiat.

Descrierea investiţiei în ATV-uri şi biciclete

Revenind la contractul încheiat în data de 8 octombrie a.c. de către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Colinele Iaşilor”, în secţiunea de descriere a investiţiei din documentul publicat pe platforma LicitatiaPublica.ro, se specifică faptul că „investiţia urmează a fi realizată pe teritoriul GAL <<Colinele Iaşilor>>, în special în zonele împădurite ale teritoriului, zone unde se vor realiza trasee turistice pentru promovarea potenţialului de dezvoltare a turismului”.

Au fost cuprinse în planificare şi diverse evenimente de promovare (inclusiv proiecţia materialelor realizate în cadrul proiectului) organizate de către beneficiar”.

Accentuarea potenţialului turistic ce poate fi explorat cu un ATV sau o bicicletă

Pentru a sublinia potenţialul turistic al teritoriului GAL „Colinele Iaşilor”, se face trimitere la existenţa următoarelor elemente:

 • Salba de monumente istorice prezente pe întreg teritoriul GAL cu peste 40 de monumente istorice (biserici, mănăstiri, conace boiereşti, muzee ale satului).Toate aceste monumente sunt împrăştiate în tot judeţul Iaşi, respectiv judeţul Neamţ, având o valoare inestimabilă, drept pentru care se impune promovarea lor, deoarece punerea lor în valoare nu s-a făcut suficient;
 • Siturile naturale, lacurile şi râurile din teritoriul GAL „Colinele Iaşilor”, ele fiind neexploatate din punct de vedere turistic.Aceste lacuri, râuri şi situri naturale au dezvoltat în apropierea lor o bogăţie a faunei şi florei insuficient exploatate de către turişti;
 • Pădurile aflate pe teritoriul GAL „Colinele Iaşilor”, un exemplu ilustrativ fiind Pădurea Bârnova, cea mai întinsă pădure din judeţul Iaşi, aceasta fiind prezentă pe teritoriul mai multor comune (Bârnova, Ciurea, Mogoşeşti, Grajduri, etc.).De asemenea, pădurile din celelalte localităţi din teritoriul GAL sunt adevărate oaze pentru petrecerea timpului liber.

  Peisaje Padurea Barnova

Descrierea zonei turistice de pe raza teritoriului GAL-ului „Colinele Iaşilor”Pensiuni, parcuri tematice şi centre de recreere

În vederea potenţării gradului ridicat de atractivitate a teritoriului GAL „Colinele Iaşilor”, în aceeaşi secţiune de descriere a investiţiei se precizează că în zona în cauză „funcţionează mai multe pensiuni turistice, dar şi unităţi de servire a mesei pentru persoanele din alte localităţi.

Aceste zone au capacitatea de a creşte dacă li se oferă turiştilor şi forme alternative de petrecere a timpului liber, în teritoriul GAL fiind obiective precum parcuri tematice, centre de recreere pentru copii şi adulţi şi centre sociale.

Toate aceste obiective reprezintă alternative şi elemente complementare turistice menite să ofere o gamă variată de activităţi pentru locuitorii judeţelor Iaşi şi Vaslui.”

De asemenea, se face trimitere şi la oportunitatea investiţiei, precum şi la sursele prin care s-au obţinut informaţiile din teren:

„Oportunitatea şi necesitatea realizării proiectului sunt date de rezultatele obţinute din teren, a opiniei populaţiei şi importanţa promovării potenţialului turistic.GAL „Colinele Iaşilor” deţine experienţă în implementarea Strategiilor de dezvoltare locală şi a proiectelor de cooperare.”

Achiziţie împărţită în 3 loturi

Achiziţia a fost împărţită în 3 loturi de furnizare a produselor, şi anume:

 • Lotul 1 – Valoarea totală estimată: 91.217,34 RON;
 • Lotul 2 – Valoarea totală estimată: 63.635,06 RON;
 • Lotul 3 – Valoarea totală estimată: 67.293 RON.

Astfel, valoarea totală estimată pentru toate cele 3 loturi este de 222.145,40 RON fără TVA, această valoare cuprinzând şi taxa de timbru verde aferentă fiecărui echipament.

Un singur lot a fost atribuit – Se vor achiziţiona 18 biciclete mountain bike

Singurul lot care a fost atribuit este cel de-al doilea, acesta vizând achiziţia a 18 biciclete mountain bike cu echipamente de protecţie (căşti).

Contractul a cărui valoare este de 63.635,04 RON a fost câştigat de firma X-CYCLE CLUB, cu sediul în Municipiul Iaşi.

Loturile NEATRIBUITE

Referitor la celelalte 2 loturi neatribuite, s-au specificat următoarele în documentul publicat pe platforma LicitatiaPublica.ro:

 • Achiziţionarea a 7 biciclete mountain bike electrice dotate cu echipamente de protecţie (căşti) pentru promovarea traseelor turistice; „Lotul a fost anulat administrativ”;
 • 1 ATV ESP 4×4 capabil să ajungă pe teren accidentat, noroi şi zăpadă şi 1 ATV ESP 4×4 dotat cu accesorii şi echipamente pentru realizarea şi întreţinerea traseelor turistice atât pe timp de iarnă, cât şi în celelalte anotimpuri; Motivul anulării – „Au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme.Întrucât oferta depusă pentru Lotul 1 este inacceptabilă şi neconformă, comisia de evaluare decide anularea procedurii de atribuire pentru Lotul 1, în conformitate cu art.212 alin.(1) lit.a) din Legea 98/2016.”

Nu doar GAL „Colinele Iaşilor” face achiziţii în cadrul Proiectului QR4ALL, ci şi partenerii săi

Cazul GAL-ului „Ştefan cel Mare”

În ceea ce priveşte achiziţia de echipamente în cadrul proiectului QR4ALL s-a afirmat recent şi unul dintre parteneri, şi anume, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Ştefan cel Mare”.

Acesta a încheiat în data de 28 septembrie a.c. un contract în valoare de 318.030 RON cu firma CMC MOTO CLASS COMPANY SRLD Tunari, judeţul Ilfov, privind achiziţia următoarelor dotări:

 • 9 ATV-uri 4×4 capabile să ajungă pe teren accidentat, noroi şi zăpadă + echipamente de protecţie (căşti, mănuşi, cotiere, genunchiere);
 • 1 ATV 4×4 dotat cu accesorii şi echipamente pentru realizarea şi întreţinerea traseelor turistice atât pe timp de iarnă, cât şi în celelalte anotimpuri.Acest ATV va fi utilizat pentru realizarea traseelor turistice, marcarea acestora, pentru curăţarea şi degajarea arborilor căzuţi pe traseu.ATV-ul va fi utilizat şi pe perioada iernii, atunci când se vor ataşa kit-ul de şenile şi lama de zăpadă.În perioada iernii, ATV-ul dotat cu şenile şi lamă va fi utilizat pentru degajarea zăpezii şi bătătorirea traseului.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Iasi

News Moldova LIVE

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Comentarii recente

Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top