fbpx
Connect with us

Primăria Ciurea, INVESTIȚII STRATEGICE în sănătate, modernizarea drumurilor, infrastructura edilitară și recreațională! PROIECTE DE ANVERGURĂ

Primăria Ciurea, INVESTIȚII STRATEGICE în sănătate, modernizarea drumurilor, infrastructura edilitară și recreațională! PROIECTE DE ANVERGURĂ - News Moldova

Iasi

Primăria Ciurea, INVESTIȚII STRATEGICE în sănătate, modernizarea drumurilor, infrastructura edilitară și recreațională! PROIECTE DE ANVERGURĂ

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


Investiții strategice în infrastructură rutieră, medicală, recreațională și servicii publice în comuna Ciurea. Analiza proiectelor finalizate și a celor aflate în implementare

În comuna Ciurea, administrația locală condusă de edilul Cătălin Lupu a realizat numeroase proiecte semnificative în diverse domenii importante, gândite să îmbunătățească condițiile de trai pentru locuitori.

Primăria Ciurea, INVESTIȚII STRATEGICE în sănătate, modernizarea drumurilor, infrastructura edilitară și recreațională! PROIECTE DE ANVERGURĂ - News Moldova

În anul 2020, administrația locală a continuat să investească în spațiile publice, realizând un parc în cartierul Chihan, sat Ciurea din fonduri proprii, în valoare de 78.992 lei, și un mini teren de sport în cartierul Lunca Cetățuii (cartier Tineretului), finanțat tot din fonduri proprii, în valoare de 63.889 lei.

În anul 2021 s-a marcat realizarea sistemului de alimentare și distribuție apă potabilă în comuna Ciurea, proiect finanțat prin P.N.D.L., cu o valoare de 19.515.611 lei. Tot în 2021, s-a realizat un parc de joacă în cartierul Editurii, sat Lunca Cetățuii, finanțat din fonduri proprii, în valoare de 80.000 lei.

Primăria Ciurea, INVESTIȚII STRATEGICE în sănătate, modernizarea drumurilor, infrastructura edilitară și recreațională! PROIECTE DE ANVERGURĂ - News Moldova

În 2022, a fost modernizată infrastructura rutieră prin proiecte precum modernizarea drumurilor de interes local în satele Lunca Cetățuii, Dumbrava, Ciurea, Picioru Lupului și Slobozia, proiect finanțat prin P.N.D.R. cu 5.653.452,29 lei, și s-a realizat modernizarea străzii Olarilor pentru decongestionarea traficului, proiect finanțat din fonduri proprii, în valoare de 2.585.974 lei.

În 2023, s-a achiziționat un tocător de vegetație, proiect finanțat prin P.N.N.R., cu o valoare de 122.497,65 lei, și s-a achiziționat o scenă pentru comuna Ciurea, proiect finanțat tot prin P.N.N.R., în valoare de 190.135,79 lei.

De asemenea, în același an, au fost dotate centrele de zi din comună cu echipamente moderne, proiect finanțat prin P.N.N.R. cu 71.258,25 lei, și s-au implementat acțiuni integrate pentru persoane defavorizate, finanțate prin P.O.C.U., în valoare de 1.640.228,25 lei.

Proiecte pentru dezvoltarea spațiilor recreaționale

În comuna Ciurea, administrația locală a investit semnificativ în dezvoltarea spațiilor recreaționale, realizând mai multe parcuri și locuri de joacă finanțate din fonduri proprii. Printre proiectele importante se numără realizarea unui parc în satul Slobozia, finalizat în 2019, cu o valoare de 17.648 lei. De asemenea, un parc de joacă a fost construit în incinta Căminului Cultural „Cela Neamțu” din satul Ciurea, finalizat tot în 2019, având o valoare de 134.953 lei, oferind un spațiu modern și plăcut pentru activitățile copiilor.

Primăria Ciurea, INVESTIȚII STRATEGICE în sănătate, modernizarea drumurilor, infrastructura edilitară și recreațională! PROIECTE DE ANVERGURĂ - News Moldova

Un alt proiect semnificativ a fost realizarea unui parc de joacă în satul Dumbrava, desfășurat pe parcursul anilor 2018-2019, cu o valoare de  44.300 lei, contribuind la crearea unui mediu atractiv pentru comunitatea locală. În plus, au fost realizate parcuri de joacă în diverse locații din comuna Ciurea, inclusiv în satele Curături și Lunca Cetățuii (Parc Larisa), în Cartierul Tineretului și în incinta Creșei Lunca Cetățuii. Aceste proiecte, desfășurate în perioada 2018-2019, au avut o valoare totală de 276.225 lei și au asigurat spații adecvate pentru joacă și recreere pentru copiii din zonă.

Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii sociale și culturale

În comuna Ciurea, administrația locală a realizat mai multe proiecte importante în beneficiul comunității, contribuind la dezvoltarea infrastructurii sociale și culturale.

În perioada 2013-2014, comuna Ciurea a beneficiat de investiții semnificative în infrastructură rutieră și servicii sociale, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.), cu o valoare totală de 12.998.200 lei. Printre proiectele majore se numără modernizarea drumurilor de interes local din satele Ciurea, Slobozia și Picioru Lupului, îmbunătățind astfel accesibilitatea și condițiile de transport pentru locuitorii comunei. Un alt proiect important a fost construirea unui Centru social de servicii de tip after-school, destinat sprijinirii copiilor din comunitate prin oferirea unui mediu educațional adecvat și a activităților extrașcolare benefice pentru dezvoltarea lor.

De asemenea, în cadrul aceluiași program, a fost înființat și dotat un Centru de conservare și promovare a tradițiilor locale, care are rolul de a păstra și valorifica patrimoniul cultural al comunei Ciurea.

Primăria Ciurea, INVESTIȚII STRATEGICE în sănătate, modernizarea drumurilor, infrastructura edilitară și recreațională! PROIECTE DE ANVERGURĂ - News Moldova

În 2015 s-au implementat proiecte majore menite să dezvolte economia socială și să susțină antreprenoriatul social. Unul dintre proiecte este „Dezvoltarea Economiei Sociale prin Promovarea Antreprenoriatului Social”, care a fost finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară Nr.6, cu o valoare de 689.800,12 lei. Acest proiect a avut ca obiectiv principal stimularea activităților economice prin încurajarea inițiativelor antreprenoriale cu impact social. Al doilea proiect, „Parteneriat Multiregional pentru Crearea de Structuri ale Economiei Sociale în Industria Panificației și a Produselor de Patiserie”, a fost de asemenea finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară Nr.6, cu o valoare de 571.533,06 lei.

În anul 2016, a fost reabilitat sediul vechi al primăriei pentru a crea un Centru de Informare Turistică, un proiect finanțat prin AFIR și P.N.D.R. cu o valoare de 445.904 lei, care are rolul de a promova atracțiile turistice locale și de a furniza informații utile vizitatorilor.
Tot în 2016, a fost realizată o Strategie pe termen scurt pentru îmbunătățirea situației tinerilor de etnie romă, finanțată prin RO01 – Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014, cu o valoare de 92.450,70 lei. Această inițiativă a vizat integrarea socială și educațională a tinerilor romi, contribuind la creșterea calității vieții și la dezvoltarea acestei minorități.

În 2017, s-a construit Centrul de Zi „Dumbrava Minunată” în satul Dumbrava, un proiect finanțat de Guvernul României cu o valoare de 379.646 lei. Tot în 2017, a fost construit Centrul de Zi „Scufița Roșie” în satul Picioru Lupului, cu o finanțare de 385.203 lei provenită din fonduri de la Guvernul României. De asemenea, în satul Lunca Cetățuii a fost extins Centrul de Zi „Sf. Neculai”, un proiect realizat din fonduri proprii, având o valoare de 210.033 lei.

Proiecte aflate în implementare

Primăria Ciurea, INVESTIȚII STRATEGICE în sănătate, modernizarea drumurilor, infrastructura edilitară și recreațională! PROIECTE DE ANVERGURĂ - News Moldova

În comuna Ciurea sunt în desfășurare mai multe proiecte importante care vizează îmbunătățirea infrastructurii și a calității vieții locuitorilor. Unul dintre proiectele cheie este realizarea locuințelor sociale în satul Lunca Cetățuii-Hlincea, finanțat de MDLPA (C+M) cu o valoare de 16.483.701 lei. Proiectul a prevăzut construirea unor locuințe sociale cu regim de înălțime P+2E, totalizând 48 de apartamente, iar finalizarea acestuia este preconizată în anul 2024.

Un alt proiect similar se desfășoară în satul Dumbrava, unde, tot prin finanțare MDLPA, cu o valoare de 12.228.071 lei, unde au fost construite locuințe sociale cu regim de înălțime P+2E, cu un număr de 48 de apartamente, având termen de finalizare în 2024.
Proiectele de creștere a performanței energetice a blocurilor din satul Lunca Cetățuii, finanțate prin PNRR, se desfășoară în mai multe etape. Prima etapă, cu o valoare de 12.110.293,71 lei, se află în implementare și urmează să fie finalizată în 2026. O altă etapă, finanțată cu 28.231.741,72 lei, este de asemenea în curs de implementare și are același termen de finalizare. Altă etapă a proiectului de creștere a performanței energetice a blocurilor din satul Lunca Cetățuii, are o valoare de 29.783.485,43 lei, și este preconizat că se va finaliza în 2025.

Un proiect important este Elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic General al comunei Ciurea, finanțat prin PNRR C10/I1.3, cu o valoare de 820.121,82 lei. Acest proiect este în implementare și urmează să fie finalizat în 2024.
De asemenea, se dezvoltă infrastructura TIC prin montarea unui sistem de supraveghere video stradal în comună, proiect finanțat prin PNRR C10 I1.2, cu o valoare de 1.890.954,87 lei. Acest proiect este în curs de implementare și are ca termen de finalizare anul 2024.
În comuna Ciurea, primăria desfășoară numeroase proiecte importante pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, iar unul dintre acestea este extinderea rețelei de canalizare a apelor uzate menajere, finanțată prin programul Anghel Saligny, cu o valoare de 14.725.186 lei, proiect aflat în implementare.

Pentru a remedia efectele inundațiilor, se desfășoară un proiect de refacere și reabilitare a drumurilor din comună, finanțat prin C.N.I. și fonduri proprii, cu o valoare de 886.000 lei, proiect aflat în implementare.

Primăria Ciurea, INVESTIȚII STRATEGICE în sănătate, modernizarea drumurilor, infrastructura edilitară și recreațională! PROIECTE DE ANVERGURĂ - News Moldova

Un proiect de maximă importanță și foarte necesar este cel de construire a unui Centru de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect finanțat prin P.N.N.R., cu o valoare de 7.261.899 lei, care se află în stadiul de implementare.

În desfășurare este proiectul de construire a unui Centru de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, proiect finanțat prin P.N.N.R., cu o valoare de 2.595.770 lei.

Proiectul de realizare a canalizării, etapa a III-a, în satul Lunca Cetățuii este finanțat din fonduri proprii cu o valoare de 10.262.325 lei, și se află în execuție.

De asemenea, în satele Ciurea și Dumbrava, se implementează un proiect de înființare a unui sistem de distribuție a gazelor naturale de presiune redusă, finanțat din fonduri proprii, cu o valoare de 1.697.880 lei. Acest proiect este, de asemenea, în execuție.

Proiecte viitoare

În comuna Ciurea sunt planificate mai multe proiecte viitoare, menite să îmbunătățească infrastructura și calitatea vieții locuitorilor, iar aceste proiecte sunt susținute prin diverse surse de finanțare și se află în diferite stadii de dezvoltare.

Unul dintre proiecte se referă la Construirea unui centru de zi, a unui centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu și a unui centru de servicii de asistență și suport. Proiect finanțat prin P.N.N.R., cu o valoare estimată de 4.017.695,47 lei și se află în etapa de colectare a documentelor.

Un alt proiect important vizează investițiile în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru susținerea consumului propriu al comunei Ciurea, proiect este finanțat prin A.F.M. și se află în etapa de întocmire a studiului de fezabilitate (S.F.).

Tot în etapa de întocmire a studiului de fezabilitate se află și proiectul de înființare a infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd în comuna Ciurea, finanțat de A.F.M.

Construcția unei grădinițe mici în satul Lunca Cetățuii este un alt proiect important finanțat prin C.N.I., acest proiect se află, de asemenea, în etapa de întocmire a studiului de fezabilitate.

Un alt proiect esențial este creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei pentru Dispensarul uman amplasat în satul Ciurea, finanțat prin P.N.N.R. proiect în analiză.

Proiectul de construire a unui pod peste râul Nicolina în satul Lunca Cetățuii este finanțat prin C.N.I. și se află în analiză.
Extinderea rețelei de canalizare a apelor uzate menajere în satele Dumbrava, Ciurea, Picioru Lupului, Curături și Hlincea este un alt proiect major, finanțat de A.F.M., aflat în analiză.

Un proiect de reparații și dotare a instituțiilor medicale, finanțat prin Programul INTERREG NEXT ROM NIA-MOLDOVA 2021-2027, este în curs de analiză.

De asemenea în perioada următoare se va moderniza piața agro-alimentară din satul Lunca Cetățuii, se va construi un parc cu panouri fotovoltaice pentru susținerea consumului propriu al comunei și se va amenaja un teren de sport în curtea școlii din satul Picioru Lupului.

Aceste proiecte reflectă angajamentul administrației locale de a continua dezvoltarea și modernizarea comunei Ciurea, oferind locuitorilor condiții mai bune de trai și servicii publice de calitate.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Iasi

PROFIL DE CANDIDAT

Revista economică “Moldova Invest” – ediția de primăvară 2024

- citeste versiunea e-paper -


Economic magazine “Moldova Invest” – spring 2024 edition

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Vatra Dornei, 2024

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top