fbpx
Connect with us

Comuna Scobinți va beneficia de un PARC FOTOVOLTAIC! Valoarea proiectului se ridică la 4,4 milioane de lei

Comuna Scobinți va beneficia de un PARC FOTOVOLTAIC! Valoarea proiectului se ridică la 4,4 milioane de lei - News Moldova

Iasi

Comuna Scobinți va beneficia de un PARC FOTOVOLTAIC! Valoarea proiectului se ridică la 4,4 milioane de lei

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


Firma Vodafone se va ocupa de execuția si punerea în funcțiune a capacitații de producție energie electrică din surse regenerabile, pentru implementarea proiectului ”Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu comuna Scobinți”

Anul trecut, Vodafone a avut o cifră de afaceri de peste 4,6 miliarde de euro și un număr mediu de 2.970 de angajați. Firma Vodafone România este activă din 1996, având 27 de ani de ani de vechime.

În documentația de atribuire a contractului, se arată că acest proiect presupune realizarea unor noi capacități de producție de energie electrica din surse regenerabile de tip solar, în vederea acoperirii consumului propriu.

Comuna Scobinți va beneficia de un PARC FOTOVOLTAIC! Valoarea proiectului se ridică la 4,4 milioane de lei - News Moldova

Astfel, prin implementarea proiectului se vor obține următoarele beneficii:

 • Compensarea consumului de energie electrica din sectorul public al serviciilor publice comunitare;
 • Reducerea costurilor cu energia electrica la nivelul comunei Scobinți;
 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin creșterea utilizării surselor regenerabile de energie electrica, in detrimentul surselor convenționale, bazate pe combustibili fosili;
 • Creșterea producției de energie din surse regenerabile la nivelul autorităților administrației publice locale;
 • Creșterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primară;
 • Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă;
 • Atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse regenerabile prevăzute in Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
 • Creșterea eficientei economice din punctul de vedere al utilizării resurselor, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție si pe îmbunătățirea calității mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020.

In vederea acoperirii consumului de energie electrica provenita din rețeaua de distributie locală cu surse regenerabile produse local, se dorește înființarea unei centrale electrice fotovoltaice de tip „on-grid” cu capacitatea de 344,40 kWp.

Se urmărește racordarea la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.

Principalele activități ce vor fi desfășurate pentru construirea parcului fotovoltaic (imobil 1), sunt:

 • Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea compactarea pamantului;
 • Înființarea cailor de acces pentru activitățile de mentenanță;
 • Împrejmuirea perimetrala a zonei unde este amplasat parcul fotovoltaic;
 • Montarea structurii metalice de susținere in fundații izolate din beton;
 • Montarea a 840 panouri fotovoltaice cu puterea instalata de 410 Wp;
 • Montarea optimizatoarelor de putere în curent continuu;
 • Montarea invertoarelor trifazate (7 buc. 50 kW) pe suporti speciali in centrul de greutate al retelei de curent continuu;
 • Montarea unui container pentru echipamentele de monitorizare si control, cat si pentru tabloul electric general;
 • Montarea prizelor de pământ;
 • Pozarea si conectarea cablurilor solare (6 mm2) de la panourile fotovoltaice la invertoare prin intermediul tablourilor electrice (TS 1 II-;-TS7 17);
 • Pozarea in subteran si conectarea cablurilor ACYABY 3×35+16 mm2 de la tablourile electrice secundare (TS II-;-TS7 17) la tabloul electric general (TEG);
 • Pozarea în subteran conectarea a doua cabluri in paralel ACYABY 3×240+ 120 mm2 de la tablourile electrice general (TEG) la cutia de distribuție a PTAB-ului;
 • Teste si punerea în funcțiune;
 • Racordarea instalației la Sistemul Energetic National.

Principalele activități ce vor fi desfășurate pentru construirea centralei, pe acoperișul Primăriei sunt:

 • Montarea a 32 panouri fotovoltaice cu puterea instalată de 410 Wp;
 • Montarea panourilor fotovoltaice cu puterea instalata de 410Wp pe acoperișurile clădirilor;
 • Montarea optimizatoarelor de putere în curent continuu;
 • Montare invertor trifazat pe perete;
 • Pozarea și conectarea cablurilor solare (6 mm2) de la panourile fotovoltaice la tabloul electric (TPl) la invertor;
 • Pozarea si conectarea cablului CYYF Sx4 mm2 de la tabloul electric (TPl) la invertor;
 • Pozarea si conectarea cablului CYYF Sx4 mm2 de la invertor la tabloul electric utilizator(TEU);
 • Montarea prizelor de pământ;
 • Testarea și punerea în funcțiune;
 • Obținerea certificatului de racordare-prosumator al centralei electrice.

Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară Masuri de îmbunătățire a eficientei energetice si stimularea utilizării energiei regenerabile, având componenta: Sprijinirea investițiilor în capacități de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale.

Valoarea estimată a proiectului este de 4.491.453,00 lei fără TVA și se justifică:

 • Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0,00 lei;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 1.779.260,00 lei;
 • Constructii si instalatii 75.800,00 lei;
 • Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1.595.720,00 lei;
 • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 1.010.673,00 lei;
 • Organizare de santier 20.000,00 lei;
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 10.000,00 lei.

Se mai menționează faptul că la execuția lucrărilor proiectate se vor respecta tehnologiile existente redate în fisele tehnologice și normativele în vigoare, iar pentru toate echipamentele utilajele noi se vor respecta cu strictețe prevederile fiselor tehnologice, a cărților tehnice a cataloagelor specifice.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Iasi

PROFIL DE CANDIDAT

Revista economică “Moldova Invest” – ediția de primăvară 2024

- citeste versiunea e-paper -

Lucian Trufin, PSD

Lucian Trufin, PSD

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Iasi, mai 2023

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top