fbpx
Connect with us

Investiție de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a ANL-urilor din comuna Tomești

stefan-timofte,-primarul-comunei-iesene-tomesti:-“fiecare-proiect-aprobat-ne-incurajeaza-sa-depunem-alte-doua!”

Iasi

Investiție de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a ANL-urilor din comuna Tomești

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


 Se licitează pentru proiectare, asistența tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Lucrări de renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – etapa a doua, în comuna Tomești

Obiectivul general al contractului constă în primă fază în realizarea proiectului tehnic de execuție și ulterior, se referă la execuția lucrării pentru obiectivul de investiție „Lucrări de renovare energetica a clădirilor rezidențiale multifamiliale – etapa a II-a în comuna Tomești din județul Iasi”.

Documentația tehnico-economică pentru obiectivul „Lucrări de renovare energetica a clădirilor rezidențiale multifamiliale – etapa a II-a în comuna Tomesti, judetul Iasi – bloc de locuințe nr.1 – n.c. 60278-c1, bloc de locuințe nr. 2 – n.c. 60170-c1 si bloc de locuințe nr. 3 – N.C. 60127-C1”, inclusiv furnizarea de asistență tehnică pe perioada de execuție a Lucrărilor realizată conform planificării stabilite la nivel de Autoritate Contractantă, adică primăria comunei Tomești, în vederea execuției de lucrări pentru realizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiție „Lucrări de renovare energetica a clădirilor rezidențiale multifamiliale.”

Valoarea estimată pentru a fost calculată din adunarea următoarelor capitole bugetare:

 • Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor / autorizațiilor este de 25.000,00 lei
 • Proiect tehnic și detalii de execuție – 450.000,00 lei
 • Asistență tehnică din partea proiectantului – 30.000,00 lei
 • Construcții și instalații: 7.480.594,76 lei
 • Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – 75.000,00 lei
 • Organizare de șantier: 59.187,08 lei
 • Total servicii de proiectare – 505.000,00, iar totalul execuție lucrări este de 7.614.781,84 lei.

Valoarea totala estimată este de 8 119 781.84 de lei.

Contextul realizării acestei achiziții

Scopul achiziției este elaborarea unei documentații tehnice (DTAC, DTOE, PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului) și a execuției lucrărilor de construcții în vederea realizării obiectivului: „Lucrări de renovare energetica a clădirilor rezidențiale multifamiliale – etapa a II-a în comuna Tomesti, Judetul Iasi – bloc de locuințe nr.1 – n.c. 60278-c1, bloc de locuințe nr. 2 – n.c. 60170-c1 si bloc de locuințe nr. 3 – N.C. 60127-C1” în deplină concordanță cu situația actuală și cu reglementările legale în vigoare, întocmită în baza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) – pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă.

Prezenta procedură de atribuire a contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări a avut în vedere asigurarea următoarelor:

Documentațiile vor respecta conținutul cadru stabilit prin Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, conform căreia ordinea de elaborare trebuie să fie următoarea:

 • Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC)
 • Documentație Tehnică pentru Organizarea Execuției lucrărilor (DTOE)
 • Proiectul tehnic de execuție (PTe) și Detaliile de execuție (De)

Proiectul tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție se verifică de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, pentru protejarea vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului și pentru asigurarea sănătății și siguranței persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viață a construcțiilor. Detalierea privind devierea utilităților se va stabili prin PT.

Obiectele contractului sunt:

 • realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție
 • realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție
 • realizarea asistenței tehnice din partea proiectantului
 • realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul D.A.L.I /S.F.

Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului „Lucrări de renovare energetica a clădirilor rezidențiale multifamiliale – etapa a II-a în comuna Tomesti, Judetul Iasi – bloc de locuințe nr.1 – n.c. 60278-c1, bloc de locuințe nr. 2 – n.c. 60170-c1 si bloc de locuințe nr. 3 – N.C. 60127-C1”

În cadrul programului de renovare energetică se propun următoarele lucrări:

 • Izolarea termică a pereților exteriori, cu sistem ETICS cu un strat de plăci rigide de vată minerală de 10 cm;
 • grosime, inclusiv izolarea termică a parapeților;
 • Izolare termică planșeu superior – vată minerală 25 cm;
 • Izolare termică planșeu peste sol polistiren 7 cm – dacă permit condițiile constructive;
 • Sistem izolant elemente de soclu, cu polistiren extrudat rugos XPS, 10 cm
 • Înlocuirea învelitorii/repararea acoperișului terasa, hidroizolarea terasei precum si înlocuirea sistemului de preluare si evacuare a apelor meteorice;
 • Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie cu eficiență termică ridicată și geam termopan superior termic (low-e, 4s, …);
 • Montarea unor elemente de tâmplărie și sisteme de umbrire exterioară;
 • Se vor monta capuri termostate la fiecare radiator;
 • Panouri fotovoltaice + kit de operare- pentru iluminatul de pe casa scării și subsol
 • Modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate în spațiile comune și subsol, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED în spațiile comune, instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/ prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie, în spațiile comune casa scării și subsol;
 • Refacere trotuare cu întreg sistemul de preluare ape pluviale și hidroizolarea soclului până la adâncimea fundațiilor.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 28 noiembrie 2023.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Iasi

PROFIL DE CANDIDAT

Revista economică “Moldova Invest” – ediția de primăvară 2024

- citeste versiunea e-paper -


Economic magazine “Moldova Invest” – spring 2024 edition

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Vatra Dornei, 2024

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top