Connect with us

Ești interesat de TITULARIZARE? Iată lista actualizată a locurilor DISPONIBILE

Moldova

Ești interesat de TITULARIZARE? Iată lista actualizată a locurilor DISPONIBILE

Site-ul Titularizare 2022 conține lista tuturor posturilor disponibile în grădinițe și școli din toată țara. Noutatea în acest an este aceea că vor fi disponibile la acest concurs și posturi de educatori-puericultor.Lista cuprinde posturile complete cu viabilitate de cel puțin 4 ani, posturile complete cu viabilitate sub 4 ani, posturile incomplete.

Au început etapele de mobilitate

Etapele de mobilitate sunt:

  • Completarea de normă și transferul prin restrângere de activitate (pentru titulari): 21 Februarie-11 Martie;
  • Ocuparea pe viabilitatea postului: 14 Martie-21 Martie;
  • Pretransferul: 22 Martie-12 Aprilie;
  • Continuitate pentru cei cu media peste 7, candidați cu Definitivat sau înscriși la Definitivat: 4 Aprilie-5 Mai;
  • Concursul de Titularizare: 6 Mai-1 August.

Lista finală a posturilor disponibile va fi publicată definitiv la 6 mai 2022.

Calendarul concursului de titularizare a fost publicat

Pentru a participa la acest concurs, este necesară obținerea unui certificat de absolvire a Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, dintr-o Universitate. Studenții în anii terminali se pot înscrie cu adeverința de student, urmând ca după obținerea adeverinței de licență, să își completeze dosarul.

Calendarul concursului este următorul:

“Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:

a) transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare; înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi

Până la 5 mai 2022

b) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/ catedrele vacante/ rezervate pentru concurs;

Termen: 6 mai 2022

c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2022;

Perioada: 9-17 mai 2022

d) verificare a și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului;

Perioada: 10-20 mai 2022

e) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

Perioadele: 10-20 mai 2022; 6-8 iulie 2022 pentru absolvenții promoției 2022/absolvenţii 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/ candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2022-2023

Notă: (1) În perioada 9-17 mai 2022 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2022.

(2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2022 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 13 iulie 2022, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2022 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

(3) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere şi optează, în scris, pentru judeţul/municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare.

f) afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a:
(i) listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
(ii) listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.

Termen: 23 mai 2022

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până la data de 8 iulie 2022.

g) stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora la Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară;

h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe*.

Perioada: 24 mai – 30 iunie 2022

Notă: (1) În perioada 24 mai-30 iunie 2022 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2022.
(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada
 24 mai – 3 iunie 2022.

i) afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

Termen: 4 iulie 2022

j)  desfășurarea probei scrise;

Termen: 13 iulie 2022

k) comunicarea rezultatelor iniţiale;

Termen: 19 iulie 2022

l) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;

m) soluţionarea contestațiilor;

n) comunicarea rezultatelor finale;

o) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art.74 alin. (3), lit.a) sau 80 alin.(9) din Metodologie, după caz;

p) ședință de repartizare, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art.74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
(iii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
(iv) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;
(v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

Termen: 1 august 2022

q) reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate;

Termen: 2 august 2022

r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 2-22 august 2022

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații vor să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul 2021 prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Anul trecut, în județele Moldovei au fost mai mulți candidați la titularizare în raport cu anii anteriori

În județul Iași, pentru cele aproximativ 1.800 de posturi (perioadă determinată și nedeterminată) au candidat aproximativ 2.000 de persoane, cu peste 400 mai multe față de 2020. În Suceava, s-au înscris 1001 candidați. În județul Neamț, concurența a fost acerbă, fiind mai mult de 10 candidați pe un loc. La Botoșani, au candidat 453 candidați anul trecut. 145 de candidați înscriși au refuzat să se prezinte. La Bacău, s-au înscris 961 de candidați și s-au prezentat 805.  La Vaslui, pentru cele 143 de posturi scoase la concurs, au concurat 634 candidați.

Iașul a avut peste 44% dintre candidați cu medii peste 7, cu 4% peste media națională.  4 candidați au obținut nota 10. Peste 30% dintre candidați au obținut medii între 5 și 7. La Suceava, 4 candidați au obținut 10, iar 44% au obținut medii peste 7. La Botoșani, 189 candidați au obținut note între 7 și 10. La Vaslui, 38% din candidați au obținut minim 7. La Neamț, 45,8 candidați au obținut peste 7. Așadar, majoritatea județelor Moldovei au fost peste media națională privind obținerea notelor la titularizare.

Așadar, peste 5000 de persoane din Regiunea Moldovei, și-au dorit să devină educatori, învățători, profesori, în contextul în care au fost cel puțin 1500 de locuri disponibile.

Este de așteptat ca în acest an, numărul de aspiranți la calitatea de cadru didactic să fie la fel de mare. Criza locurilor de muncă provocată de pandemie a făcut mulți români să aleagă să concureze pentru posturi didactice, fiindcă această carieră, chiar și pentru suplinitorii calificați și necalificați este mai sigură decât alte slujbe chiar dacă nu este întotdeauna remunerată peste măsură. În plus, Ministerul Educației este printre puținele instituții de stat care organizează examene de ocupare a posturilor disponibile, chiar și în condiții de pandemie când firmele private, de exempul restrâng angajările și fac disponibilizări.


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Moldova

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
Advertisement
To Top