Connect with us

2021 | PARLAMENTARII la RAPORT: Mara CALISTA, deputat PNL de NEAMT

Neamt

2021 | PARLAMENTARII la RAPORT: Mara CALISTA, deputat PNL de NEAMT

Mara Calista a avut 34 de inițiative legislative 

Deputatul Mara Calista a avut 34 de inițiative legislative. O astfel de inițiativă, Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativea devenit Legea 267/2021.

Aceste inițiative vizează o serie de domenii precum:

 • statutul parlamentarilor;
 • telemunca;
 • asigurările sociale;
 • deconspirarea Securității ca poliție politică;
 • inițiative din domeniul educației, sportului, sănătății;
 • circulația rutiere;
 • protecției drepturilor persoanelor cu handicap;
 • regimul cheltuielilor din administrația publică locală;
 • Codul muncii;
 • contractele zilierilor;
 • eficiența energetică a locuințelor;
 • drepturi pentru persoanele persecutate și prizonierii de după 1945;
 • Codul fiscal;
 • legea vânătorii;
 • protecția fondului cinegetic;
 • funcționarea Jandarmeriei Române.

Deputatul Mara Calista preocupată de soarta persoanelor cu nevoie speciale

Mara Calista a fost preocupată în primul rând de situația persoanelor cu nevoi speciale care necesită îngrijiri personalizate și profesioniste. În plus, o altă inițiativă legislativă vizează profesionalizarea categoriei bonelor și îngrijitorilor la domiciliu. Având în vedere că Partidul Național Liberal a fost preocupat să se facă dreptate persoanelor care au avut de suferit de pe urma dictaturii comuniste, deputatul liberal se numără printre inițiatorii unor proiecte de legi care vizează deconspirarea Securității ca poliție politică, respectarea drepturilor celor care au avut de suferit de pe urma dictaturii comuniste.

În ce stadii se află aceste inițiative?

Stadiile acestor inițiative sunt:

Inițiative aflate la comisii:

 • Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă
 • Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de Urgenţă nr.24 din 5 martie 2008, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea desfăşurării activităţii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav şi asistent personal      profesionist
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în educaţie timpurie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
 • Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii precum şi pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului      66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
 • Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Naţională a Alegătorului”
 • Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr.670 din 3 august 2006, cu modificările şi      completările ulterioare
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Inițiative aflate la Senat:

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 şi a legii nr. 53/2003 Codul Muncii
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.92 din Legea nr.8/1991 privind fondul funciar

Inițiative adoptate de Senat:

 • Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

Inițiative aflate în lucru la comisiile permanente ale Senatului

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.92 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar
 • Propunere legislativă privind modificarea şi completarea legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Inițiative înregistrate la Senat pentru dezbatere sau înscrise pe ordinea de zi:

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 şi a Legii nr.53/2003 Codul Muncii
 • Propunere legislativă legislativă privind completarea DECRETULUI- LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Inițiative cu procedură legislativă încetată:

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195 din 2002 privind      circulaţia pe drumurile publice

Inițiative aflate la promulgare:

 • Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie – Ziua naţională a înotului

 Inițiative retrase sau cu statut necunoscut:

 • Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix.

Deputatul Mara Calista activează în Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi și în Comisia de validare.

Deputatul Mara Calista a participat la toate lucrările comisiilor parlamentare din care face parte. Nu a votat nicio moțiune de cenzură.  A votat pentru învestirea Guvernului Florin Cîțu în decembrie 2020:

În ceea ce privește voturile exprimate în cazul unor moţiuni de cenzură sau pentru validarea unui guvern, precizez că până la data de 11 noiembrie, pentru perioada în care ați menționat informații, nu am votat la nicio moțiune de cenzură. Am votat pentru învestirea Guvernului condus de prim – ministrul Florin Cîțu.

În ceea ce privește participarea la lucrările comisiilor din care fac parte, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, am participat la toate lucrările comisiilor de la începutul mandatului și până în prezent.

Deputatul Mara Calista este Secretar al Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare.

Este membră în Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei; Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda; Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Sudan; Grupul parlamentar de prietenie cu Islanda.

 Deputat Mara Calista – implicare totală în procedurile de vot din Parlament

Deputatul Mara Calista a votat de aproximativ 1600 de ori, diversele proiecte supuse votului parlamentar în perioada decembrie 2020-noiembrie 2021.

Partidul Național Liberal este un promotor al activității IMM-urilor al inițiativei private, mai ales în domeniul agriculturii, pe care PNL îl dorește să se dezvolte eficient. Mara Calista a dat vot favorabil  unor proiecte de legi care privesc direct susținerea prin măsuri concrete a IMM-urilor: scheme de ajutor; finanțări rapide etc. Numele Marei Calista apare și în procedura de votare a unui proiect de legele pentru sprijinirea tinerilor fermieri.

A votat de asemenea ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021, pentru ca să se îmbunătățească perfomanța sistemului sanitar și calitatea serviciilor sanitare oferite.

A votat și un proiect de lege privind ajutorul dat firmelor cu obiect de activitate în turism.

Așadar, inițiativele private, sprijinirea agriculturii, turismului, sănătății, sprijinirea persoanelor care necesită asistență personalizată se găsesc printre prioritățile politicii PNL și ale deputatului Mara Calista.

Mara Calista votează numeroase proiecte în domenii de interes național , însă nu uită de proiectele care favorizează dezvoltarea județului Neamț

Voturile au fost date pentru proiecte din domeniul acordurilor financiare, dezvoltării relațiilor cu IMM-urile, ocrotirii sănătății, asigurărilor sociale de sănătate, gestionării eficiente a deșeurilor în județul Neamț, protecției împotriva răspândirii pandemiei cauzate de Covid 19 :

 1. Adoptarea PL 576/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”;
 2. Adoptarea PL 342/2021 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021;
 3. Adoptarea PL 85/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 4. Adoptarea PL 580/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.143/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020;
 5. Adoptarea PL 427/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19;
 6. Adoptarea PL 638/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri;
 7. Adoptarea PL 168/2021 pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ”;
 8. Adoptarea PL 282/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială;
 9. Adoptarea PL 135/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale;
 10. Adoptarea PL 81/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-CoV-2. 

Deputat Mara Calista – relația directă cu alegătorii s-a desfășurat în conformitate cu normele de interacționare în pandemie

Având în vedere contextul pandemic, nu toate audiențele au fost ținute în cadrul biroului parlamentar, ci am ținut legătura cu petenții prin toate metodele de comunicație posibile, inclusiv online sau prin convorbiri telefonice. Temele discutate au avut legătură cu precădere cu domeniul muncii, fie că discutăm despre probleme de salarizare, probleme cu privire la situația de pensionare sau chiar cu privire la facilitățile oferite de Guvernul României pentru angajații și angajatorii care s-au confruntat cu probleme la locul de muncă din cauza situației pandemiei cu Covid 19.”

Deputatul Mara Calista s-a implicat activ în susținerea campaniei de vacinare, a comentat de ce impozitarea pensiilor speciale care a fost considerată neconstituțională de către CCR nu poate fi posibilă. Se va încerca pe viitor crearea pensiilor ocupaționale. Mara Calista a considerat că este normal ca să se discute în coaliție înainte să se iasă la declarații publice.

Implicare în votarea proiectelor regionale

 Am votat pentru adoptarea legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii. Ca parlamentar de Neamț o să   susțin finalizarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură (…)

5 luări de cuvânt pe teme de actualitate

Deputatul Mara Calista a luat de șase ori cuvântul în Parlament, discutând și susținând proiecte esențiale precum reglementarea raporturilor de muncă, alăptarea în spațiile publice, persoanele cu Sindrom Down, promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, securitatea națională. De menționat este faptul că toate aceste proiecte au ajuns în faza de vot final:

 • Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă (PL-x 241/2021)
 • Dezbaterea Proiectului de Lege privind alăptarea în spaţiile publice (PL-x 257/2018)
 • Dezbaterea Proiectului de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire şi protecţie a persoanelor cu sindrom Down (PL-x 60/2017)
 • Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 19/2021)
 • Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 389/2017).

Deputatul Mara Calista a avut două interpelări legate de numărul persoanelor cu handicap angajate în instituțiile subordonate Ministerului Culturii, precum și de numărul persoanelor juridice și al persoanelor fizice autorizate acreditate ca furnizori de servicii sociale și care dețin licența de funcționare pentru serviciilor de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone.

Pentru deputatul Mara Calista, protecția drepturilor persoanelor cu handicap reprezintă un subiect care necesită o mai mare atenție și care nu mai poate fi tratat superfcialitate, fapt demonstrat prin activitatea sa parlamentară, de corectare a erorilor din legislație și din intervențiile publice.

În concluzie, deputatul PNL Mara Calista (Neamț) s-a implicat foarte mult atât în inițiativele legislative pentru nivelul central, dar și pentru nivelul local și mai ales regional.

Deputatul Mara Calista mai are experiența unui mandat de deputat în legislatura 2016-2020.

A avut o foarte bună prezență la vot și în comisiile de lucru, mai ales că lucrează în trei comisii parlamentare ale Camerei Deputaților.

 

2 Comments

2 Comments

 1. Pingback: Mara Calista, deputat PNL Neamț: ”Cetățenii au dreptul să fie informați despre activitatea parlamentarilor”. Scurt raport pe 2021 |

 2. Pingback: Deputat PNL Mara Calista: ”Scurtă trecere în revistă a activității mele ca deputat de Neamț în acest an”

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Neamt

News Moldova LIVE

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Comentarii recente

Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top