fbpx
Connect with us

2022 | PARLAMENTARII la RAPORT: Ciprian ȘERBAN, deputat PSD de Neamț

parlamentarii la raport e1641556275767 - News Moldova

Neamt

2022 | PARLAMENTARII la RAPORT: Ciprian ȘERBAN, deputat PSD de Neamț


Ciprian Șerban, deputat PSD de Neamț este la al doilea mandat de parlamentar. În declarația de avere, sunt 2 apartamente (cote deținute drept moștenire), un ceas și bijterii totalizând 11 000 EUR, are două credite care totalizează 25 000 EUR. A obținut, anul trecut, de la Parlament și din alocația copilului suma de 133 176 RON.

Deputatul Ciprian Șerban este Președinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură.  Este membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federativă a Braziliei, Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia.

Serban 1 - News Moldova

A luat cuvântul de 16 ori în 12 ședințe, a inițiat 28 de propuneri legislative, din care 2 au fost promulgate ca legi. A adresat 8 întrebări și interpelări și a participat la votarea a 6 moțiuni de cenzură.

Deputatul Ciprian Șerban-PSD Neamț- inițiative de ordin general. Există și o inițiativă de ordin regional

Propunerea legislativă pentru completarea art.112 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 a devenit Legea 271/2021

Proiectul de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor a devenit Lege 304/2021

Cele mai multe dintre propunerile sale legislative se află la comisii. Sunt inițiative asumate de partid, în spirit social-democrat. 

Serban 2 - News Moldova

 La comisii, se află următoarele propuneri legislative:

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăţilor
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, republicată
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanţă
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • Proiect de Lege pentru modificare Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu- Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii ”Institutul Regional de Boli Cardiovasculare Iaşi”
 • Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
 • Proiect de Lege privind acordarea voucherelor culturale pentru elevi
 • Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Propunere legislativă pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze pentru consumatorii casnici
 • Propunere legislativă privind stabilirea măsurilor de sprijin a întreprinderilor mici şi mijlocii, a căror activitate este afectată de creşterile de preţuri şi tarife la energie, gaze şi combustibil
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul Penal

La promulgare, se află următoarele inițiative legislative:

 • Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004
 • Proiect de Lege pentru completarea articolului 37 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
 • Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. în domeniul public al municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, Luncoiu de Jos, Vălişoara şi Băiţa

La procedura de raport depus, se află Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.

La Senat, se află Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

În lucru, la comisiile permanente ale Senatului, se află Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Înregistrată la Senat pentru dezbatere, este Propunere legislativă privind actualizarea burselor acordate românilor de pretutindeni

La procedura de aviz/punct de vedere solicitat, se află Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix

Procedura legislativă încetată a fost declarată pentru Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

Deputatul a fost inițiator al Propunerii legislative privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989.

Serban 3 - News Moldova

Declarații politice de interes general

O parte din aceste declarații politice se referă la domeniul comisiei pe care deputatul o conduce în calitate de președinte:

 Sedinta Camerei Deputatilor din 13 decembrie 2021

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind numirea secretarului general şi a unui secretar general adjunct ai Camerei Deputaţilor (PHCD 91/2021) (adoptat prin vot secret cu buletine de vot).

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 16 noiembrie 2021

Aprobarea unei modificări a ordinii de zi.

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 4 octombrie 2021

Aprobarea încadrării în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile, a Propunerii legislative pentru modificarea art. 204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 206/2021).

Aprobarea încadrării în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile, a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Pl-x 200/2021).

Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaţilor, potrivit prevederilor art. 93 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 7 septembrie 2021

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2019 privind completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România” (PL-x 21/2020) (rămas pentru votul final).

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 27 aprilie 2021

Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii (Pl-x 17/2019) (retrimisă comisei).

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 20 aprilie 2021

Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (Pl-x 88/2019) (rămasă pentru votul final).

7.Sedinta Camerei Deputatilor din 7 aprilie 2021

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european (PL-x 423/2019) (rămas pentru votul final).

8.Sedinta Camerei Deputatilor din 6 aprilie 2021

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art. 32 alin. (1) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (PL-x 380/2019) (rămas pentru votul final).

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 23 martie 2021

Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 682/2018) (rămasă pentru votul final).

 1. Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 1 martie 2021 Sesizarea unei probleme de procedură.
 2. Sedinta Camerei Deputatilor din 2 februarie 2021

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (Pl-x 628/2010) (rămasă pentru votul final).

Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (Pl-x 373/2012) (rămasă pentru votul final).

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 21 decembrie 2020

Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţi, în şedinţă solemnă.

Serban 4 - News Moldova

Interpelări de ordin general și local

 Există un număr însemnat de interpelări cu subiecte punctuale pentru nemțeni:

 1. Întrebarea nr.869A/30-03-2021

Aplicarea defectuoasă a prevederilor legale cu privire la încetarea de drept înainte de termen a mandatului unui consilier local

 1. Întrebarea nr.870A/30-03-2021

Nepunerea în executare de către A.N.I. a hotărârii judecătorești definitive pronunțară de către ICCJ în dosarul nr.5849/2/2013

 1. Întrebarea nr.871A/30-03-2021

Elaborarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a unui set de recomandări, cu caracter orientativ, aplicabile pentru ocuparea funcției publice din categoria înalților funcționari publici de secretar general al instituției prefectului

 1. Interpelarea nr.167B/07-04-2021

Numiri subprefecți Meraru Ioan și Zaharia Florin – Instituția Prefectului – Județul Neamț cu încălcarea prevederilor legale

 1. Interpelarea nr.299B/03-06-2021

Constatarea stării de incompatibilitate pentru subprefecții județului Neamț

 1. Interpelarea nr.315B/03-06-2021

Numirea ilegală a secretarului general al Instituției Prefectului – Județului Neamț

 1. Interpelarea nr.355B/15-06-2021

”Situația proiectelor de investiții și a măsurilor de eficientizare a Companiei Naționale Poșta Română SA ”

 1. Interpelarea nr.385B/29-06-2021

”Situația personalului și a măsurilor de eficientizare ale Companiei Naționale Poșta Română SA ”

Serban 5 - News Moldova

 


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Neamt

Revista economică Moldova Invest, nr.5

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement
Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Iasi, mai 2023

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
To Top