Connect with us

2022 | PARLAMENTARII la RAPORT: Remus MUNTEANU deputat PSD de NEAMȚ

Neamt

2022 | PARLAMENTARII la RAPORT: Remus MUNTEANU deputat PSD de NEAMȚ

Deputatul Remus Munteanu activează în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru tineret și sport, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic.

Este membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Siriană, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Belgiei.

Remus Munteanu a luat cuvântul de două ori, are 6 interpelări, 42 inițiative legislative din care 3 au fost promulgate ca legi.

În declarația de avere, parlamentarul are trei terenuri intravilane, două case de locuit, un automobil BMW. Are două credite în valoare totală de 285 000 EUR. A raportat venituri cumulate de aproape 328 000 RON

lnițiative legislative de ordin general. Există și o inițiativă de ordin regional

 

Cele mai multe propuneri legislative se află la comisii. Trei propuneri au devenit legi.  Sunt inițiative asumate de partid, în spiritul disciplinei de partid. Unele propuneri legislative se regăsesc în cadrul comisiilor din care face parte parlamentarul. Există și două inițiative de interes regional:

 

1.129/22.03.2021 L290/2021 Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – Legea 271/2021

 1. 130/22.03.2021 L175/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei- procedura legislativa încetată
 2. 154/14.04.2021 L45/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Legea 303/2021
 3. 165/21.04.2021 L78/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăţilor- raport depus
 4. 250/07.06.2021 L121/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanţă- la comisii
 5. 272/16.06.2021 L128/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap –la comisii
 6. 291/28.06.2021 L175/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei- la comisii
 7. 299/30.06.2021 L205/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 – raport depus
 8. 304/30.06.2021 L201/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare –la comisii
 9. 314/01.09.2021 L409/2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice – procedura legislativa încetată
 10. 316/01.09.2021 L528/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare -la Senat
 11. 336/14.09.2021 L200/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.29 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local-la comisii
 12. 364/20.09.2021 L213/2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 – Legea 6/2022
 13. 395/27.09.2021 L212/2021 Proiect de Lege pentru modificare Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu- Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare-la comisii
 14. 399/27.09.2021 L210/2021 Proiect de Lege privind înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor -la comisii
 15. 453/11.10.2021 L366/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii ”Institutul Regional de Boli Cardiovasculare Iaşi”- la comisii
 16. 470/18.10.2021 L349/2021 Proiect de Lege pentru completarea articolului 37 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 – la promulgare
 17. 471/18.10.2021 L377/2021 Proiect de Lege privind acordarea voucherelor culturale pentru elevi – la comisii
 18. 476/18.10.2021 L337/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările-la comisii
 19. 478/18.10.2021 L361/2021 Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii – la comisii
 20. 489/18.10.2021 L260/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea „Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului” – la comisii
 21. 501/18.10.2021 L375/2021 Propunere legislativă privind instituirea ”Tichetului Verde” pe teritoriul României-la comisii
 22. 502/18.10.2021 L378/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020 -la comisii
 23. 524/25.10.2021 L379/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”- la comisii
 24. 526/25.10.2021 L439/2021 Propunere legislativă pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze pentru consumatorii casnici-la comisii
 25. 527/25.10.2021 L440/2021 Propunere legislativă privind stabilirea măsurilor de sprijin a întreprinderilor mici şi mijlocii, a căror activitate este afectată de creşterile de preţuri şi tarife la energie, gaze şi combustibil-la comisii
 26. 528/25.10.2021 L350/2021 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare naţională pentru recunoaşterea meritelor fruntaşilor români de la Blaj din 1848 -la comisii
 27. 534/25.10.2021 L369/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul Penal – la comisii
 28. 536/25.10.2021 L376/2021 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. în domeniul public al municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, Luncoiu de Jos, Vălişoara şi Băiţa la promulgare
 29. 571/22.11.2021 L409/2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice – la comisii
 30. 587/07.12.2021 L466/2021 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 – la comisii
 31. 614/21.12.2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 – aviz/punct de vedere solicitat
 32. BP619/14.10.2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene -la Senat
 33. BP653/20.10.2021 Propunere legislativă privind reglementarea statutului personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată la Senat
 34. BP772/23.12.2021 Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989
 35. BP388/30.06.2021 L432/2021 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.211 din 2011 privind regimul deşeurilor-la Senat
 36. L474/2021 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor cu privire la costul total al creditării şi la cesiunea de creanţe-înscris pe ordinea de zi
 37. L510/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene- în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 38. B544/2021 Propunere legislativă privind actualizarea burselor acordate românilor de pretutindeni- înregistrat la Senat pt. dezbatere
 39. B439/2021 Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix- Retras de către iniţiator
 40. L506/2021 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea legii nr.227/2015 privind Codul fiscal în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 41. L512/2021 Propunere legislativă privind reglementarea statutului personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată- în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

Interpelări de interes general

Deputatul Remus Munteanu, PSD Neamț a avut și câteva interpelări de ordin general:

1.Întrebarea nr.36A/18-01-2021

1.Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2021-2027

 1. Întrebarea nr.37A/18-01-2021

Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020

 1. Întrebarea nr.102A/01-02-2021

IMplementarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020

 1. Întrebarea nr.103A/01-02-2021

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020

 1. Întrebarea nr.438A/24-02-2021

Raportul anual al administratorilor SC BTT SA pentru anul 2019

 1. Întrebarea nr.439A/24-02-2021

Consiliul de Administrație al BTT SA

Concluzii

În concluzie, deputatul  PSD de Neamț Remus Munteanu este un parlamentar care are un număr semnificativ de inițitive legislative din care trei au devenit legi. Unele dintre aceste inițiative se regăsesc în domeniile comisiilor unde activează deputatul. Este un om care se implică în legislația privind sportul românesc.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Neamt

Advertisement
Advertisement

Comentarii recente

Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top