Connect with us

4.000.000 de lei pentru REBILITAREA, modernizarea şi DOTAREA staţiei de STERILIZARE de la Spitalul ROMAN

Neamt

4.000.000 de lei pentru REBILITAREA, modernizarea şi DOTAREA staţiei de STERILIZARE de la Spitalul ROMAN

Compania Naţională de Investiţii a scos la licitaţie suma de 3.987.498,36 lei pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea staţiei centrale de sterilizare a Spitalului Roman

Procedura are ca termen limită data de 18 noiembrie 2021 şi presupune proiectarea, asistenţa tehnică din partea proiectantului şi execuţia de lucrări pentru obiectivul de investiţii menţionat.

Valoarea estimată, de aproape 4 milioane de lei fără tva, presupune mai multe “capitole” – cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (documentaţii pentru obţinere avize/acorduri, scenariu de securitate la incendiu, verificări proiect, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistenţa tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuţiei, cartea tehnică, elaborare certificat energetic, programul de urmărire a comportăarii lucrării în timp şi proiect “as-built” conform prevederilor caietului de sarcini, aici fiind prevăzută suma de 148.817,07 lei.

Cheltuielile pentru investiţia de bază sunt estimate la 3.763.413,03 lei, din care construcţii şi instalaţii: 1.005.350,43 lei, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj: 396.570,60 lei; şi dotări: 2.361.492 lei. Pentru alte cheltuieli este prevăzută suma de 75.268,26 lei din care: – respectiv pentru organizare de şantier, lucrări de construcţii şi cheltuieli conexe organizării de şantier.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preţ şi se cere dovada existenţei unei experienţe similare, în sensul prezentării unei liste cu lucrări similare executate în ultimii cinci ani.

Prin lista lucrărilor executate însoţită de certificări/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie să facă dovada că, în ultimii 5 ani calculaţi până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor au fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi duse la bun sfârşit lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedură, la nivelul unui contract/ maximum două contracte, cu o valoare totală, fără TVA mai mare sau cel puţin egală cu 3.700.000 lei.

Absolvent al Facultăţii de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi. Jurnalist News Moldova şi Monitorul de Neamţ şi Roman.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Neamt

News Moldova LIVE

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Comentarii recente

Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top