Connect with us

Cămin CULTURAL, în Timişeşti, Neamţ, cu FONDURI asigurate din CNI

Neamt

Cămin CULTURAL, în Timişeşti, Neamţ, cu FONDURI asigurate din CNI

Compania Naţională de Investiţii a demarat o procedură de achiziţie pentru construirea şi dotarea unui aşezământ cultural  în satul Preoţeşti, comuna Timişeşti, judeţul Neamţ

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 4.221.940,43 lei, procedura se doreşte a fi finalizată pe 25.07.2022, iar criteriul de atribuire anunţat este preţul cel mai scăzut.

Durata contractului este compusă din perioada de execuţie a lucrărilor, care se va realiza în termen de 12 luni, precum şi perioada de garanţie de bună execuţie, de 36 luni.

Valoarea totală estimată este împărţită astfel: cheltuieli pentru investiţia de bază  – 4.145.661,23 lei, din care construcţii şi instalaţii  – 3.806.243,29 lei; montaj utilaj tehnologic – 7.716,94 lei; utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu montaj – 122.825,00 lei; Dotări – 208.876 lei.

Cât priveşte alte cheltuieli, acestea sunt estimate la 76.279,20 lei, acestea fiind prevăzute pentru organizarea de şantier.

Se cere experienţă similară, în sensul că trebuie prezentată o listă a lucrărilor executate însoţită de certificări/documente constatatoare sau echivalent, iar ofertantul trebuie să facă dovada că, în ultimii 5 ani calculaţi până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor au fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi duse la bun sfârşit lucrări similare (lucrări de constructii noi/reabilitare/modernizare/extindere aferente clădirilor civile) cu cele ce fac obiectul contractului la nivelul unui contract, maximum două contracte, cu o valoare totală, fără TVA mai mare sau cel puţin egală cu 4.100.000 lei.

Timișești este o comună în județul Neamț, Moldova, România, formată din satele Dumbrava, Plăieșu, Preutești, Timișești (reședința) și Zvorănești.

Comuna se află în nord-estul județului, la limita cu județul Iași, pe malul drept al râului Moldova.


Absolvent al Facultăţii de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi. Jurnalist News Moldova şi Monitorul de Neamţ şi Roman.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Neamt

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
Advertisement
To Top