fbpx
Connect with us

PRIMĂRIA Piatra Neamţ, peste 6,2 milioane pentru SOLUŢII inteligente aferente unui coridor de mobilitate

Iluminat public la standarde europene in Piatra Neamt 1 - News Moldova

Neamt

PRIMĂRIA Piatra Neamţ, peste 6,2 milioane pentru SOLUŢII inteligente aferente unui coridor de mobilitate


Primăria Piatra Neamţ a iniţiat o procedură de achiziţie pentru DALI în cazul unor soluţii inteligente pentru un coridor de mobilitate din Piatra Neamţ

Suma pusă la bătaie este de 6.230.145,58 lei, iar, conform anunţului publicat pe SEAP municipalitatea pietreană intenționează să achiziționeze serviciile de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de lntervenții (DALI)/ Studiul de fezabilitate și a Proiectului Tehnic, inclusiv detalii de execuție, caiete de sarcini, documentatii de licitatie, pentru obiectivul de investitii “Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate din municipiul Piatra Neamț”.

Iniţiativa municipalităţii e în concordanţă cu reglementările legale privind  etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, a tuturor studiilor, documentațiilor și expertizelor necesare implementării obiectivului de investiții (ex.studiul topografic, studiul geotehnic, studiul de impact arhitectural și urbanistic, documentații cadastrale, realizarea documentațiilor privind obținerea certificatului de urbanism, a diverselor autorizații, alte studii care decurg din reglementarile legale conform CU sau altor prevederi, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor inclusiv de mediu, documentațiile pentru obținerea acordurilor, avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telefonie, iluminat public, etc.

Cât priveşte valoarea estimată, ea este compusă din  contravaloarea studiile de specialitate (topografice, geotehnice, hidrologice-dacă este cazul,trafic, etc) – 875.179,83 lei fără TVA;  documentații pentru obținere avize, acorduri, autorizații + taxe – 332.769,75 lei fără TVA; expertiză tehnică pentru drumuri, poduri și podețe inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului/ rapoartelor de expertiză tehnică, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, întocmire PAC, POE, PT+ DE- 4.671.800,00 lei fără TVA;  asistență tehnică din partea proiectantului 350.396,00 lei fără TVA.

Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat si dus la bun sfârşit în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertelor servicii de aceeasi natură şi complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi scopului, constând în servicii de proiectare cu o valoare totală fără TVA mai mare sau cel putin egală cu 6.000.000 lei la nivelul a minim un contract – maxim trei contracte.


Absolvent al Facultăţii de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi. Jurnalist News Moldova şi Monitorul de Neamţ şi Roman.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Neamt

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – SELECȚIE PARTENERI

Revista economică Moldova Invest, nr.5

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement
Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Iasi, mai 2023

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
To Top