fbpx
Connect with us

Ministerul Afacerilor Interne a publicat OUG privind comasarea alegerilor. Ce prevede actul normativ?

Ministerul Afacerilor Interne a publicat OUG privind comasarea alegerilor. Ce prevede actul normativ? - News Moldova

Romania

Ministerul Afacerilor Interne a publicat OUG privind comasarea alegerilor. Ce prevede actul normativ?

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


MAI a publicat în transparenţă decizională ordonanţa de urgenţă pentru comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale pe data de 9 iunie. „Desfăşurarea la aceeaşi data a celor 2 tipuri de scrutin are numeroase beneficii şi poate motiva cetăţeni să se prezinte la urne asigurând o reprezentativitate mai mari a membrilor din România în Parlamentul European, consolidând poziţia României în Uniunea Europeană, prin transmiterea unui semnal clar că îşi doreşte să urmeze poziţia pro-UE şi proiectele pentru dezvoltarea Uniunii pentru toate unităţile administrativ-teritoriale”, se prevede în nota de fundamentare a actului normativ

Comasarea alegerilor europarlamentare și a celor locale în aceeași zi, 9 iunie, este justificată de Guvernul PSD-PNL prin numeroase beneficii, inclusiv stimularea participării cetățenilor la vot pentru a asigura o reprezentare mai robustă a României în Parlamentul European și pentru consolidarea poziției țării în cadrul Uniunii Europene. Acest demers este văzut ca un semnal clar că România susține integrarea europeană și proiectele de dezvoltare ale Uniunii, adresându-se tuturor unităților administrativ-teritoriale

Alte motive invocate includ capacitatea aleșilor locali de a motiva cetățenii să participe într-un număr mai mare la vot și să-și exprime opțiunile, reducerea cheltuielilor și a perioadei electorale, mai ales având în vedere cele patru tipuri de scrutine electorale programate în 2024 în România. De asemenea, comasarea alegerilor reflectă practica din alte state membre ale Uniunii Europene, unde alegerile europarlamentare și cele locale sunt frecvent organizate în aceeași zi.

Contextul politic deosebit al alegerilor pentru Parlamentul European din iunie 2024, marcat de provocări semnificative în Uniunea Europeană și statele sale membre, este, de asemenea, un factor luat în considerare în decizia de comasare a scrutinelor.

OUG  conține următoarele prevederi:

 • „Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 se desfășoară în ziua de duminică, 9 iunie 2024.
 • Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, denumite în continuare, generic, alegerile din data de 9 iunie 2024, se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.
 • Perioada electorală pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 începe la data de 12 martie 2024 și se încheie în termen de 3 zile de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României (…).
 • Pentru organizarea și desfășurarea operațiunilor electorale la alegerile din data de 9 iunie 2024, se înființează: Biroul Electoral Central, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, birouri electorale de circumscripție județeană, biroul electoral de circumscripție a municipiului București, birouri electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală, birouri electorale de circumscripție ale sectoarelor Municipiului București și birouri electorale ale secțiilor de votare din țară și din străinătate.

     Biroul Electoral Central este alcătuit din 21 de membri

 • a) 7 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, din care un preşedinte şi un locţiitor;
 • b) preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente;
 • c) membri propuși de partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
 • d) membri propuşi de partidele politice parlamentare şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;
 • e) un membru desemnat în baza propunerii grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor;
 • f) membri propuşi de partidele politice care participă la alegerile din data de 9 iunie 2024, altele decât cele prevăzute la lit. c), d) și e)”.

     Votul începe la ora 07.00 și se încheie la 22.00

 • (1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, votarea începe la ora 07,00 și se încheie la ora 22,00.
 • (2) La ora 22,00, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului de vot.
 • (3) La ora 22,00, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot.
 • (4) Alegătorii care la ora 22,00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să exercite dreptul de vot, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
 • (5) Alegătorii aflați în situațiile prevăzute la alin. (4) pot vota până cel mult la ora 23,59.
 • (6) 2 membri desemnați de biroul electoral al secției de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 22,00 dacă în afara sediului secției de votare se află alegători care așteaptă să își exercite dreptul de vot și constată și monitorizează ordinea în care aceștia au acces în localul de vot, până la ora 23,59.
 • La alegerile din data de 9 iunie 2024 se utilizează o singură urnă specială. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială a respectivei secții de votare.
 • Dacă un alegător se află în localitatea de domiciliul sau reședință, după caz, dar nu se poate deplasa la secția de votare, poate vota prin intermediul urnei speciale, pe baza unei cereri, depusă la secția de votare la care este arondat, după domiciliu sau reședința, după caz, pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, pentru alegerile locale sau pentru ambele scrutine organizate în data de 9 iunie 2024.
 • Dacă un alegător se află în altă localitate decât cea în care domiciliul sau reședință după caz, poate vota prin intermediul urnei speciale, pe baza unei cereri, depusă la cea mai apropiată secție de votare de locul unde se află, doar pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024.
 • În secțiile de votare din străinătate nu se utilizează urna de vot specială.

     Cum va decurge  votarea

 • „(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, în secțiile de votare din țară, alegătorii votează în aceleaşi secţii de votare, în acelaşi interval de timp, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea «VOTAT», pe buletine de vot separate, prezenţa la vot fiind consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.
 • (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), alegătorii pot opta să îşi exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine.
 • (3) În cazul în care alegătorul care se prezintă la vot la o secţie de votare din ţară optează pentru participarea la un singur tip de scrutin, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de către acesta va bara, în prezenţa alegătorului, cu o linie orizontală, rubrica destinată semnăturii din lista electorală permanentă aferentă tipului de scrutin pentru care nu a optat.
 • (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), pe actul de identitate al alegătorului se aplică o singură dată ştampila cu menţiunea «VOTAT» şi data scrutinului sau, după caz, un singur timbru autocolant cu menţiunea «VOTAT» şi data scrutinului, conform modelului aprobat.
 • (5) În situaţia prevăzută la alin. (1), pe cartea electronică de identitate a alegătorului, astfel cum este prevăzută în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, nu se aplică timbru autocolant cu menţiunea «VOTAT» şi data scrutinului.
 • (6) În situaţia prevăzută la alin. (1), primarii vor asigura urne pentru fiecare tip de buletin de vot.
 • (7) La secţiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare care sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate pe terminalele informatice din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
 • (8) În situaţia disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe suport hârtie şi cuprind rubrici pentru numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa alegătorului, precum şi semnătura acestuia.


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Romania

PROFIL DE CANDIDAT

Revista economică Moldova Invest, nr.5

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Iasi, mai 2023

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top