Connect with us

2021 | PARLAMENTARII la RAPORT: Gheorghe SOLDAN, deputat PSD de Suceava

Raport Parlamentar

2021 | PARLAMENTARII la RAPORT: Gheorghe SOLDAN, deputat PSD de Suceava

Gheorghe Șoldan- cel mai tânăr deputat de Suceava din Parlamentul României

Deputatul Gheorghe Șoldan (PSD) a fost ales în Circumscripția Electorală Nr. 35 Suceava. Deputatul a fost ales Secretar al Comisiei Camerei Deputaților pentru politică economică, reformă şi privatizare.

Este membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Lituania, îndeplinind chiar funcția de Vicepreşedinte. Mai activează în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Congo și în Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina. Datorită vecinătății directe a județului Suceava cu Ucraina, prezența deputatului Gheorghe Șoldan este un câștig atât pentru suceveni cât și pentru Parlamentul României.

Gheorghe Șoldan este cel mai tânăr deputat de Suceava din Parlamentul României.

Deputatul Gheorghe Șoldan- activitate eficientă în Parlament și în Comisii

Implicat în soluționarea problemelor din sistemul medical și aprobarea obiectivului de investiții-Autostrada Unirii

Gheorghe Șoldan a luat cuvântul în plen de 4 ori, a făcut 11 declarații politice. A adresat 12 întrebări și interpelări. A făcut 26 declarații de presă, ceea ce atestă o implicare directă în relația cu presa ca factor de comunicare.

A susținut în luările de cuvânt,  Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi – Târgu Mureş, Autostrada Unirii.

Deputatul Gheorghe Șoldan a acordat o atenție deosebită audiențelor și demersurilor către instituții prin care să deblocheze situații din domeniul medical, în special cele oncologice:

Urmare a problemelor semnalate de către cetățeni ori rezultate în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut în teritoriu, am realizat următoarele demersuri: „Am fost la Ministerul Sănătății unde, la finalul unei discuții cu secretarul de stat Vass Levente, am reușit să obțin deblocarea stocului de medicamente pentru tratamentul împotriva COVID-19 pentru Spitalul din Rădăuți. Am transmis întrebări referitoare la administrarea unor medicamente folosite în tratamente oncologice în România, referitoare la lipsa unor medicamente care ar trebui să fie obligatorii în spitalele din România, dar care lipsesc cu desăvârșire”.

A semnat 6 moțiuni, dintre care una, a fost adoptată, aceea prin care Guvernul Florin Cîțu a fost demis de Parlament.

A participat la 99 ședințe de Comisie pentru dezbateri asupra proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, la audierea miniștrilor propuși pentru diverse portofolii, audierea conducerii ASF.

Deputatul Șoldan – interes legislativ pentru probleme prioritare precum educația, construcțiile, Codul Fiscal, situația alimentației din spitale, prețul combustibililor solizi

 Numele deputatului Gheorghe Șoldan se găsește pe 30 de inițiative legislative. A inițiat, de asemenea, un proiect de hotărâre devenit lege.

Ne referim aici la Legea nr.271 din 11 noiembrie 2021 pentru modificarea şi completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care are la bază o inițiativă a deputatului Șoldan.

Proiectul de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost adoptat.

De asemenea, la promulgare, se află Proiectul de Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

O altă acțiune legislativă a deputatului social-democrat a vizat Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, republicată – pentru creșterea alocației de hrană la 40 lei/zi/pacient internat în spitalele din România, față de 10 lei, echivalentul a 2 euro / zi, cât este în prezent.

Merită amintit și Proiectul de Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – scăderea TVA-ului la 5% la lemnele de foc.

Stadiile inițiativelor legislative

La comisii, se află următoarele inițiative legislative:

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăţilor
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, republicată
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea ”Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.29 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • Proiect de Lege pentru modificare Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu- Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.
 • Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii ”Institutul Regional de Boli Cardiovasculare Iaşi
 • Proiect de Lege privind acordarea voucherelor culturale pentru elevi
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările
 • Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020
 • Propunere legislativă pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze pentru consumatorii casnici
 • Propunere legislativă privind stabilirea măsurilor de sprijin a întreprinderilor mici şi mijlocii, a căror activitate este afectată de creşterile de preţuri şi tarife la energie, gaze şi combustibil

În sinteză, cercetarea specializată, în agricultură, silvicultură, medicină,  ignorarea de către PNL a nevoilor din Educație, prețurile la combustibili și utilități, voucherele culturale, situația persoanelor care necesită asistență, chestiunea familiilor cu mulți copii au format obiectul ademersurilor legislative ale deputatului social-democrat.

La Senat,în lucru la Senat sau înregistrate pentru dezbatere se află următoarele inițiative legislative:

 • Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.211 din 2011 privind regimul deşeurilor
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor cu privire la costul total al creditării şi la cesiunea de creanţe
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • Propunere legislativă privind actualizarea burselor acordate românilor de pretutindeni

Acestea vizează așadar chestiuni privind cesiunea de creanțe, măsuri fiscal-bugetare, burse pentru românii de pretutindeni.

Inițiativele regionale, o prioritate pentru deputatul Gheorghe Șoldan

Deputatul Gheorghe Șoldan (PSD Suceava) a adresat numeroase întrebări Guvernului României pe aspecte și chestiuni punctuale și de interes major pentru suceveni. Astfel, deputatul social-democrat s-a interesat  care sunt măsurile necesare pentru reabilitarea clădirii de patrimoniu Palatul Administrativ din Suceava, distrusă în urma incendiului din data de 6 martie 2021. Este o clădire simbol a Sucevei care trebuie readusă urgent la frumusețea și utilitatea de dinainte de incendiu.

O altă întrebare a vizat măsurile luate de Ministerul Mediului cu privire la realizarea Depozitului de deșeuri din Pasul Mestecăniș, jud. Suceava, de la începerea proiectului până în prezent.

Implementarea Legii 264/2020 pentru aprobarea obiectivului de investiții ”Autostrada Nordului” a constituit subiectul unei alte întrebări adresate Guvernului.  O altă preocupare a fost legată de plantarea puieților din Județul Suceava prin campania ”O pădure cât o țară”.

Prin întrebarea „unde, în Programul Național de Redresare și Reziliență, sunt incluse fonduri pentru producătorii de alimente tradiționale românești?” deputatul sucevean s-a arătat preocupat de situația fondurilor pentru românii care sunt angrenați în activitatea de producție tradițională a alimentelor românești.

Concluzii

Deputatul suceveam Gheorghe Șoldan se identifică și acționează precum un politician social-democrat. Se poate observa că majoritatea inițiativelor sale legislative sunt axate pe probleme legate de investiții directe în interesul cetățenilor.

Dezvoltarea proiectelor locale și regionale, stadiul investițiilor asumate de Guvern sunt de asemenea urmărite de deputatul Gheorghe Șoldan.

Sănătatea, problemele spinoase ale alimentației în spitale, ale tratamentelor oncologice sunt de asemenea urmărite cu prioritate, iar parlamentarul s-a implicat pentru ca Guvernul și alte autorități competente să îi dea răspunsurile așteptate. Sunt de apreciat și inițiativele din domeniul plafonării prețurilor la energie, gaze naturale, reducerea TVA la prețul lemnului de foc.

Parlamentarul social-democrat s-a implicat și în demersuri culturale și în privința promovării cercetării științifice în domenii de interes ca Sănătatea, Agricultura.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Raport Parlamentar

News Moldova LIVE

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Comentarii recente

Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top