Connect with us

2022 | PARLAMENTARII la RAPORT: Ioan BĂLAN, deputat PNL de SUCEAVA

Raport Parlamentar

2022 | PARLAMENTARII la RAPORT: Ioan BĂLAN, deputat PNL de SUCEAVA

Deputatul PNL de Suceava Ioan Bălan face parte din Comisia pentru politică externă și din Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii

Este membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Siriană și Președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina.

A depus în scris 24 de declarații politice, a luat cuvântul de 2 ori în două ședințe. A avut 12 propuneri legislative inițiate, din care care 1  a fost promulgată ca lege. A adresat 34 de întrebări și interpelări.

Ioan Bălan este unul dintre cei mai longevivi parlamentari ai Moldovei. A fost deputat, neîntrerupt din 2008, până în prezent.

Declarația sa de avere conține un teren intravilan, mai multe imobile –o casă de locuit, un garaj, o anexă de lemn, un foișor de lemn, un automobil BMW. Are bijuterii, ceasuri, obiecte de artă în valoare de 39 000 EUR. Are o limită de card de credit de 82 000 RON, deține 810 părți sociale la o societate, în valoare de 8 100 RON, un credit de 100 000 EUR. Din venitul de parlamentar și din dividende, a obținut anul trecut aproape 325 000 RON.  A primit de la stat, cei 100 000 RON cheltuiți în campania electorală.

Deputatul Ioan Bălan – PNL Suceava– inițiative de ordin general. Există și o inițiativă de ordin regional

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ” a devenit Legea 224/2021.

Cele mai multe propuneri legislative se află la comisii și la Senat. Sunt inițiative asumate de partid, în spirit social-democrat. Niciuna nu poartă amprenta personală a deputatului de Suceava.

La comisii, se află următoarele propuneri legislative:

 • Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • Proiectul Legii acvaculturii
 • Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Naţională a Alegătorului”

La promulgare, se află Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România

La Senat, se află mai multe propuneri:

 • Proiect de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actelor de identitate ale cetăţenilor români.
 • Propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea şi întreţinerea traseelor turistice din România
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Înregistrate la Senat pentru dezbatere, sunt Propunerea legislativă pentru amenajarea, omologarea şi întreţinerea traseelor turistice din România și Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

 

 

Declarații politice de interes general, dar și de interes local

Deputatul PNL a avut cele mai multe declarații axate pe teme generale, de investiții, sprijin antreprenorial, sprijin pentru cetățeni, copii. Două declarații se referă și la chestiunea autostrăzii care trebuie să lege Suceava de București.

La vechimea sa în Parlament, se resimțea ca numărul declarațiilor și al inițiativelor de interes pentru suceveni să fie mult mai mare:

1.Sedinta Camerei Deputatilor din 23 noiembrie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică: „Trebuie să creăm locuri de muncă pentru tineri, dacă vrem să-i păstrăm în ţară!”; în scris

2.Sedinta Camerei Deputatilor din 16 noiembrie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică având titlul „România trebuie să devină principala atracţie pentru investiţii în anul 2022!”; în scris

3.Sedinta Camerei Deputatilor din 9 noiembrie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică: „Potenţialul agricol al României trebuie pus în valoare cu fondurile europene!”; în scris

4.Sedinta Camerei Deputatilor din 26 octombrie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică: „România are nevoie, urgent, de un Guvern cu puteri depline pentru a accelera investiţiile finanţate din fonduri externe nerambursabile!”; în scris

5.Sedinta Camerei Deputatilor din 13 octombrie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică: „România are nevoie de o reformă fiscală!”;în scris

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 5 octombrie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică cu titlul „Viitorul României depinde de succesul Proiectului «România educată»!”; în scris

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 15 septembrie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică: „Şanse egale pentru toţi copiii şi acces la educaţie!”; în scris

8.Sedinta Camerei Deputatilor din 7 septembrie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică intitulată „Implementarea corectă a Programului Naţional de Dezvoltare «Anghel Saligny» este esenţială”.

9.Sedinta Camerei Deputatilor din 23 iunie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică: „Dezvoltarea comunităţilor locale necesită o nouă etapă a PNDL” în scris

10.Sedinta Camerei Deputatilor din 9 iunie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică intitulată „Capitalizarea antreprenorilor români este esenţială pentru o creştere economică solidă”; în scris

11.Sedinta Camerei Deputatilor din 3 iunie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică cu titlul „Coeziunea economică şi socială ar trebui să fie mai prezentă în programele naţionale de investiţii finanţate din fonduri europene nerambursabile, atâta vreme cât avem cele mai sărace regiuni din UE!”; în scris

12.Sedinta Camerei Deputatilor din 26 mai 2021

Ioan Balan – declaraţie politică: „Toţi copiii trebuie sprijiniţi să meargă la şcoală. Transportul local gratuit pentru elevi ar trebui generalizat în toată ţara”; în scris

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 19 mai 2021

Ioan Balan – declaraţie politică: „Reparăm erorile PSD! Autostrada Moldovei nu se opreşte la Paşcani, ci leagă Suceava şi Siretul de Bucureşti”; în scris

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 12 mai 2021

Ioan Balan – declaraţie politică cu titlul „Se impun modificări substanţiale ale legislaţiei naţionale, pentru a facilita utilizarea fondurilor europene nerambursabile!” în scris

15.Sedinta Camerei Deputatilor din 21 aprilie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică cu tema „Educaţia este cheia dezvoltării României” în scris

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 14 aprilie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică: „Agricultorii români nu pot prospera, atâta vreme cât nu au condiţii să-şi valorifice producţia şi să câştige mai mult din munca lor.” ; în scris

17.Sedinta Camerei Deputatilor din 7 aprilie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică: „Construcţia infrastructurii trebuie să fie susţinută de firmele din România!”; în scris

18.Sedinta Camerei Deputatilor din 31 martie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică: „O nouă etapă în programele de dezvoltare locală trebuie să se axeze pe modernizarea drumurilor locale şi pe extinderea reţelelor de gaze naturale” ; în scris

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 24 martie 2021

Ioan Balan – declaraţie politică având subiectul „Autostrada Moldovei nu se poate opri la Paşcani, cum a vrut PSD, ci la Siret. Guvernul are obligaţia de a corecta greşelile din trecut, nu să le continue”;

 1. Sedinta Camerei Deputatilor din 17 martie 2021

pasajele relevante

Ioan Balan – declaraţie politică: „Capitalul românesc trebuie sprijinit să se dezvolte!”;

Interpelări de ordin general dar și de interes pentru suceveni

Deși există un număr remarcabil de interpelări pe chestiuni punctuale pentru suceveni, deputatul Ioan Bălan a avut interpelări de ordin general. Ca și în cazul inișiativelor legislative și al declarațiilor, se observă că nimic nu se referă la domeniul politicii externe, comisie în care activează parlamentarul.

Interpelările sunt axate ideologic pe teme existente în retorica publică a PNL, însă prea puține pot fi atribuite direct opticii personale a parlamentarului liberal de Suceava:

Întrebarea nr.66A/25-01-2021

Prelungirea valabilității voucherelor de vacanță emise în anii anteriori și a unor măsuri de sprijin pentru sectorul turismului

 1. Întrebarea nr.125A/02-02-2021

Stadiul fizic de realizare a lucrărilor și execuția financiară pentru proiectele de investiții de interes local derulate prin PNDL (etapa I și II) la nivelul județului Suceava

 1. Întrebarea nr.222A/09-02-2021

Solicitare de informații cu privire la proiectele de investiții care se vor finanța în Moldova prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

 1. Întrebarea nr.332A/16-02-2021

Soluții pentru cooptarea medicilor și personalului medical auxiliar în centrele de vacinare împotriva Covid-19

 1. Întrebarea nr.410A/23-02-2021

Solicitare de informații cu privire la demararea programelor pentru digitalizarea administrațiilor publice locale

 1. Întrebarea nr.495A/02-03-2021

Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată în Regiunea de Nord-Est

 1. Întrebarea nr.576A/09-03-2021

Soluții cu privire la deficitul de personal din sistemul de învățământ în situația instituirii interdicției cumulului pensiei cu salariul în sectorul public

 1. Întrebarea nr.684A/16-03-2021

Măsuri financiare pentru relansarea învățământului liceal și profesional agricol

 1. Întrebarea nr.769A/23-03-2021

Solicitare privind realizarea Autostrăzii Moldovei – secțiunea Pașcani-Suceava-Siret – regim de autostradă și finanțare prin PNRR

 1. Întrebarea nr.880A/30-03-2021

Proiecte de investiții pentru eliminarea riscurilor de inundații care trebuie realizate de urgență în Regiunea Nord-Est

 1. Întrebarea nr.987A/06-04-2021

Actualizarea Masterplanului pentru turismul național al României – obiective de investiții prioritare în Bucovina

 1. Întrebarea nr.1078A/13-04-2021

Precizări privind sursele de finanțare pentru realizarea variantelor ocolitoare realizate de UAT-uri

 1. Întrebarea nr.1181A/20-04-2021

Stadiul încheierii contractelor de furnizare de energie electrică pe piața liberă și eliminarea unor clauze înșelătoare

 1. Întrebarea nr.1279A/27-04-2021

Oportunități de finanțare a investițiilor administrațiilor publice locale prin Planul Național de Redresare și Reziliență

 1. Întrebarea nr.1348A/05-05-2021

Finanțarea prin PNRR a programului național de extindere a rețelelor de gaze naturale pentru gospodării

 1. Întrebarea nr.1396A/11-05-2021

Măsuri ce vor fi aplicate pe termen foarte scurt pentru promovarea și susținerea redeschiderii unităților din turism din România pentru cetățenii români și străini

 1. Întrebarea nr.1492A/18-05-2021

Solicitare de clarificări privind păstrarea regimului de gratuitate pentru racordarea clienților casnici la rețele de gaze naturale și de energie electrică

 1. Întrebarea nr.1560A/25-05-2021

Măsuri pentru asigurarea tratamentului pacienților cu boli cronice și pentru dezvoltarea programelor naționale de depistare precoce a bolilor

 1. Întrebarea nr.1643A/02-06-2021

Evaluarea standardelor de execuție a lucrărilor de modernizare/întreținere a drumurilor naționale din România

 1. Întrebarea nr.1743A/09-06-2021

Investiții programate pentru modernizarea rețelei de căi ferate București-Suceava

 1. Întrebarea nr.1895A/22-06-2021

Proiecte agreate de Comisia Europeană prin PNRR pentru înlăturarea riscului de inundații la nivelul Regiunii Nord-Est

 1. Întrebarea nr.2176A/01-09-2021

Solicitare de soluții urgente cu privire la blocajul apărut la nivelul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule Suceava

 1. Întrebarea nr.2177A/01-09-2021

Solicitare de soluții privind facilitarea trecerii consumatorilor casnici din Moldova în piața concurențială de energie electrică și gaze naturale

 1. Întrebarea nr.2241A/07-09-2021

Sursa de finanțare pentru construirea de depozite regionale de cereale și produse alimentare

 1. Întrebarea nr.2296A/14-09-2021

Soluții pentru compensarea creșterii prețului produselor energetice la nivelul administrațiilor publice locale

 1. Întrebarea nr.2401A/22-09-2021

Modalități de soluționare rapidă a problemelor generate de falimentul City Insurance pentru posesorii de polițe RCA și pentru unitățile de service auto

 1. Întrebarea nr.2449A/28-09-2021

Analiza oportunității majorității cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar/universitar din România pentru elevii din Republica Moldova

 1. Întrebarea nr.2549A/05-10-2021

Precizări cu privire la bugetele ce vor fi alocate în anul 2022 și anii următori pentru programele Casa Verde Clasic/Eficientă energetic și Sisteme fotovoltaice pentru gospodării izolate

 1. Întrebarea nr.2620A/12-10-2021

Solicitare de informații cu privire la manifestări neconcurențiale pe piața materialelor de construcții din România

 1. Întrebarea nr.2687A/20-10-2021

Reluarea programului național de stimulare a turismului autohton prin acordarea de vouchere de vacanță pentru angajații din sectorul public

 1. Întrebarea nr.2732A/26-10-2021

Soluții pentru compensarea unor costuri suplimentare suportate de fermierii români, ca efect al majorării prețului produselor energetice

 1. Întrebarea nr.2905A/09-11-2021

Măsuri urgente privind încheierea noilor contracte de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale pentru consumatorii casnici

 1. Întrebarea nr.3005A/16-11-2021

Necesitatea organizării de ore remediale pentru elevi în aul școlar 2021/2022

 1. Întrebarea nr.3081A/23-11-2021

Stadiul implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară la nivelul județului Suceava

 Concluzii

 În concluzie, deși deputatul  PNL de Suceava se află în Parlament din 2008, fără întrerupere. Se remarcă un interes pentru suceveni la nivelul declarațiilor și interpelărilor, având un numar mare de inițiative legislative. A depus în scris 24 de declarații politice, a luat cuvântul de 2 ori în două ședințe. A avut 12 propuneri legislative inițiate, din care care 1  a fost promulgată ca lege. A adresat 34 de întrebări și interpelări.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Raport Parlamentar

News Moldova LIVE

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Comentarii recente

Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top