fbpx
Connect with us

2023 | PARLAMENTARII la RAPORT: Aleșii Partidului AUR în județul Suceava: Deputatul DOREL GHEORGHE ACATRINEI, Deputatul LUCIAN FLORIN PUSCASU, Senatorul MIRCEA DANEASA

Poza 3 - News Moldova

Suceava

2023 | PARLAMENTARII la RAPORT: Aleșii Partidului AUR în județul Suceava: Deputatul DOREL GHEORGHE ACATRINEI, Deputatul LUCIAN FLORIN PUSCASU, Senatorul MIRCEA DANEASA


Deputatul DOREL GHEORGHE ACATRINEI, Deputatul LUCIAN FLORIN PUSCASU, Senatorul MIRCEA DANEASA au fost aleși pe listele AUR în județul Suceava.

Lucian Florin Pușcașu activează în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci (din noiembrie 2022), Comisia pentru industrii şi servicii (din februarie 2021), Comisia pentru transporturi şi infrastructură (din martie 2021).

Dorel Gheorghe Acatrinei a activat în 2022 în Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI.

Senatorul Mircea Dăneasa este Președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Egipt. Este membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia, Grupul parlamentar de prietenie cu Muntenegru, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Maroc, Grupul parlamentar de prietenie cu India. Senatorul Mircea Dăneasă este membru în Comisia de Buget Finanțe și în Comisia pentru Administrație Publică.

Dorel Acatrinei a trecut în declarația de avere o casă de locuit, un teren intravilan, ceasuri și bijuterii totalizând 15 000 euro, conturi în valoare totală de peste 37 000 lei, venituri cumulate de peste 160 000 lei.

Lucian Florin Pușcașu are în declarația de avere numai venitul anual cumulat al familiei de puțin peste 234 000 lei.

Senatorul Mircea Daneasa a trecut în declarația de avere un teren extravilan de 5 ha, unul intravilan de 0,6 ha, patru apartamente, 2 case d elocuit în diferite cote-părți. Mai deține patru automobile, cel mai vechi, un Oltcit din 1984, cele mai noi o Honda și o Toyota din 2007, un Matiz Daewoo din 2004. Veniturile cumulate ale familiei Daneasa (indemnizația de parlamentar, salariul soției, pensiile celor 2 soți) declarate în 2022 depășesc suma de 364 000 lei.

AUR Suceava a organizat un eveniment pentru a comemora implinirea a 80 de ani de la masacrul de la Fantana Alba - News Moldova

Activitatea parlamentarilor AUR SUCEAVA se circumscrie mijloacelor prevăzute de lege însemnînd formularea de întrebări și interpelări la adresa Guvernului României, a primului ministru și a miniștrilor pe problemele din aria de responsabilitate a acestora.

Astfel, împreună ori separat, în sesiunea parlamentară 01.09.2022-31.12.2022, cei trei parlamentari ai AUR au adresat peste 30 de interpelări și întrebări(total mandat 115),  din care, in această sesiune parlamentară, 15 la adresa primului ministru și 15 întrebări și interpelări la adresa membrilor Guvernului.

De asemenea, împreună sau separat, parlamentarii AUR Suceava au avut initiative legislative preluate din audientele cetatenesti si intalnirile cu cetatenii de initiative, au ținut peste 200 de audiențe pe problemele cetățenești din care o parte au fost preluate în întrebările și interpelările adresate membrilor Guvernului.

DOREL GHEORGHE ACATRINEI, Deputatul LUCIAN FLORIN PUSCASU, Senatorul MIRCEA DANEASA – Activitate legislativă

Activitatea legislativă a celor trei parlamentari AUR din Suceava a fost reprezentată de următoarele inițiative legislative:

Lege pentru reintroducerea învătământului profesional în Romania(L705/2022), atragerea si susținerea elevilor pentru formarea inițială prin școala profesională. Această lege ar contribui la diminuarea abandonului școlar care are drept consecință somajul, sărăcia și excluziunea social. La nivel național dezvoltarea învățământului profesional și tehnic crează o nouă perspectivă de viitor tinerilor și conduce la creșterea nivelului competențelor tehnice la crearea de locuri de muncă și atragerea de investiții noi. Astfel pe lângă alte propuneri care să stimuleze atragerea de tineri pentru invatamantul tehnic si profesional se impune acordarea unui sprijin financiar lunar de 250 lei din bugetul Ministerului Educatiei.

Lege pentru infiintarea Băncii pentru Dezvoltarea Agriculturii din România(L856/2022) ca instituție de credit, persoană juridică de drept privat, deținută pe toată perioada de funcționare de statul roman care să aibă ca obiective facilitarea accesului la finanțare pentru persoane fizice si IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniul agricol precum și asigurarea la proiecte de finanțare pentru proiecte de dezvoltare, modernizare sau adaptare a infrastructurii agricole precum si atragerea capitalului privat de investiții în domeniul agricol.

Lege pentru completarea legii privind sistemul unitar de pensii publice privind asimilarea stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă pentru personalul serviciilor de urgență voluntare care a desfășurat activitatea de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor sau în alte situații de urgență.

Lege pentru modificarea legii adoptiei pentru cetățenii români care vor să adopte un copil în sensul că la stabilirea continuității nu sunt considerate întreruperi absențele temporare din țară care nu depășesc 3 luni, absențele determinate de desfășurarea activităților specific în sectorul maritim și nici cele determinate de șederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existenței unor contracte de muncă impuse de derularea unor activități desfășurate în interesul statului roman.

download - News Moldova

Lege pentru modificarea legii alegerii autoritatii administratiei locale prin introducerea unui text prin care au dreptul de a alege cetățenii români care au împlinit vârsta de 16 ani inclusiv cei care împlinesc această vîrstă în ziua alegerilor. Se vor propune spre modificare si legislatia privind alegerea Presedintelui României si a Parlamentului.

Lege pentru modificarea si completarea Codului Penal in sensul introducerii unui text prin care nu se poate renunța la aplicarea pedepsei pentru infracțiunile contra libertății și integrității sexuale(art.219-223 Cod Penal) când victima infracțiunii este minor.

Lege pentru introducerea pensiei minimein acord cu cosul minim de consum care reprezintă pragul sărăciei in Romania si este un concept european adoptat la data de 14.09.2022 de Parlamentul European care trebuie aplicat fiecărui roman pentru a nu fi menținut sub pragul sărăciei. Astfel, se elimină decizia arbitrară a tuturor guvernelor după decembrie 89 de a majora pensile sub formă de pomeni electorale acordate după ce îmbuibații zilei și-au luat pensile speciale si indemnizatiile din consiliile de administratie si salariile peste salariul Presedintelui României.

Cei trei parlamentari AUR aleși la Suceava au declarat: „Ridicarea nivelului de trai al românilor, în lupta cu scumpirile fără de sfârșit reprezintă STAREA DE URGENTA  a zilelor noastre. In Romania, orice tip de politică, fie că este de stînga sau de dreapta trebuie să înceapă după ce ne asigurăm că nu avem români sub pragul de sărăcie ca nivel minim de subzistență într-o Românie membră a Uniunii Europene. Avocatul Poporului precizează că trebuie să existe o corelație în legătură cu pragul de sărăcie în România în sensul că statul are obligația să ia măsuri ca nici un român, fie că este salariat fie că este pensionar să nu trăiască sub pragul de sărăcie care este coșul minim de consum pentru un trai decent. Principiul al 15-lea al Pilonului european al drepturilor sociale, document al Comisiei Europene din data de 16 noiembrie 2017 afirmă că: “Pensionarii au dreptul la o pensie proporțională cu cotizațiile plătite și care să le asigure un venit adecvat. (…)Orice persoană în vârstă are dreptul la resurse care să îi asigure o viață demnă.” Aceste principii trebuie puse în practică si  de România.Sursa de finanțare este impozitarea drastica a pensiilor speciale si eliminarea finanțării de la bugetul de stat a partidelor parlamentare”.

Alte inițiative legislative pe care le-au propus au fost:

Lege privind modificarea legii privind guvernanta corporatistă prin eliminarea sinecurilor acordate de partide și limitarea indemnizației la 25% din salariul mediu brut și componența tuturor consiliilor de administrație la 3 persoane dintre care un reprezentant al Ministerului de Finante, un reprezentant al autorității publice și  un specialist în management.

Lege pentru modificarea alegerii Senatului si Camerei Deputatilor prin reducerea numărului senatorilor la 100 si a deputatilor la 200.

Lege pentru introducerea unui moratoriu de 10 ani la exploatarea pădurilor României doar pentru necesitățile interne stabilite expres de lege dar și pentru reorganizarea Sistemului Silvic Național spre o direcție în care suprafața împădurită anual în România să depășească suprafața exploatată anual în condițiile legii.

În anul 2022, au susținut Legea privind înființarea Muzeului ”Memorialul Golgota Bucovinei”,aflat în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale și coordonarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Muzeul are ca obiectiv prezentarea istoriei acestei părți a României, în perspectiva aniversării Centenarului Patriarhiei Române și a 250 de ani de la ocupația austriacă a Bucovinei și ruperea ei de Moldova,  în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, ca inițiator al proiectului. Scopul este colectarea, studierea, colecționarea, conservarea, etalarea și punerea în valoare a pieselor ce alcătuiesc patrimoniul Muzeului, precum și organizarea unor activități specifice, care să ilustreze și disemineze istoria celor 250 de ani de ocupație (de la cea austriacă, la cea sovietică), precum și rezistență românească în Bucovina.

download 1 - News Moldova

Muzeul va realiza, în condițiile legii, un Monument-memorial în memoria vctimelor rezistenței anticomuniste din Bucovina, spații expoziționale tematice,expoziții permanente și temporare, bibliotecă, Paraclis și celulă în circuit de vizitare la fosta închisoare Suceava, punct de informare al muzeului, platforme de educație online, va organiza conferințe, va publica volume, broșuri, pliante și articole de promovare pe site-ul propriu și al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va întreprinde schimburi culturale și științifice cu alte unități de profil, precum și acțiuni cu carater educațional. Legea a primit avizul Consiliului Legislativ precum si al Consiliului Economic si Social sectiunea organizatiilor patronale precum si cea a organizatiilor sindicale. Propunerea se afla in lucru la comisiile Senatului.

Priorități ale aleșilor AUR  din Suceava pentru sesiunea parlamentară care a început la 01.02.2023

Parlamentarii AUR vor depune Legea Gospodariei Taranesti care instituie un registrul de inregistrare a gospodariilor taranesti la primarii in vederea sustinerii si dezvoltarii gospodariei taranesti.Astfel, populația rurală reprezintă 46%din populaţia totală, iar populația activă din rural reprezintă 44%. Plecând de la un total de cca 4,3 milioane de gospodării în 1989, în 2010 exploatația agricolă fără personalitate juridică reprezintă prin cele 814.000 de exploatații (RGA 2010) pivotul societății rurale românești, prin suprapunere cu gospodăriile populației din mediul rural. După Recensământul Populației și Locuințelor din România, în anul 2011, existau 3.262400 gospodării ale populației, mono, plurifamiliale sau nonfamiliale, care întruneau 9.232200 locuitori, în medie 2,83 locuitori pe o gospodărie sau 2,42 locuitori pe o exploatație agricolă fără personalitate juridică. În 2019 mai erau conectate la surse de financiare APIA,  796.021 de exploatații cu o suprafață de 9,748666 de ha cu o pierdere anuală catastrofică a numărului de exploatații/gospodării după cum urmează:   din 2016 pana în 2017 pierdere de 15.578 de gospodării țăranești; – din 2017 în 2018 pierdere de 16.744 de gospodării țăranești;- din 2018 in 2019 pierdere de 73.164 de gospodării țăranești;

Gospodăriei țărănești tradiționale îi sunt specifice preponderent exploatațiile agricole fără personalitate juridică, de tip gospodărie individuală, unele din acestea dezvoltate ulterior prin exploatații reprezentate de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, toate fără personalitate juridică.

Legea prevede un sistem de facilități pentru dezvoltarea gospodăriilor tărănești:

(1)Gospodăria Tarănească beneficiază de o primă de înregistrare stabilită prin Hotărâre a Guvernului României, în teremen de 90 de zile de la data apariției prezentei legi.

(2) Gospodăriile Tărăneaști Asociate(AGT) care se asociază în mod liber beneficiază de o primă de asociere pentru fiecare membru asociat, pentru membrii care pun împreună minim 50 ha de teren. Prima de asociere va fi stabilită prin Hotărâre a Guvernului României în termen de 90 de zile de la aparitia prezentei legi

(3) Gospodăriile Tărănești Asociate(AGT) care înființează depozite agricole cu capacitate de minim 50 de ha vor primi o primă de înregistrare a depozitului agricol stabilită prin Hotărâre a Guvernului României în termen de 90 de zile de la aparitia prezentei legi.

(4) Gospodăriile Tărănești și Gospodăriile Tărănești Asociate vor avea acces la credite garantate de Statul Român cu o dobîndă subvenționată până la nivelul de 2% restul costurilor vor fi asigurate de stat printr-un program national de garantare aprobat prin Hotărâre a Guvernului României în termen de 90 de zile de la aparitia prezentei legi.

(5) Gospodăriile Tărănești și Gospodăriile Tărănești Asociate vor avea acces la asigurarea recoltelor iar 50% din primele de asigurare vor fi subvenționate de Statul Român program national de finantare a asigurărilor gospodăriilor țărănești aprobat prin Hotărâre a Guvernului României în termen de 90 de zile de la aparitia prezentei legi.

(6)  Gospodăriile Tărănești și Gospodăriile Tărănești Asociate vor avea acces la irigații. Statul Român va adopta Planul National de Dezvoltare a Sistemului de Irigatii aprobat prin Hotărâre a Guvernului României în termen de 90 de zile de la aparitia prezentei legi.

De asemenea, cei trei au declarat: „vom depune de cate ori este necesar Initiativa legislativă pentru eliminarea sursei de finanțare de la bugetul de stat pentru partidelor politice prin abrogarea art.3 al.1 lit.d din Legea 334/2006 privind finantarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale care a fost respinsa nejustificat la data de 23.03.2022. Suntem in situatia in care românii saracesc în fiecare zi iar partidele politice primesc milioane de euro in fiecare lună doar pentru că există.Partidul AUR nu a cheltuit nici un leu din acesti bani si va depune o noua propunere legislativa pentru eliminarea finatarii de la bugetul de stat a partdelor politice”.

DOREL GHEORGHE ACATRINEI, DeputatulLUCIAN FLORIN PUSCASU, Senatorul MIRCEA DANEASA – Întrebări și interpelări

Referitor la interpelările adresate primului ministru acestea au vizat prezentarea destinației împrumuturilor făcute de România, deblocarea DN17B, situația creată la Serviciul de Inmatriculări Auto și faptul că lipsa examinatorilor blochează un serviciu public, mutarea gropii de gunoi din Pasul Mestecanis, adaptarea pensiilor si salariilor la cosul minim de consum care reprezinta pragul saraciei, stoparea scoaterii pajistilor din circuitul agricol, reducerea taxelor la carburanti precum si  reducerea taxelor pentru gaz, energie si alimente si trimiterea de controale antispeculă.

De asemenea, a fost semnalată lipsa accesului României la facilitățile Spatiului Schengen și neexploatarea de către autoritățile române a situației din Ucraina pentru ridicare vizelor pentru românii care călătoresc in SUA iar românii care devin astfel cetățeni europeni de mâna a doua întrucît exită Acord intre UE si SUA pentru ridicarea vizelor. Oprirea modificării legilor justiției prin ordonante de urgenta, demiterea ministrului Energiei, stoparea vanzarii Portului Constanta, etc.

acatrinei puscasu 3 e1645693758231 750x400 1 - News Moldova

Dintre   întrebările și interpelările adresate miniștrilor Guvernului României, rețin atenția adaptarea salariului minim la cosul minim de consum si eliminarea discrepanțelor și a inechităților din salarizarea sistemului bugetar, Cresterea pensiilor aflate sub valoarea coșului minim de consum.

Cele mai importante interpelări au fost:

Întrebarea nr.6057A/12-09-2022

Cetățeanului Opariuc Ioan i s-au reținut în mod nelegal 1820 lei din pensie. Solicităm intervenția dumneavoastră personală pentru rezolvarea acestui caz social

Întrebarea nr.6058A/12-09-2022

Cazul cetățeanului Tătărușanu Vasile reprezintă o sfidare a legii de către ministerul pe care, vremelnic, îl conduceți!

Întrebarea nr.6059A/12-09-2022

Opriți discriminarea la autorizarea pentru probe a autovehiculelor și remorcilor auto

Interpelarea nr.942B/13-09-2022

Solicităm demiterea Ministrului Energiei, domnului Virgil Popescu

Interpelarea nr.943B/13-09-2022

Autoritățile se ceartă, dar DN 17B rămâne blocat

Interpelarea nr.944B/13-09-2022

Ce procente din necesarul de energie și gaz produce România? De ce în această perioadă critică nu sunt livrate populației și companiilor prețuri reglementate, apropiate de prețul cu care Statul Român produce?

Întrebarea nr.6148A/20-09-2022

În adoptarea și implementarea legilor justiției veți ține cont de punctul de vedere al magistraților, al justițiabililor sau al infractorilor

Interpelarea nr.957B/20-09-2022

Cine răspunde pentru avarierea monumentului istoric, Palatul Administrativ Suceava

Întrebarea nr.6295A/04-10-2022

Ce soluții aveți pentru integrarea în muncă a copiilor care împlinesc 18 ani și părăsesc centrele de plasament

Întrebarea nr.6446A/11-10-2022

La ce dată veți iniția completarea legii 341 din 2004 pentru stabilirea unui termen privind depunerea dosarelor pentru adevărații luptători care au luptat în Revoluția din decembrie 1989?

Interpelarea nr.1000B/25-10-2022

Opriți trădarea intereselor României. Nu vindeți portul Constanța!

Interpelarea nr.1001B/25-10-2022

Ce vi se pare mai grav, încălcarea jurământului față de țară sau faptul că încălcați biblica dvs. Investire atunci când mutilați Constituția României?

Interpelarea nr.975B/25-10-2022

România plutește pe o mare de petrol și doarme pe o pernă de gaze” Solicitare investigație și analizare a privatizărilor de după 1989 și stabilirea vinovaților privind devalizarea resurselor României

Interpelarea nr.976B/25-10-2022

Ce ați făcut, concret, pentru eliminarea vizelor pentru cetățenii români care călătoresc în SUA

Interpelarea nr.980B/25-10-2022

Strategia Ministerului Afacerilor Interne împotriva criminalității, solicitare informații privind resursele alocate pentru prevenirea infracționalității

Interpelarea nr.992B/25-10-2022

Majorarea impozitelor pe proprietate cu 50% când prețurile au luat-o razna, reprezintă bomboana pe coliva românilor aflați sub pragul sărăciei

Interpelarea nr.993B/25-10-2022

Niciun pensionar nu trebuie să aibă pensia sub pragul de sărăcie

Daneasa 1 - News Moldova

Întrebarea nr.6895A/07-11-2022

Solicităm să trimiteți Corpul de Control al Primului Ministru la Primăria Suceava să verifice angajările în ”dosarul rubedeniilor”

Interpelarea nr.1037B/08-11-2022

La ce dată veți trimite către CSM DNA informațiile devenite publice prin care Gheorghe Flutur șantajează sătenii care s-au opus înființării gropii de gunoi în Pasul Mestecăniș, județul Suceava.

Interpelarea nr.1038B/08-11-2022

La ce dată veți opri scoaterea pajiștilor din circuitul agricol? Când veți stopa distrugerea agriculturii României?

Interpelarea nr.1047B/08-11-2022

Care este data la care veți trimite o echipă de specialiști care să negocieze pentru România aderarea la Schengen

Întrebarea nr.7026A/14-11-2022

Coșul minim de consum reprezintă ”pragul sărăciei”

Interpelarea nr.1077B/06-12-2022

Solicităm trimiterea corpului de control al MAI pentru verificarea legalității deconturilor pentru cazarea masa refugiaților solicităm lista persoanelor fizice si juridice din județul Suceava care au decontat sume de bani de la bugetul de stat și bugetul UE pentru aceste servicii

Interpelarea nr.1078B/06-12-2022

În proiectul bugetului de stat pentru 2C23 prevăzut sumele necesare in vederea aplicării noii legislații adoptată de Parlamentul European la 14.09.2022, privind corelarea salariului minim cu un coș de bunuri servicii la prețuri reale? Veți corela pensia minimă cu un coș de bunuri si servicii la prețuri reale?

Interpelarea nr.1079B/06-12-2022

În contextul economic actual, veți aplica soluția naționalizării activelor și resurselor energetice ale OMV in Romania?

Interpelarea nr.1080B/06-12-2022

Solicităm să răspundeți la problemele din sfera dumneavoastră de activitate, ridicate de cetățeni în audiențele de la cabinetele parlamentare în cadrul programului AUR TE AUDE!

Întrebarea nr.7816A/20-12-2022

Solicităm să trimiteți Corpul de Control al Ministrului de Interne să verifice funcționarea serviciului de evidență a persoanelor din Primăria Suceava, dar și condițiile de muncă ale personalului.

Așadar, activitatea celor trei parlamentari se înscrie în viziunea partidului dar pune accent și pe aspectele care sunt legate de problemele sucevenilor.

 


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Suceava

Revista economică Moldova Invest, nr.5

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement
Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Iasi, mai 2023

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
To Top