Connect with us

BANCĂ de date pentru “COMORILE” din subsolul judeţului SUCEAVA

Suceava

BANCĂ de date pentru “COMORILE” din subsolul judeţului SUCEAVA

Consiliul Judeţean Suceava intenţionează să realizeze o bancă de date cu traseele reţelelor tehnico-edilitare din judeţ şi pentru asta pune la bătaie suma de 135.000 lei

Procedura de achiziţie a fost iniţiată recent, iar criteriul de atribuire a fost anunţat ca fiind preţul cel mai scăzut, evident în condiţiile respectării cerinţelor din caietul de sarcini.

Cât priveşte motivul pentru care se derulează această achiziţie, “în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin care operatorii/posesorii de reţele tehnico-edilitare, supra şi subterane sunt obligaţi să transmită autoritătţlor administraţiei publice judeţene planurile cadastrale cuprinzând traseele acestor reţele în vederea constituirii unei bănci de date, se intenţionează înfiinţarea unui sistem digital de inventariere a reţelelor tehnico-edilitare existente în judeţul Suceava care pot fi accesate pe un portal electronic.

În vederea înfiinţării băncii de date urbane este necesară crearea unei infrastructuri digitale a reţelelor edilitare, prin întocmirea unor hărţi digitale a reţelelor existente în judeţul Suceava, care să cuprindă referiri la următoarele: alimentare cu apă şi canalizare, reţele de transport şi distribuţie energie electrică, reţele de telefonie, reţele de fibră optică, reţele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, alimentare cu energie termică, etc.

Se impune astfel achiziţionarea unui serviciu care să centralizeze datele primite şi cele care urmează a fi recepţionate, să le suprapună pe o hartă de bază, să asigure mentenanţa acestui serviciu, pentru a putea fi puse la dispoziţia autorităţilor publice locale, în vederea simplificării şi eficientizării emiterii actelor de autoritate din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.

Prin această achiziţie se va determina soluţia ce cuprinde produse software şi un serviciu necesar implementării unei baze de date urbane sub forma unei hărţi interactive GIS care va fi vizibilă şi accesată atât de funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Arhitect Şef a Consiliului Judeţean Suceava cât şi de către responsabilii cu urbanismul din cadrul primăriilor UAT-urile din judeţ”.

Mai pe înţelesul tuturor, în sfârşit va fi făcută o bază de date cu toate conductele şi cablurile de sub pământ sau de deasupra, astfel încât să nu se mai întâmple cazuri în care de la o banală reparaţie a unui trotuar, de exemplu, să se ajungă la avarii la reţeaua de alimentare cu apă, energie electrică sau gaz. Că de “Dorei” nu ducem lipsă şi când se întâmplă astfel de incidente cea mai uzitată scuză e: “n-am ştiu că acolo e o conductă sau un cablu”.


Absolvent al Facultăţii de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi. Jurnalist News Moldova şi Monitorul de Neamţ şi Roman.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Suceava

Advertisement
Advertisement

Comentarii recente

Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top