Connect with us

După o lungă tăcere, se anunță un război total! ACUZAȚII GRAVE între CJ Suceava și Autotehnorom

Suceava

După o lungă tăcere, se anunță un război total! ACUZAȚII GRAVE între CJ Suceava și Autotehnorom

Război al declarațiilor între Consiliul Județean Suceava și firma Autotehnorom! ACUZAȚII GRAVE

Timp de aproximativ un an, sucevenii și ieșenii care circulă pe AXA rutieră strategică SUCEAVA – IASI nu au primit nici un fel de explicații referitoare la stagnarea lucrărilor de construcții.

În repetate rânduri, presa a atras atenția asupra faptului că pe nici un segment al AXEI nu se execută lucrări săptămâni și chiar luni la rând.

Chiar cu o săptămână înainte de reținerea Vicepreședintelui CJ Suceava, Cristinel CREȚU, News Moldova semnaliza faptul că domnii Președinți ai Consiliilor Județene Suceava și Iași, au abandonat acest proiect lăsând cu ochii în soare beneficiarii direcți ai AXEI, locuitorii celor 22 de localități traversate de acest drum, locuitori care însumează cifra de 137 580 persoane.

Trebuie menționat și faptul că cetățenii acestor localități au ajuns realmente la capătul răbdării cu privire la starea proastă a acestui drum, pe unele porțiuni realmente devenit IMPRACTICABIL.

Familia Vicelui de la CJ SUCEAVA, acuzat de corupție de către DNA, bine „înșurubată” în administrația publică locală

137 580 de locuitori din 22 localități traversate de AXA rutieră strategică SUCEAVA – IASI lăsați cu ochii în soare de domnii FLUTUR și ALEXE

Deși oamenii așteaptă finalizarea drumului, mai nou, trebuie să se mulțumească cu un RĂZBOI TOTAL izbucnit între Consiliul Județean Suceava și firma constructoare AUTOTEHNOROM pe tema elementelor tehnice ale proiectului, iar mai nou presupusele acte de corupție care se ascund în spatele conlucrării dintre constructor și autorități

AUTOTEHNOROM:

Față de informațiile apărute în mass-media referitoare la infracțiuni de corupție și trafic de infuență în care este implicat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Cristinel CREȚU cu referire și la societatea Autotehnorom vă comunicăm următoarele:

În cursul anului 2020, subscrisa Autotehnorom, a încheiat cu UAT Județul Suceava reprezentată de Consiliul Județean Suceava, două contracte de reabilitare a unor drumuri din județul Suceava, ambele contracte făcând parte dintr-un nex denumit <Regiunea Nord-Est Axa Rutieră Strategică 1: Iași – Suceava>.

Lucrările erau executate de către o asociere de constructori al căror lider era Autotehnorom și priveau drumurile: DJ 208 limită județ Iași-Budeni-Dolhasca și DJ 208A Suceava-Ipotești-Bosanci-Udești-Liteni-Dolhasca, respectiv DJ 209C Suceava – Frumoasa – Liteni și DJ 209D Liteni – Stroiești – Costâna – Dărmănești, 29,54 km“.

FLAGRANT al DNA CLUJ la Consiliul Judetean SUCEAVA! Cristi CREȚU, mana dreapta a lui Gheorghe FLUTUR a fost REȚINUT

Administratorul AUTOTEHNOROM, acuză DEFECTE ale proiectului care ar fi generat DIFICULTĂȚI în EXECUTAREA lucrărilor

“Încă de la începutul contractelor, antreprenorul a întâmpinat dificultăți în executarea lucrărilor, întrucât proiectul avea defecte și lipsuri esențiale, iar beneficiatul nu le-a îndreptat nici până în prezent, întârziind și chiar împiedicând fluxul de executare a lucrărilor.

Mai mult, executarea lucrărilor din proiectul tehnic așa cum acesta a fost întocmit și comunicat nouă spre execuție, ridica și alte probleme, respectiv se creau obstacole în ceea ce privește accesul riveranilor la drumul public. Nici aceste probleme nu au fost soluționate în timp util, întârziind și fragmentând execuția lucrărilor antreprenorului.

Tribunalul CLUJ a admis solicitarea DNA: Cristinel CREȚU, vicepreședintele CJ SUCEAVA, reținut pentru 30 de zile

AUTOTEHNOROM explică amânarea lucrărilor din perspectiva obținerii de la CJ Suceava, cu mare întârzieri,  a documentaților tehnice / planșe etc

“În mod evident, ca în orice alte lucrări de construcții au apărut și unele defecte în executare acestora, defecte pentru care chiar prin lege s-a reglementat o procedură de remediere. Deși beneficiarul trebuia să întocmească specificațiile tehnice privind modalitatea de remediere a defectelor generate în execuția lucrărilor, în timp scurt, obținerea acelor planșe de către subscrisa, dura multe luni de zile, împrejurări care determinau blocarea acelor lucrări în diferite stadii de execuție, pentru perioade foarte lungi”, explică Vaslie RÎPAN, administratorul Autotehnorom.

CINE este vicepreședintele Silviu-Cristinel Crețu, ”MÂNA DREAPTĂ” a Președintelui George FLUTUR, prins cu șpagă de 40 de mii de euro în sediul CJ Suceava?! De ce au acționat procurorii DNA de la CLUJ?!

Vasile RÎPAN, administratorul AUTOTEHNOROM acuză direct Consiliul Județean Suceava de faptul că “nici măcar nu a formulat la cererea antreprenorului ajustarea prețului prin metoda actualizării”

În aceste condiții și pe fondul notoriu al creșterii prețurilor materialelor de construcții, antreprenorul a demarat procedurile prevăzute în contracte, pentru actualizarea prețurilor și pentru determinarea beneficiarului să îndrepte erorile și să completeze lipsurile din proiectul tehnic.

Oficial, beneficiarul a precizat că face eforturi pentru obținerea finanțării lucrărilor. În realitate, chiar dacă contractul includea mai multe mecanisme de echilibrare, beneficiarul nici măcar nu a formulat la cererea antreprenorului de ajustare a prețului prin metoda actualizării” indică, Vasile RÂPAN.

Autotehnorom indică luna “ianuarie 2022 ca moment în care ar fi primit primul răspuns la problemele ridicate pe marginea problemelor de proiectare

În ceea ce privește problemele de proiectare, beneficiarul ne-a comunicat primul răspuns abia în ianuarie 2022, la circa doi ani de la începerea lucrărilor și socilitărilor noastre, timp în care, considerăm noi că, ar fi putut reproiecta întregul drum, de două ori.

Cu autoritatea specifică unei instituții publice, beneficiarul ne-a informat că va lua legătura cu proiectantul, asistența tehnică și consultanța tehnică și ne va da un răspuns. Răspunsul beneficiarului a fost o tăcere desăvârșită la suprafață, o tăcere care nu-i oferea antreprenorului nici un fel de documente tehnice pentru a putea continua lucrările.

În speranța că vom putea rezolva situația, noi antreprenorul am solicitat beneficiarului, chiar și contractul dintre acesta și proiectant, pentru a putea urmări eficient vreun eventual mecanism de soluționare a problemelor de proiectare, inserat în respectivul contract.

RÎPAN: “Surprinzător și rarisim, deși era o informație de interes public, Consiliul Județean Suceava a refuzat în mod repetat, să ne comunice o copie după contractul de achiziții publice de servicii de proiectare

De asemenea, surprinzător, dar de această dată în mod plăcut, contractul ne-a fost comunicat, la prima solicitare de către Consiliul Județean Iași (asociat în acest proiect cu Consiliul județean Suceava).

În acest context precizăm că prepușii beneficiarului ne-au solicitat verbal să continuăm execuția lucrărilor cu nerespectarea unor specificații tehnice. La solicitarea noastră, această instrucțiune de-a fost comunicată și în scris, evident într-un mod suficient de echivoc.

Despre Rezilierea unilaterală a contractului de către Autotehnorom și executarea scrisorilor de garanție financiară în valoare de 6.000.000 euro de către Consiliul Județean Suceava

Pe fondul acestor probleme, în principal a nereușitei Consiliul Județean Suceava de îndreptare și completare a erorilor și lipsurilor din proiectul tehnic, după punerea în întârziere în mod repetat, Autotehnorom a demarat procedurile de reziliere unilaterală a contractelor.

Deși contractul, prevedea în mod expres, faptul că în situația rezilierii din inițiativa antreprenorului, beneficiarul are obligația de a restitui antreprenorului instrumentele/scrisorile de garanție financiară, Consiliul Județean Suceava a cerut instituțiilor financiare executarea garanțiilor, în mod intempestiv și fără a ne notifica în prealabil.

Evident, prima întrebare pe care ne-am pus-o a fost, de ce atâta grabă la Consiliul Județean în a ne executa intempestiv suma de circa 6.000.000 euro, în situația în care dacă considera că noi datorăm cu adevărat această sumă, avea siguranța că o poate încasa oricând până în anul 2027?

Da! toate instrumentele/scrisorile de garanție, erau valabile până în anul 2027” arată Vasile RÎPAN, administratorul Autotehnorom.

O nouă acuzație gravă ridicată de Autotehnorom: “anumite persoane din Consiliul Județean Suceava urmăreau obținerea unor beneficii prin fapte ce aveau conotații penale

În realitate, sau într-o meta realitate ascunsă nouă, administratorul Autotehnorom, a constatat că anumite persoane din Consiliul Județean Suceava urmăreau obținerea unor beneficii prin fapte ce aveau conotații penale, chiar cu riscul provocării falimentului societății noastre.

Ca urmare administratorul societății, a sesizat organele de urmărire penală, consecința fiind confirmarea faptelor reprobabile ale unor persoane din cadrul beneficiarului.

Față de aceste acuzații, Consiliul Județean Suceava se apără prin vocea Administratorului public, Irina VASILCIUC

„Pentru prompta și corecta informare a opiniei publice transmitem următoarele precizări după apariția în presă astăzi, 06.04.2022, a unor articole privind lucrări derulate de S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L.

Prin Contractul de finanțare nr.390/04.09.2017, UAT Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, în calitate de partener, implementează în parteneriat cu UAT Județul Iași prin Consiliul Județean Iași, în calitate de lider, proiectul <REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI – SUCEAVA> cod SMIS 110622, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 <Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și  locală>, Prioritatea de investiții 6.1 <Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN T, inclusiv a nodurilor multimodale>.

Proiectul tehnic, precum și întreaga documentație tehnico-economică (realizate de proiectanți autorizați și verificate de persoanele desemnate conform legislației în materie) au fost puse în transparență publică încă din etapa de licitație publică organizată pentru desemnarea constructorului lucrării. Astfel, constructorul desemnat câștigător a avut la cunoștință încă de la început despre detaliile acestui Proiect tehnic, iar prin semnarea contractului de lucrări și-a asumat executarea lucrărilor în condițiile Proiectului tehnic, piesele desenate, specificațiile și listele de cantități cu documentele aferente au devenit anexe la contract, astfel încât antreprenorul desemnat (SC AUTOTEHNOROM S.R.L. în asociere) în urma procedurii de licitație publică și-a însușit și asumat aceste documente.

Pentru realizarea acestui contract, Consiliul Județean Suceava, conform legii, a contractat o firmă specializată în prestarea serviciilor de dirigenție de șantier care a avut ca obiect principal urmărirea și supravegherea execuției lucrărilor, precum și elaborarea și emiterea de instrucțiuni, ordine administrative care erau necesare pentru implementarea modificărilor, adaptărilor proiectului. În acest sens, la solicitarea antreprenorului au fost emise peste 30 de soluții tehnice pentru adaptarea respectiv optimizarea proiectului. Mai mult decât atât, în spiritul unei bune colaborări cu antreprenorul, beneficiarul prin dirigintele de șantier și proiectant a emis dispoziții de șantier care au fost solicitate de antreprenor ca urmare a unor capacități, tehnologii sau utilaje deținute de antreprenor (de exemplu anumite lucrări de foraj, executare acostament cu pante transversale).

Ca atare nu poate fi invocată, nicicum, lipsa de atitudine extrem de promptă din partea beneficiarului la provocările tehnice în execuție sesizate de antreprenor. Au fost zeci de ședințe comune între beneficiar prin diriginte de șantier, reprezentantul proiectantului, al antreprenorului și dacă a fost cazul, primari, reprezentanți ai societăților furnizoare de utilități în scopul evaluării și rezolvării problemelor din execuția proiectului, demonstrându-se astfel întreaga determinare a beneficiarului pentru parcursul corect al acestui proiect, subliniind încă o dată că nu există solicitări ale antreprenorului care să nu fi fost supuse spre analiză și rezolvare atât dirigintelui de șantier cât și proiectantului.

Cu privire la nefurnizarea de informații solicitate de antreprenor, în speță cele invocate în articol, arătăm faptul că, dimpotrivă, imediat după solicitarea acestora, respectiv 16.12.2021 (cerere de solicitare) am emis răspunsul conform, în data de 27.12.2021 ocazie cu care am livrat antreprenorului contractul de achiziție publică între Consiliul Județean Suceava și dirigintele de șantier și caietul de sarcini aferent, precum și acordul de asociere între Consiliul Județean Suceava și Consiliul Județean Iași, documente ale căror semnatari eram. Totodată beneficiarul a indicat, prin răspuns scris, antreprenorului să solicite documentele la care nu eram semnatar și pentru care nu deținem originalele, de la Consiliul Județean Iași – liderul proiectului și semnatarul în drept al documentelor solicitate. Am livrat și pentru a doua oară, în termen legal, aceleași documente solicitate de antreprenor.

Este necesar de precizat faptul că, Consiliul Județean Suceava nu deține o relație contractuală cu proiectantul lucrării ci prin Consiliul Județean Iași, lider desemnat al asocierii.

Cu privire la asigurarea finanțării, aceasta nu poate fi pusă în discuție întrucât în toate întâlnirile tehnice ale echipelor a fost asigurat antreprenorul de faptul că este asigurată finanțarea lucrărilor la costul ofertat inclusiv cel suplimentar apărut ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor contractuale cu privire la actualizarea contractului și ajustarea prețurilor. În acest sens beneficiarul a semnat cu antreprenorul actele adiționale de actualizare a contractelor și au fost executate plăți de peste 7 milioane de lei numai cu titlul de ajustări de preț.

În ceea ce privește garanțiile de bună execuție acestea au fost solicitate a fi executate pentru ne-executarea obligațiilor contractuale așa cum este specificat atât în prevederile contractelor de lucrări cât și în polițele de asigurare, acestea făcând obiectul unor dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, consiliul județean urmând a se conforma dispozițiilor instanțelor. Trebuie să precizăm faptul că antreprenorul a solicitat de fapt restituirea polițelor/scrisorilor de garanție astfel încât nu s-ar mai fi putut pune în discuție executarea acestora la termenul din 2027 odată cu returnarea lor. Mai mult decât atât, după luna aprilie 2022 (data la care antreprenorul ar fi trebuit să finalizeze lucrările) valoarea acestora ar fi scăzut cu 70% față de valoarea inițială”, a transmis Irina Vasilciuc, administrator public al județului Suceava.

 

NEWS MOLDOVA va reveni cu punctul de vedere al DENUNȚĂTORULUI din acest dosar, care ne-a informat că dorește să răspundă celor arătate de către doamna Administrator al Consiliului Județean Suceava, Irina VASILCIUC

 


Absolvent al SNSPA Bucuresti, specializarea Comunicare Politica si Marketing Electoral; Absolvent al specializarii Relații Economice Internationale din cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor a Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi; Absolvent al Academiei Naționale de Informații "Mihai Viteazul" Bucuresti, specializarea MICT

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Suceava

- citeste versiunea e-paper -

Economic magazine Moldova Invest

- Read the e-paper version -

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top