Connect with us

INFORMARE privind desfășurarea CAMPANIILOR de IMPĂDURIRI în anul 2021 de către Direcția Silvică SUCEAVA

Suceava

INFORMARE privind desfășurarea CAMPANIILOR de IMPĂDURIRI în anul 2021 de către Direcția Silvică SUCEAVA

Direcția Silvică Suceava acordă un interes sporit impaduririi suprafețelor rezultate în urmă aplicării tratamentelor sau despădurite din alte motive, cum ar fi calamitățile naturale

Conform art. 30 alin. 1 din Legea 46/2008 — Codul silvic — împădurirea se realizează în maxim două sezoane de vegetație de la ultima tăiere sau în cazul calamităților naturale se eșalonează până la maxim cinci sezoane de vegetație.

Programul pe care Direcția Silvica Suceava si l-a propus pentru primul semestru al anului 2021, pe categorii de deținători, se prezinta astfel:

Categorii de deținători

Fond forestier proprietate publica a statului

administrat de RNP Romsilva

Fond forestier privat administratFond forestier privat

contracte prestări servicii

Regenerări

artificiale

RefaceriRegenerări

naturale

Completări

curente

Regenerări

artificiale

Regenerări

naturale

Completări

curente

Regenerări

artificiale

Regenerări

naturale

Completări

curente

105827952151203115110406

Pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pñdurilor – ROMSILVA suprafață de împădurit este de 1060 ha, din care 2,0 ha provin din suprafețe plantate în anii anteriori afectate integral de calamități naturale, iar diferența provine din suprafețe pe care s-au aplicat tratamentele sau suprafețe provenite din doborâtori de vânt. Se disting câteva subunități cu suprafețe mai mari, respectiv: Ocolul silvic Crucea 179,19 ha, Ocolul silvic lacobeni 134,09 ha, Ocolul silvic Carlibaba 122,12 ha, Ocolul silvic Broșteni 121,48 ha, Ocolul silvic Râșca 71,31 ha, Ocolul silvic Marginea 66,38 ha, Ocolul silvic Mălini 59,47 ha, Ocolul silvic Stulpicani 52,54 ha, celelalte subunități având de împădurit suprafețe mai mici de 35 ha.

În fondul forestier privat aparținând unor persoane fizice, juridice sau unități administrativ teritoriale, pentru care au fost încheiate contracte de administrare, suprafață pe care s-au executat lucrări de împăduriri este de 120 ha, iar suprafață pe care s-au executat lucrări de completări este de 15 ha. Se disting cu suprafețe mai mari câteva primarii: Primăria Rușii Munți (județul  Mureș) 41,7 ha, Primăria Câmpulung Moldovenesc 11,14 ha, Primăria Gălăuțaș (jude{u1 Harghita) 9,3 ha, Primăria Moldovița 8,55 ha, Primăria Fundu Moldovei 4,52 ha, Primăria Sadova 3,7 ha, Primăria lacobeni 3,3 ha, Primăria orașului Frasin 3,0 ha, Primăria Pojorâta 2,9 ha, Primăria Stulpicani 2,0 ha, Primăria Sarmas (județul Harghita) 1,11 ha, Primăria Voitinel 1,0 ha, Primăria Ciocănești 1,0 ha.

În ceea ce privește fondul forestier proprietate a persoanelor fizice pentru care Direcția Silvică Suceava are încheiate contracte de prestări servicii, s-au efectuat, sub îndrumarea personalului de la subunități, lucrări de împăduriri pe 110,0 ha și lucrări de completări pe 6,0 ha.

Pe suprafețele unde au fost înființate plantații în acest an sau în anii anteriori, se execută pe durata întregului an lucrări de întreținere, respectiv mobilizări ale solului în jurul puieților — aproximativ 390 ha și descoperiri / degajări – aproximativ 7184 ha.

Pentru asigurarea unei bune desfășurării a lucrărilor de împăduriri, întrețineri ale plantațiilor si regenerărilor naturale precum st întreținerea puieților din pepiniere, Direcția Silvică Suceava a organizat o licitație de prestări servicii silvice cu valoarea de pomiere de 17742061,00 lei și 54 loturi. S-au înscris la licitație 34 firme prestatoare de servicii din județele Suceava, Neamț, lași, Maramureș, iar 25 firme au adjudecat cu valoarea totală de 12530792,44 lei toate cele 54 loturi. Astfel s-au încheiat 54 de contracte de prestări silvice, iar lucrările care fac obiectul acestor contracte se vor desfășurat pe întreg anul 2021.

La nivelul Direcției Silvice Suceava au fost produși în anul 2020 — 13,005 milioane puieți, din care apți pentru plantat în primăvară 2021 — 4,947 milioane puieți. Activitatea de producere a puieților este una laborioasă, aceștia producându-se atât în solarii cât st în câmp (pepiniere). Direcția Silvică Suceava dispune de un număr de 34 solarii din care 24 pentru specia molid și 10 pentru specia larice cu o suprafață totală de 4725 mp și 75 pepiniere permanente cu o suprafață totală de 112,60 ha. Cel mai mare producător de puieți din cadrul Direcției Silvice Suceava este Pepinieră Silvică Centrală Salcea cu o suprafață de 54,09 ha, unde anual se produc aproximativ 600 mii buc. puieți forestieri — în special foioase și 374 specii, subspecii și varietăți de puieți ornamentali, plante și flori. Pe viitor ne propunem să diversificăm paleta de puieți forestieri produși prin introducerea unor rășinoase, cum ar fi pin silvestru, molid, pin negru etc.

Pentru împădurirea suprafeței de 1178 ha fond forestier de stat și fond forestier privat administrat și completările care s-au realizat pe 230 ha, au fost necesari 5,776 mii buc. puieți forestieri (890 mb brad, 189 mb larice, 3837 mb molid, 415 mb paltin de munte, 125 mb fag, 33 mb gorun, 74 mb stejar, 108 mb frasin, diferența fiind cantități mai mici de pin silvestru, scoruș, cireș, plopi, salcie, anin etc.), aceștia hind asigurați din pepinierele proprii ale Direc{iei Silvice Suceava și de la alte direcții silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor. Pentru fondul forestier privat cu contracte de prestñri servicii, Direcția

Silvică Suceava, prin subunitățile pe care le are s-a implicat foarte mult în găsirea materialului săditor necesar în primăvară anului 2021, acesta fiind achiziționat de la alte direcții silvice din țară, sau chiar de la pepiniere din afară Regiei Naționale a Pădurilor.

Pentru armonizarea funcțiilor pădurii cu cerințele prezente și viitoare ale societății românești și pentru conștientizarea tinerei generații, și nu numai, privind importantă continuității pădurii, Direcția Silvică Suceava, prin subunitățile sale, și-a propus pentru campania de împăduriri a anului 2021 un număr de 65 acțiuni cu participarea unui număr de minim 700 angajați din cadrul unității și 1631 voluntari. Din păcate condițiile privind protecția împotriva pandemiei covid – 19 nu ne-au permis să organizăm decât 31 din acțiunile propuse, la care au participat 900 de persoane: elevi, tineri, profesori, îndrumători, angajați ai diferitelor firme ce își desUasoara activitatea pe rază județului și angajați din administrația locală. De asemenea prin aproximativ 300 de angajați, cadre tehnic – silvice, s-au oferit informații, explicații și îndrumări în cadrul acestor acțiuni.

Direcția Silvică Suceava a acordat întotdeauna puieți prin sponsorizări unităților administrativ teritoriale care au dorit să împădurească suprafețe, în general aflate într-un anumit stadiu de degradare. În această primăvară, din cauza pandemiei COVID 19 și a condițiilor de protecție impuse, o singură primărie a cerut și i-a fost acordată o sponsorizare de 10 mii bucăți puieți, respectiv Primăria comunei Mitocul Dragomirnei.

Pentru campania de împăduriri din toamna anului 2021, ne-am propus un program de împăduriri de 5,1 ha, cu posibilitatea efectuării unei suprafețe mai mari, funcție de necesități.

În acest moment campania de împăduriri din primăvară se apropie de final, lucrările fiind mult întârziate în zona de munte, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, iar în zona de câmpie — deal au fost demarate lucrările de întreținere a plantațiilor tinere, respectiv mobilizarea solului și descoperiri. Aceste lucrări se vor desfășura pe durata întregului sezon de vegetație, pentru a proteja, ajută și promova puieții din speciile de valoare plantați sau proveniți din regenerñri naturale.


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Suceava

- citeste versiunea e-paper -

Economic magazine Moldova Invest

- Read the e-paper version -

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top