fbpx
Connect with us

Invitație cu bucluc pentru constructori la Suceava! Licitația pentru AXIAL în contextul deciziei CNSC

Suceava

Invitație cu bucluc pentru constructori la Suceava! Licitația pentru AXIAL în contextul deciziei CNSC

Pe fondul dosarului de corupție aflat în instrumentarea procurorilor DNA, dar și al Deciziei  Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Consiliul Județean Suceava continuă cu organizarea unei licitații pentru reluarea lucrărilor la axialul Suceava-Iași

Anul 2022 a fost cu siguranță unul extrem de dificil pentru administrația județeană suceveană zguduită puternic de scandalul de corupție în care figurează un fost vicepreședinte al acestei instituții, surprins în flagrant delict în momentul în care primea mita solicitată din partea constructorului contractat de Consiliul Județean Suceava pentru efecturarea lucrărilor aferente proiectului de infrastructură rutieră a AXIALULUI Suceava – Iași.

 • Acestei situații i se adaugă într-o manieră nefericită și alte câteva puncte nevralgice. Mediul de afaceri sucevean se arată extrem de nemulțumit de guvernanța liberală locală iar cetățenii dau semne de nerăbdare pe fondul promisiunilor cu care sunt constant alimentați,
 • PNL scade vertiginos în sondaje,
 • Pe fondul acestei situații Președintele PNL Suceava se află într-un efort aproape disperat de imagine, neratând nici un eveniment public, mobilizând zilnic resursele umane în cele mai diverse moduri pentru a demonstra că situația este excelentă în Suceava. Dar, pe fondul acestor apariții zilnice, mediul local discută tot mai mult despre cauzalitatea acestei mobilizări generale!?! 

Revenind la subiect, din păcate pentru cetățenii care locuiesc în proximitatea acestui AXIAL situația juridică a proiectului este în clipa de față mult mai dificilă decât pare la o privire de suprafață și folosirea unor mesaje sau stabilirea unei licitații într-o zi de maximă importanță pentru Bucovina, nu prea au cum să acopere problemele de natură tehnico-administrativă și legală pe care le ridică situația Proiectului “Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava” .

Licitația pentru continuarea lucrărilor la axialul Suceava-Iași, a fost într-adevăr stabilită pentru Ziua Bucovinei  probabil într-un efort de a surprinde importanța acestui proiect pentru județul Suceava posibil urmărindu-se totodată o trecere în subsidiar a deciziei Nr. 2244/C9/2344 din 26.10.2022 a Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Imposibil! Orice firmă capabilă să contracteze și să ducă la bun sfârșit execuția unui proiect de o asemenea anvergură beneficiază de un departament juridic sau măcar de asistență juridică de specialitate. Pe cale de consecință nici dacă se fixează această licitație pe 1 decembrie, situația juridică nu dispare.

News Moldova îți recomandă și ...   Gheorghe Flutur anunță reluarea licitației pentru AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ Suceava – Iași

Va fi interesant de văzut care este societatea dispusă să intre într-un proiect controversat, marcat de puternice controverse ce țin de legalitate. Tehnic vorbind, suplimentările financiare ale proiectului, nu mai ridică nici un fel de probleme în execuția, în cele mai bune condiții, a proiectului.

Pe ordinea suplimentară de zi a Consiliului Județean Suceava din data de 30 august 2022 s-a aprobat DEVIZUL GENERAL TOTALIZATOR ACTUALIZAT și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru AXA RUTIERĂ 1 Suceava – Iași (aferent UAT Suceava). După actualizarea proiectului valoarea proiectului a crescut cu 60.000.000 lei.

Pentru a ajunge la etapa actualizării proiectului, după cum informam la începutul lunii mai a acestui an, mai exact pe 11 mai, Axa Rutieră Strategică SUCEAVA – IAȘI a reintrat în faza de expertiză tehnică.

În acest scop, Consiliul Județean Suceava a organizat o procedură de achiziție directă, cu o valoare estimată de 98.400 lei, pentru contractarea serviciilor necesare în vederea expertizării tehnice a lucrărilor executate pe traseul Axei Rutiere, aferente judeţului Suceava. Desigur, obiectul acestei expertizări survenea SCANDALULUI de CORUPȚIE generat la vârful CONSILIULUI JUDEȚEAN SUCEAVA care generase retragerea constructorului din acest contract pe fondul presiunilor de natură ILEGALĂ la care fusese supus.

Președintele Consiliului Județean aprecia suspiciunile de corupție ce planează asupra derulării acestui contract ca fiind de fapt “un LITIGIU COMERCIAL până la urmă”

Litigiile comerciale, în definiție privesc neînţelegerile intervenite între părţile unui raport de drept comercial. Soluţionarea l.c. este de competenţa tribunalului sau a unui tribunalului specializat. În cazul de față, denunțarea unilaterală a contractului de către constructor în raport cu Direcția Națională Anticorupție nu s-ar mai subînscrie practic în definiția litigiilor comerciale. Speța urmează o altă încadrare sub acest aspect!

O altă componentă de legalitate este reglementată prin Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor! În acest sens, vom reda în integralitate DECIZIA CNSC care admite, în parte, contestaţia formulată de Autotehnorom SRL, în contradictoriu cu Consiliul Județean Suceava

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

News Moldova îți recomandă și ...   Fenomenul de burnout în rândul profesorilor din județul Suceava

DECIZIE

Nr. 2244/C9/2344
Data: 26.10.2022

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 47496/26.09.2022, depusă de Autotehnorom SRL, cu sediul în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Rulmentului nr. 62, județul Suceava, având CUI 17103310, înregistrată la Registrul Comerțului J33/16/2005, prin SCA Zamfirescu Racoți Vasile & Partners,
cu sediul în București, str. Plantelor nr. 12, sector 2, privind procedura de licitație deschisă, organizată de Consiliul Județean Suceava, cu sediul în Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 36, județul Suceava, pentru atribuirea contractului având ca obiect Lucrări de construire – rest de executat, aferente UAT Județul Suceava, ce vor fi executate în cadrul Proiectului REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI – SUCEAVA, cod CPV45233120-6 Lucrări de construcții de drumuri (Rev.2), contestatoarea a solicitat obligarea autorității contractante la a
adopta următoarele măsuri de remediere:

 • corectarea/completarea caietului de sarcini, a acordului contractual, a fişei de date ş.a., prin înlăturarea tuturor deficienţelor şi neconformităţilor prezentate în anexa 5, cap. 1 (pct. 1-68) şi prin precizarea în mod clar, complet şi explicit, a valorii, a cantităţilor şi a modalităţii de plată a lucrărilor care nu sunt prevăzute în listele de cantităţi, dar care sunt obligatorii potrivit caietului de sarcini şi/sau a legii;
 • corectarea modelului de acord contractual, în sensul eliminării clauzei abuzive privind “dobânda penalizatoare” plătită de către autoritatea contractantă şi stabilirea în sarcina acesteia, a unei dobânzi penalizatoare superioare celei prevăzute de art. 3 alin. 2¹ din OG nr. 13/2011 şi a obligaţiei de actualizare a plăţii în întârziere, cu indicele pozitiv de inflaţie;
 • corectarea fişei de date a achiziţiei și modelului de acord contractual în ceea ce priveşte:
  – formula de ajustare a preţurilor, în sensul stabilirii acestei formule în acord cu prevederile OUG nr. 64/2022;
  – clauza 70 din modelul de Acord Contractual – Dispute şi arbitraj, în sensul punerii acesteia în acord cu modelul din anexa 1 la HG nr. 1/2018;
  – clauza referitoare la Garanţia de Bună Execuţie, în sensul înlăturării prevederii care stipulează că “Nu se acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie prin intermediul instituțiilor financiare nebancare”;
  – îndreptarea şi/sau completarea documentaţiei de atribuire cu măsuri concrete de soluţionare a erorilor de proiectare într-un termen rezonabil astfel încât lucrările să poată fi executate cu respectarea reglementărilor
  legale, respectiv conform proiectului tehnic şi în cadrul perioadei de execuţie/implementare;
  – completarea documentaţiei de atribuire cu măsuri concrete de înlăturare a posibilelor efecte negative a unor lucrări de reţele de apă şi canalizare executate recent în amplasamentul drumului sau în proxima vecinătate.
News Moldova îți recomandă și ...   DECLARAȚII de AVERE 2022 | Mircea DĂNEASĂ, senator AUR SUCEAVA

 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR, asupra cauzei de față, constată următoarele:

Pentru aceste motive, în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru
considerentele evocate în motivarea prezentei, admite, în parte, contestaţia formulată de Autotehnorom SRL, în contradictoriu cu Consiliul Județean Suceava, și obligă autoritatea contractantă la clarificarea/modificarea documentației de atribuire în privința lucrărilor care nu fac parte din obiectul contractului și în privința modalității de constituire a garanției de bună execuție, în termen de 15 zile de la primirea deciziei.

În cadrul aceluiași termen, clarificările/ modificările vor fi aduse la cunoștința operatorilor economici prin publicarea lor în SEAP.
Obligă autoritatea contractantă la stabilirea unui nou termen pentru depunerea ofertelor.

În temeiul art. 26 alin. (6) din lege, respinge, ca nefondate, celelalte capete de cerere din contestația Autotehnorom SRL.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva deciziei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părţile cauzei, respectiv de la data luării la cunoştinţă de către alte persoane vătămate, conform art. 29 din Legea nr. 101/2016.

 


Absolvent al SNSPA Bucuresti, specializarea Comunicare Politica si Marketing Electoral; Absolvent al specializarii Relații Economice Internationale din cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor a Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi; Absolvent al Academiei Naționale de Informații "Mihai Viteazul" Bucuresti, specializarea MICT

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Suceava

Revista economică Moldova Invest, editia de toamna

- citeste versiunea e-paper -


- citeste versiunea e-paper

- Read the e-paper version -

Advertisement Antibiotice Iasi
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top