fbpx
Connect with us

Moldova Invest în dialog cu Cezar GROZAVU, Director executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava

moldova-invest-in-dialog-cu-cezar-grozavu,-director-executiv-al-biroului-regional-pentru-cooperare-transfrontaliera-suceava

Revista Moldova Invest

Moldova Invest în dialog cu Cezar GROZAVU, Director executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


brct suceava cezar grozavu - Moldova Invest

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava (BRCT Suceava) este un organism neguvernamental, non-profit, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale și al cooperării transfrontaliere

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava pentru Granița România-Ucraina este creat prin asocierea celor trei Agenții de Dezvoltare Regională din zona de graniță a României cu Ucraina (ADR Nord Est, ADR Sud Est si ADR Nord Vest).

Misiunea declarată a BRCT SUCEAVA este dezvoltarea durabilă a regiunilor de frontieră româno-ucrainene prin promovarea cooperării interregionale, interne și internaționale și sprijinirea inițiativelor locale. Sub acest aspect, BRCT a desfășurat și coordonat diverse acțiuni pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina, extinzând parteneriatele internaționale și participând la evenimente pentru contracararea efectelor negative ale crizei refugiaților.

cezar grozavu brct suceava - Moldova Invest

Forumul Economic Regional Moldova 2024 | “Planificare și Cooperare pe obiectivul strategic: Moldova 2030”

Directorul executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, Cezar Grozavu a oferit în cadrul interviului mai multe date despre proiectele care evidențiază capacitatea BRCT Suceava de a răspunde adecvat la crize majore și de a sprijini dezvoltarea economică și socială în regiunea de frontieră româno-ucraineană, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și consolidarea comunităților locale. BRCT Suceava va continua implicarea în permanență în activități de facilitare a contactelor internaționale și activități de ajutorare a celor care au ajuns în zonele de graniță.

Care sunt principalele obiective ale Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava? Ce beneficii aduce această colaborare regiunii de frontieră?

Principalele obiective ale Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava sunt următoarele:

  • Asigurarea sprijinului administrativ, tehnic şi logistic corespunzător derulării programelor europene de bună vecinătate dintre România și Ucraina;
  • Promovarea cooperării între regiunile, comunităţile şi autorităţile situate de o parte şi de alta a frontierei comune dintre România și Ucraina, în rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea şi implementarea unor strategii transfrontaliere şi a unor proiecte care să contribuie la dezvoltarea comunităţilor respective, sub aspectul creşterii nivelului de trai şi al dezvoltării economice;
  • Promovarea bunei vecinătăţi, a stabilităţii sociale şi progresului economic din regiunile de frontieră dintre România și Ucraina, prin finanţarea unor proiecte cu beneficii vizibile pentru regiunile şi comunităţile din regiuni;
  • Stimularea cooperării interregionale, interne, internaţionale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor transfrontaliere la structurile şi organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economico-socială şi instituţională, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte;
  • Promovarea inovării, transferului tehnologic şi de know-how prin întărirea legăturii dintre mediul de afaceri şi cel ştiinţific /tehnologic /de cercetare;
  • Creşterea atractivităţii regiunilor de frontieră România-Ucraina în vederea atragerii investiţiilor şi derularea de activităţi specifice orientate spre creşterea volumului investiţiilor private.

Ion ȘTEFANOVICI, Președinte C.A.P.D.R: “Tot ce sunt, datorez Moldovei!”

Brct Suceava 3 - Moldova Invest

Beneficiile acestei colaborări cuprind în primul rând schimbul de experiență prin care regiunile de frontieră pot invăța împărtășind reciproc soluții pentru problemele comune, un exemplu in acest sens fiind transferul de bune practici către țara vecină de către instituțiile din România cu privire la deschiderea procesului de integrare europeană al Ucrainei in Uniunea Europeană.

Alt beneficiu este dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor – proiectele finanțate de către Uniunea Europeană contribuie la modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea accesului la servicii și creșterea atractivității regiunii pentru investitori și turiști, consolidarea relațiilor interumane prin facilitarea întâlnirilor și schimburilor între oameni din diferite culturi, promovând înțelegerea și prietenia.

Ce proiecte aveți în desfășurare pentru anul curent?

Prin specificul activităţii, BRCT Suceava asigură, incepând cu anul 2005, Secretariatul Comun al programelor de cooperare România-Ucraina finanțate de către Uniunea Europeană (ENI CBC, INTERREG, INTERREG NEXT).

Un element de noutate il reprezintă primele apeluri de proiecte lansate în cadrul Programului Interreg NEXT România-Ucraina, apel închis pe data de 31 ianuarie a.c. Au fost depuse 120 de proiecte, care vizează domeniile educației, sănătății, precum și investiții în combaterea efectelor schimbărilor climatice, biodiversitate și managementul frontierei. Valoarea nerambursabilă a proiectelor depuse este de 87 de milioane de euro.

Moldova Invest în dialog cu E.S. Therese Hydén, Ambasadorul Suediei în România

Lansat în luna august 2023, apelul pentru proiecte standard (proiecte care includ o componentă de investiții de minimum 500.000 euro) are o alocare de 12,6 milioane euro și va finanța investiții în sănătate și educație. În cadrul acestui apel au fost depuse 49 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 60 de milioane de euro.

Apelul de proiecte cu valoare mică a fost lansat în luna septembrie 2023, având un buget de 14,5 milioane euro pentru a finanța activități de prevenire și combatere a schimbărilor climatice, protejarea biodiversității, sănătate, educație și managementul frontierei. Cele 71 de proiecte depuse totalizează 27 de milioane de euro, fonduri nerambursabile.

Proiectele au fost depuse de autorități publice care activează în domeniile enunțate mai sus, ONG-uri sau asociații profesionale.  Fiecare proiect trebuie să aibă cel puțin câte un partener din fiecare stat participant, fiind permisă participarea a maximum 4 parteneri într-un proiect.

În perioada următoare, proiectele vor fi supuse procedurii de evaluare și selecție, urmând a fi contractate proiectele care răspund cel mai bine cerințelor Ghidului solicitantului și care contribuie, în mod real, la dezvoltarea comunităților din zona de graniță.

Totodată, BRCT Suceava va continua implicarea în permanență în activităţi de facilitare a contactelor internaționale și activități de ajutorare a celor care au ajuns în zonele de graniță, alături de beneficiarii proiectelor transfrontaliere care au făcut eforturi deosebite în a-şi ajuta partenerii din Ucraina.

Moldova Invest în dialog cu E.S. Déborah Leticia Ojeda VALEDÓN, Ambasadorul Cubei în România

brct - Moldova Invest

BRCT are printre obiective conceperea și implementarea unor strategii transfrontaliere și a unor proiecte care să contribuie la dezvoltarea comunităților respective sub aspectul creșterii nivelului de trai și al dezvoltării economice. Sub acest aspect, vă rugăm să ne oferiți o imagine de ansamblu cu privire la aceste strategii și proiecte.

În decursul celor 2 ani de la declanșarea agresiuni armate nejustificate din Ucraina, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava a continuat implementarea și coordonarea unor serii de acțiuni menite să ofere sprijin refugiaților veniți din Ucraina, și-a extins parteneriatele internaționale și a participat, alături de jucătorii importanți din sfera ajutorului umanitar, în grupuri strategice și evenimente internaționale pentru contracararea efectelor negative ale crizei refugiaților.

BRCT Suceava a intrat în parteneriat cu Organizația Umanitară Internațională „Action Contre la Faim”/„Action Against Hunger”(ACF) încă din februarie 2022, acoperind județele Suceava, Maramureș și Tulcea. Colaborarea a dus la implementarea unui proiect pilot pentru România, proiect de asistență financiară directă dedicat familiilor de refugiați, prin distribuirea de carduri pentru acoperirea necesităţilor zilnice. Peste 2.000 de refugiaţi au primit ajutor financiar direct, timp de 3 luni, prin acest proiect derulat după model internaţional.

Moldova Invest în dialog cu E.S. Marios S. Kountourides, Ambasadorul Ciprului în România

“Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Suceava joacă un rol esențial în promovarea schimburilor culturale și economice între România și Ucraina”

Mergând mai departe în identificarea nevoilor din teren şi a dialogului continuu cu actorii implicați în grupuri de lucru și mese rotunde, în anul 2023 parteneriatul BRCT Suceava și ACF a trecut la etapa următoare, alăturându-se misiunii de a îmbunătăți răspunsul umanitar la nivelul comunităților de la graniță.

La aceasta a contribuit și nominalizarea BRCT Suceava ca model de localizare în răspunsul umanitar (localisation modelling) pe România în cadrul finanțărilor DEC (Disasters Emergency Committee). Localizarea fiind un concept ce aduce recunoaștere importanței cunoștințelor locale și a înțelegerii culturale în furnizarea ajutorului eficient, promovând astfel sustenabilitatea pe termen lung.

În aceeași direcție este și următorul parteneriat internațional derulat de BRCT Suceava împreună cu organizația Terre des Hommes (TdH)  România cu susținerea UNHCR România. Proiectul a venit în sprijinul refugiaților ucraineni aflați în judetele Suceava si Maramureș, prin asigurarea de servicii de protecție și activități psihosociale și educaționale pentru peste 200 de copii, tineri și adulți.

Exemplele de mai sus oferă o imagine de ansamblu cu privire la capacitatea de răspuns adecvat la o criză majoră care a afectat dezvoltarea economică și calitatea vieții în regiunea de frontieră. In concluzie, toate proiectele noastre sunt menite să sprijine dezvoltarea comunităților din regiunea de frontieră româno-ucraineană. În plus, prin crearea unor punți între comunitățile din România și Ucraina, BRCT Suceava promovează înțelegerea reciprocă, dezvoltarea economică și culturală.

Moldova Invest în dialog cu E.S. Marija Kapitanović, Ambasadorul Croației în România

Brct Suceava 12 - Moldova Invest

Cum contribuie Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava la promovarea schimburilor culturale între România și Ucraina?

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Suceava joacă un rol esențial în promovarea schimburilor culturale și economice între România și Ucraina, prin colaborarea între instituții culturale, artiști, muzee și organizații non-guvernamentale din cele două țări. Prin proiectele finanțate se desfășoară evenimente culturale comune, expoziții, festivaluri și ateliere pentru a promova diversitatea culturală și pentru a încuraja dialogul între comunități, dar și schimbul de experiență, cunoștințe și inspirație între artiști și culturi.

Prin toate acestea se pune în valoare patrimoniul comun al regiunii de frontieră, iar turismul cultural atrage vizitatori din ambele țări, contribuind la dezvoltarea economică locală. BRCT Suceava creează punți între comunitățile din România și Ucraina, promovând înțelegerea reciprocă, dezvoltarea economică și culturală.

Moldova Invest în dialog cu E.S. Stefan Tomašević, Ambasadorul Serbiei în România

Care sunt principalele provocări cu care vă confruntați în prezent în zona de graniță și ce măsuri ar fi  necesare pentru a le depăși?

În zona de graniță dintre România și Ucraina, există anumite provocări și riscuri care necesită atenție și soluții adecvate. Pentru a depăși aceste provocări, este necesar să se continue eforturile de consolidare a securității, cooperare regională și dezvoltare durabilă. Dialogul deschis între autoritățile din cele două țări și implicarea comunităților locale sunt esențiale pentru găsirea soluțiilor adecvate.

Principala provocare în acest moment este creșterea conectivității dintre cele două țări. Ca răspuns la impactul războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a asigura o mai bună conectivitate cu principalele țări învecinate, noul regulament UE extinde patru coridoare europene de transport ale rețelei TEN-T către Ucraina și Republica Moldova, reducând în același timp conexiunile transfrontaliere cu Rusia și Belarus.

Un rol in conectivitatea regională il au si proiectele Interreg monitorizate de către BRCT Suceava, un exemplu in acest sens fiind proiectul implementat de către Consiliul Județean Suceava in parteneriat cu Administrația Militară Cernăuți, care prevede modernizarea unor tronsoane de drum in vederea deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei dintre cele două țări la Izvoarele Sucevei – Șepit.  Reprezentanța ADR NE de la Bruxelles ne facilitează contactul direct cu instituțiile relevante din cadrul Comisiei Europene și Parlamentului European.

Brct Suceava 7 - Moldova Invest

Există planuri sau inițiative pentru a dezvolta noi proiecte sau pentru a extinde cooperarea cu alte regiuni de frontieră în viitorul apropiat?

În calitate de membru fondator al ROFRONT – Asociația Birourilor de Cooperare Transfrontaliere din România respectiv membru în cadrul AEBR  – Asociația Europeană a Regiunilor de Graniță, BRCT Suceava  promovează constant inițiativele la nivel național și european care aduc în atenția publicului rolul regiunilor de graniță și euroregiunilor in dezvoltarea unitară și sustenabilă la nivel european. În ciuda faptului că zonele de frontieră sunt, in general, rămase in urmă din punct de vedere economic față de media națională, ele pot contribui substanțial la dezvoltarea economică și socială a ambelor țări. În plus, ele pot contribui și la diminuarea  disparităților la nivel european. Un rol important pentru noi îl are in acest sens reprezentanța ADR NE de la Bruxelles care ne facilitează contactul direct cu instituțiile relevante din cadrul Comisiei Europene și Parlamentului European.

Cum este sprijinit sectorul privat și antreprenoriatul în regiunea de frontieră?

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava încurajează constant sectorul privat și antreprenoriatul în regiunea de frontieră prin sprijinirea Camerelor de Comerț și Industrie din Suceava, Maramureș, Botoșani și Tulcea respectiv oblasturile Cernăuți, Odessa, Ivano Frankivsk și Transcarpatia.

În cadrul Programului Operational Romania Ucraina Moldova 2007 – 2013 o serie de Camere de Comerț de o parte și de alta a graniței au beneficiat de finanțare europeană pentru organizarea schimburilor de experiență între agenții economici, organizarea de târguri și expoziții de specialitate și au beneficiat de o dezvoltare instituțională mult mai rapidă.

Totodată, BRCT Suceava participă periodic la evenimente europene relevante precum forumurile economice anuale din Polonia, Ucraina și Romania unde aduce la cunoștința publicului interesat oportunitățile de cooperare din zona de frontieră comună dintre România și Ucraina.

Moldova Invest în dialog cu Ambasadorul Chinei în România, E.S. Han Chunlin – invitatul special al Forumului Economic Regional Moldova, 2024

Brct Suceava 4 - Moldova Invest

Cum apreciați viitorul cooperării transfrontaliere din regiune?

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava joacă un rol crucial în promovarea cooperării transfrontaliere dintre România și Ucraina. Este esențial ca regiunea să beneficieze de finanțare adecvată și sprijin din partea autorităților naționale și europene. Alocarea resurselor financiare pentru proiecte transfrontaliere este vitală pentru dezvoltarea durabilă a regiunii. Viitorul cooperării transfrontaliere trebuie să fie flexibil și adaptabil la schimbările contextului regional și global.

Inovația în abordări și soluții este esențială pentru a răspunde provocărilor iar cooperarea transfrontalieră trebuie să nu se limiteze doar la aspecte economice și tehnice. Este important să se promoveze dialogul între comunități, să se consolideze relațiile interumane și să se încurajeze schimbul de experiențe și cultură. Viitorul cooperării transfrontaliere trebuie să abordeze riscurile precum securitatea, migrația ilegală, protecția mediului și schimbările climatice. Măsurile de prevenție și strategiile de gestionare a acestor provocări sunt esențiale.

Mulțumesc pe această cale Consiliilor Județene Botoșani, Suceava, Satu Mare, Maramureș și Tulcea pentru asistența constantă oferită organizației noastre. În ansamblu, viitorul cooperării transfrontaliere depinde de angajamentul continuu al tuturor părților implicate și de capacitatea de a adapta strategiile la nevoile și oportunitățile în schimbare.


Citește articolul integral pe Moldova Invest


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Revista Moldova Invest

PROFIL DE CANDIDAT

Revista economică “Moldova Invest” – ediția de primăvară 2024

- citeste versiunea e-paper -


Economic magazine “Moldova Invest” – spring 2024 edition

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Vatra Dornei, 2024

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top