Connect with us

Palatul de Justiţie din SUCEAVA va fi REABILITAT termic

Suceava

Palatul de Justiţie din SUCEAVA va fi REABILITAT termic

Curtea de Apel Suceava face demersurile necesare pentru reabilitarea termică a Palatului de Justiţie

Astfel, recent a fost demarată o procedură de achiziţie pentru contractarea de servicii de proiectare aferente investiţiei “Reabilitare termică Palat de Justiţie Suceava prin montarea unui sistem de climatizare care să deservească corpul vechi al clădirii”.

Data licitaţiei a fost stabilită pentru 12 mai, valoarea totală estimată este de 142.857,14 lei, iar criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate-preţ.

Concret, vor trebui realizate documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, avize/studii, expertiza tehnică/expertiza energetică, apoi în a doua fază proiectul tehnic şi caietele de sarcini. De asemenea, în sarcina celui care îşi va adjudeca licitaţia intră şi detaliile de execuție şi documentația de licitație. De asemenea, trebuie acordată asistență tehnică pe perioada executării lucrărilor, inclusiv pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică a lucrărilor.

Se cere experienţă similară în sensul că trebuie depusă o listă a principalelor prestări de servicii efectuate în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), din care să rezulte că a prestat servicii similare în valoare cumulată de cel puțin 142.000 lei fără TVA, la nivelul a cel puțin un contract maxim 3 contracte, însoțită de certificări de bună execuție.

Oferta stabilită ca fiind câștigătoare va fi oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat prin aplicarea factorilor de evaluare. Dacă în urma aplicării criteriului de atribuire doi sau mai mulți operatori economici se situează pe poziția cu cel mai mare punctaj obținut în procesul de evaluare al ofertelor, pentru departajare se va utiliza prețul ofertei, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului cu cel mai scăzut preț. Dacă doi sau mai mulți operatori economici întrunesc același punctaj și au același preț ofertat, autoritatea contractantă va solicita reofertarea unei noi propuneri financiare prin intermediul SEAP.


Continue Reading
You may also like...

Absolvent al Facultăţii de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi. Jurnalist News Moldova şi Monitorul de Neamţ şi Roman.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Suceava

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
Advertisement
To Top