fbpx
Connect with us

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

Suceava

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie


Senatorul PSD de Suceava Gheorghiță Mîndruță a prezentat astăzi, 13 iulie 2023, un raport al activitații parlamentare, sesiunea ianuarie – iunie 2023

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță Mîndruță, Senator PSD de Suceava

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

Date generale mandat:

• Senator ales în Circumscripţia electorală nr.35 Suceava
• Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat
• Secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
• Membru al Comisiei specială comună de control parlamentar specializat al Europol
• Membru al Comisiei pentru românii de pretutindeni
• Membru al Grupulurilor parlamentare de prietenie cu Republica Libaneză, Statul Israel, Bosnia și Herțegovina

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

Sinteza activitatății parlamentare:

  • Luări de cuvânt: 42;
  • Inițiative legislative: 78;
  • Declarații politice: 3;
  • Întrebări: 1;
  • Interpelări: 5;
  • Interpelări adresate Prim-Ministrului: 1

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

Inițiative legislative la care George Mîndruță are calitatea de coinițiator

PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU COMPLETAREA ART.91 ALIN.(3) DIN LEGEA NR.286/2009 PRIVIND CODUL PENAL
Proiectul prevede imposibilitatea executării unei pedepsei sub supraveghere pentru ucidere din culpă, dacă infracțiunea a fost săvârșită ca urmare a conducerii fără permis sau sub influența alcoolului/ altor substanțe interzise.

PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR.263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE
Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zone afectate de poluarea remanentă cauzată de extracția și prelucrarea minereurilor, sau pe o rază de 8 km în jurul localității în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani.

PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII APELOR NR.107/1996
Administrația Națională „Apele Române”, preia în administrare temporară, în vederea realizării investițiilor de interes public național, bunuri aflate în administrarea terțelor persoane publice, pe bază de protocol.

PROPUNERE LEGISLATIVĂ PRIVIND TRANSMITEREA UNEI PĂRȚI DIN IMOBILUL “PALATUL PARLAMENTULUI”, PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI, DIN ADMINISTRAREA CAMEREI DEPUTAȚILOR ÎN ADMINISTRAREA MUZEULUI NAȚIONAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ AL ROMÂNIEI, PRECUM ȘI PENTRU MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE
Se propune luarea în administrare de către Muzeul Național de Artă Contemporană a unei părți din imobilul „Palatul Parlamentului”.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR.77/2016 PRIVIND DAREA ÎN PLATĂ A UNOR BUNURI IMOBILE ÎN VEDEREA STINGERII OBLIGAȚIILOR ASUMATE PRIN CREDITE
Se propune eliminarea excepției care exclude programul „Prima casă” din sfera aplicării L77/2016, astfel încât de prevederile acesteia să poată beneficia orice debitor aflat în dificultate financiară.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI FUNCȚIONAREA PUNCTELOR GASTRONOMICE LOCALE
Înființarea și funcționarea Punctelor Gastronomice Locale, care reprezintă unități de valorificare a producției primare locale, situate în localități rurale, unde se prepară și se servesc produse culinare și băuturi, după rețete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr de maxim 12 persoane simultan.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI NR.69/2000
Se înființează Corpul Național al Experților în Sport, sub autoritatea Ministerului Sportului.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU COMPLETAREA LEGII DREPTURILOR PACIENTULUI NR.46/2003
Pacientul are dreptul la medicină personalizată pe baza recomandării medicale. Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru fiecare intervenție medicală. Gestionarea datelor personale se face în conformitate cu legislația privind protecția datelor.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU MODIFICAREA LEGII NR.45/2009 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE GHEORGHE LONESCU-ȘIȘEȘTI ȘI A SISTEMULUI DE CERCETARE DEZVOLTARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII, SILVICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE
Se propune adăugarea suprafeței de teren de 40,27 hectare în administrarea Academiei de Științe Agricole și silvice Gheorghe Ionescu Șișești.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR.8/2009 PRIVIND ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANȚĂ
Începând cu data de 1 ianuarie 2024, instituțiile publice și angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui CIM, acordă, anual, până la data de 31 decembrie 2026, bonuri de valoare în cuantum de 1450 RON pentru fiecare salariat, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, sub formă de vouchere de vacanță.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU COMPLETAREA LEGII NR.80/1995 PRIVIND STATUTUL CADRELOR MILITARE
Studenții din cadrul instituțiilor militare de învățământ superior care, din motive neimputabile lor, sunt declarați inapți pentru serviciul militar, pot opta pentru continuarea studiilor în aceeași instituție, cu scoaterea din curriculă a disciplinelor cu specific militar.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR.23/2020 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CETĂȚILOR DACICE DIN MUNȚII ORĂȘTIEI, CARE FAC PARTE DIN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO ȘI UNELE MĂSURI PENTRU PROTEJAREA ACESTORA
Terenurile din fondul forestier național, pe amplasamentul cărora se află zona de sit a Cetăților dacice din Munții Orăștiei și zona de protecție, se scot definitiv din fondul forestier Național, fără plată și fără compensare.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PRIVIND ÎNFIINȚAREA FONDULUI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU DEZVOLTARE DESTINAT AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Propunerea are ca obiect de reglementare înființarea, organizarea și funcționarea fondului de asistență tehnică și financiară destinată autorităților publice locale din Republica Moldova.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU COMPLETAREA ART.15 DIN LEGEA NR.232/2016 PRIVIND INDUSTRIA NAȚIONALĂ DE APĂRARE, PRECUM ȘI PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE
Prevederile art. 5 din Ordonanța de urgentă nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională nu se aplică centrelor de mentenanță desemnate de Guvernul României.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU COMPLETAREA ART.291 ALIN.(3) DIN LEGEA NR.227/2015 PRIVIND COD

Aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea dispozitivelor de fixare în scaune auto pentru copii.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR.80/1995 PRIVIND STATUTUL CADRELOR MILITARE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Se propune ca maiștrii militari și subofițerii care au promovat concursul de admitere la programul de master profesional să frecventeze cursurile cu scoaterea de la locul de muncă.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU COMPLETAREA ART.15 DIN LEGEA NR.232/2016 PRIVIND INDUSTRIA NAȚIONALĂ DE APĂRARE, PRECUM ȘI PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE

Prevederile art. 5 din Ordonanța de urgentă nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională nu se aplică centrelor de mentenanță desemnate de Guvernul României.

•  PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU COMPLETAREA ARTICOLULUI 292 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Se propune ca în situația în care obiectivul de investiții a fost început, dar nu a fost realizat până la împlinirea termenului stabilit inițial, autoritățile administrației publice locale care își asumă continuarea lucrărilor și finalizarea investiției să poată solicita rămânerea bunului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale.

• PROPUNERE LEGISLATIVĂ PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII FONDULUI FUNCIAR NR.18/1991, A LEGII NR.46/2008 PRIVIND CODUL SILVIC, A LEGII NR.165/2013 PRIVIND MĂSURILE PENTRU FINALIZAREA PROCESULUI DE RESTITUIRE, ÎN NATURĂ SAU PRIN ECHIVALENT, A IMOBILELOR PRELUATE ÎN MOD ABUZIV ÎN PERIOADA REGIMULUI COMUNIST ÎN ROMÂNIA, PRECUM ȘI PENTRU MODIFICAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Studenții din cadrul instituțiilor militare de învățământ superior care, din motive neimputabile lor, sunt declarați inapți pentru serviciul militar, pot opta pentru continuarea studiilor în aceeași instituție, cu scoaterea din curriculă a disciplinelor cu specific militar.

Ținând cont de contribuția militarilor și, în special, a veteranilor de război, la promovarea valorilor naționale și la îndeplinirea de către România a obligațiilor ce îi revin în calitate de membru NATO, am propus ca asociațiile reprezentative să aibă posibilitatea de a depune o coroană în cadrul ceremoniilor oficiale, nu după încheierea acestora.
Stadiu: amendamente admise

Activitate cronologică:

• 12 ianuarie: Prezent în emisiunea „Ediţie Specială” Intermedia Suceava

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 24 ianuarie: Participare la ceremonia oficială dedicată decorării Drapelului de Luptă al Brigăzii 30 Garda “Mihai Viteazul” şi pe cel al Brigăzii 15 Mecanizată „Podul Înalt”

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 25 ianuarie: Prezent în emisiunea „În culise” NEst-TV Channel

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 13 februarie: Vizită la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 21 februarie: Întrevedere cu Ana Ravenco, ministrul afacerilor interne din Republica Moldova

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 23 februarie: Prezent în emisiunea „Pe faţă” la NEst-TV Channel

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 24 februarie: Prezent în emisiunea „Limita răbdării” la Impact FM

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 27 februarie: Participare la invitaţia Excelenţei Sale, domnul Hiroshi Ueda, Ambasadorul Japoniei, la recepţia dedicată Zilei Naţionale a Japoniei.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 2 martie: Participare la ceremonia de aniversare a Forţelor pentru Operaţii Speciale, organizată la Târgu Mureş.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 15 martie: Întâlnire cu rudari din Bulgaria, vorbitori de limba română

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 17 martie: Participare la o vizită de lucru, în calitate de membru al Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senatul României, la Vidin, Bulgaria.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 18 martie: În calitate de membru al Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senatul României, prezzent la slujba de pomenire de la Cernăuţi, care a avut loc la mormântul marelui istoric Dimitrie Onciul.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 21 martie: Participare la conferinţa „Common challenges and new perspectives in fighting trafficking in persons”, la Senat.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 29 martie: Adresarea unei interperări Ministrului Educaţiei ce vizează problemele întâmpinate de elevii diagnosticaţi cu discalculie.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 6 aprilie: Intervenţie în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat, pe subiectul pensiilor militare

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 29 aprilie: Vizită de lucru la Vatra Dornei

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 7 mai: Participare la comemorarea a 500 de ani de la moartea celui care a fost Portarul Cetăţii de Scaun a Sucevei, Luca Arbure.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 14 mai: A fost prezent la ceremonia militară şi religioasă, organizată la Mausoleul Eroilor din Mărăşeşti, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la desemnarea Ostaşului Necunoscut Român.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 16 mai: Alături de colegii din Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat, şi din Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, a participat la întâlnirea de lucru cu o delegaţie a Subcomisiei pentru securitate şi apărare din Parlamentul European, condusă de doamna Nathalie Loiseau.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 30 mai: A participat la Conferinţa Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2023, cu tema „Abordarea noilor ameninţări şi realităţi geopolitice, viitorul Armatei Române şi industria apărării la mai mult de un an de la începerea războiului din Ucraina”, organizată la Cercul Militar Naţional din Bucureşti.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 2 iunie: Participare la inaugurarea Centrului Cultural „Sofia Vicoveanca” din comuna Vicovu de Jos, jud. Suceava.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 4 iunie: La invitaţia domnului primar Dan Tiperciuc, participare la Festivalul „Floare de salcâm”, eveniment devenit deja tradiţie în comuna Arbore din judeţul Suceava.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 10 iunie: Prezent la o serie de evenimente sub egida „Zilelor Culturii Fălticenene”, menite să aducă aminte de oamenii de cultură şi de oamenii de ştiinţă care s-au născut, au locuit, au studiat ori au creat în acest oraş, lăsând un tezaur cultural nepreţuit în urma lor.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 13 iunie: Audierea candidaţilor propuşi de Ministerul Afacerilor Externe pentru poziţiile de ambasadori extraordinari şi plenipotenţiari ai României în şedinţa comună a Comisiilor pentru politică externă şi a Comisiilor pentru românii de pretutindeni, din cadrul Senatului României şi Camerei Deputaţilor.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 14 iunie: În calitate de secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a participat la o întâlnire cu parlamentari din Comisia pentru Afaceri Europene şi Apărare din Senatul Republicii Italiene.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 14 iunie: De Ziua Donatorului, s-a alăturat campaniei organizate la sediul Senatului şi a donat sânge pentru a veni în sprijinul celor aflaţi în suferinţă.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 20 iunie: A participat la lucrările Forumului Siguranţei Rutiere, ediţia a II-a, eveniment organizat de Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în parteneriat cu Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 24 iunie: Prezent la procesiunea închinată Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 27 iunie: A participat la conferinţa finală a proiectului „Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni”.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova

• 2 iulie: A fost prezent la cea de-a VII-a ediţie a Festivalului Produselor Tradiţionale, eveniment desfăşurat în comuna Cornu Luncii, jud. Suceava.

Raport de activitate parlamentară – Gheorghiță MÎNDRUȚĂ, Senator PSD de Suceava - News Moldova


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Suceava

Revista economică “Moldova Invest” – ediția de primăvară 2024

- citeste versiunea e-paper -


Economic magazine “Moldova Invest” – spring 2024 edition

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Vatra Dornei, 2024

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

To Top