fbpx
Connect with us

Condiții de ELIGIBILITATE pentru a BENEFICIA de serviciile din cadrul Centrului de îngrijire de zi Cornești – MIROSLAVA

Social

Condiții de ELIGIBILITATE pentru a BENEFICIA de serviciile din cadrul Centrului de îngrijire de zi Cornești – MIROSLAVA


Rolul principal al serviciilor oferite în Centrul de zi Cornești pentru copii din comuna Miroslava au ca scop oferirea asistenței gratuite în timpul zilei copiilor, care provin din familii aflate în dificultate (familii cu situație materială precară și/sau familii dezorganizate, în care mamele/tații își cresc singuri copiii), dând astfel posibilitatea părinților de a-și găsi un loc de muncă, și de a putea oferi condiții materiale adecvate creșterii copiilor.

Centrul de îngrijire de zi Cornești asigură promovarea dreptului fiecărui copil de a-și păstra relațiile familiale, oferind servicii adecvate familiei în situație de risc de abandonare a copilului, pentru ca ea să fie capabilă să-și îndeplinească responsabilitățile legate de îngrijirea, securitatea și educația copilului.

Prin crearea acestui centru Primăria Miroslava a urmărit menținerea copilului în familie, evitându-se intrarea în sistemul de protecție din cauze preponderent socio-economice.

Centrul de îngrijire de zi Cornești din comuna Miroslava asigură copiilor îngrijire, programe educative și distractive, consiliere pe timpul zilei, urmând ca seara să se întoarcă acasă, în mediul său, evitându-se ruptura cu familia.Activitățile centrelor de zi sunt complementare celor realizate de alte servicii publice (învățământ, sănătate). Centrul de zi nu va include în nici un caz activități școlare.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centru de zi pentru copii Cornesti”:

 • Copii aflaţi în situaţie de risc (proveniţi din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de venituri), existând posibilitatea de abandon şcolar (cu eșec școlar repetat) şi familial
 • Familii în care unul din părinți este privat de libertate
 • Familii in care cel putină unul dintre părinți este plecat la munca in străinătate
 • Copii ai căror părinţi lucrează si nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea şi educarea copilului
 • Alte categorii de persoane cu situaţii similare propuse de către SPAS din cadrul Primăriei Comunei Miroslava.

Pentru a beneficia de serviciile centrului persoanele menţionate la art.6 trebuie să îndeplinescă următoarele condiţii:

 • să fie lipsite temporar de venituri sau să realizeze venituri reduse, insuficiente pentru a se întreţine și pentru a-şi asigura necesarul de trai zilnic
 • să existe riscul instituţionalizării copiilor
 • să se afle în situaţie cu risc de abandon familial şi şcolar
 • să fie asistate social
 • să existe o situaţie de vulnerabilitate/ dificultate, pentru depăşirea căreia este nevoie de măsuri de suport şi asistenţă din partea comunităţii locale (existenţa unei disproporţii vădite între nivelul resurselor financiare\materiale şi nevoile reale ale familiei; situaţii medicale grave în familia beneficiarului care afectează capacitatea de munca a reprezentanţilor legali ai acestuia; posibilitatea agravării problemelor familiale de natură locativă, etc.)
 • să fie clinic sănătos
 • să domicilieze pe raza Comunei Miroslava.

Beneficiarii Centrului de zi pentru copiii Cornesti sunt selectaţi de către asistenții sociali ai SPAS Miroslava din grupul ţintă în funcţie de:

 • riscul cel mai crescut
 • capacitatea centrului
 • solicitări / referiri din partea altor servicii / instituţii.

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

Acte necesare:

 • cerere adresata Domnului Primar al Comunei Miroslava
 • anchetă socială întocmită de personalul de specialitate din cadrul SPAS al Primăriei Miroslava din care să rezulte date privind părinții sau reprezentanţii legali ai copilului, componenţa familiei, felul şi dotarea locuinţei, situaţia materială, aspecte privind condiţiile de viaţă şi sănătate ale membrilor familiei
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a beneficiarului, precum şi recomandarea medicului de specialitate atunci când este cazul
 • copii după actele de identitate părinţi / reprezentanţi legali
 • copii după certificatele de naștere a copiilor
 • adeverinţă de venit
 • adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de copil
 • certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ/ copie, certificat de deces (în funcţie de caz);
 • declaraţia reprezentantului legal privind acordul frecventării Centrului de zi pentru copii Cornești
 • dispoziția de frecventare a Centrului de zi pentru copii Cornești.

 


Continue Reading
You may also like...

Redactor Șef al News Moldova, moderatorul emisiunii Retrospectiva Săptămânii (https://www.facebook.com/newsmoldovaro/videos ), Coordonatorul PARTENERIATULUI regional pe Moldova între News Moldova și DIGI FM

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Social

Revista economică Moldova Invest, editia de toamna

- citeste versiunea e-paper -


- citeste versiunea e-paper

- Read the e-paper version -

Advertisement Antibiotice Iasi
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
To Top