fbpx
Connect with us

INTERVIU cu Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din SUCEAVA: ”Venim în întâmpinarea TINERILOR cu multe programe de STUDIU noi și PROVOCATOARE”

Ultima Ora

INTERVIU cu Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din SUCEAVA: ”Venim în întâmpinarea TINERILOR cu multe programe de STUDIU noi și PROVOCATOARE”


În această săptămână, în cadrul rubriciiInterviul săptămâniidiscutăm cu Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a obținut diploma de inginer în electronică și telecomunicații la Institutul Politehnic din Iași, actuala Universitate Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în 1989. Și-a început cariera academică imediat după absolvire în calitate de preparator la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Valentin Popa a obținut titlul de doctor la același Institut Politehnic din Iași în 1998 și a trecut toate nivelurile academice la Universitatea din Suceava, până când a devenit profesor în 2005 și conducător de doctorat în 2009. Pe data de 17 februarie 2012 a fost ales rector al acestei universități. În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, pe data de 29 ianuarie 2018 a fost suspendat din funcția de rector pe durata exercitării mandatului de ministru al educației.

La începutul acestui an, Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a obţinut un nou mandat la conducerea Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, acesta fiind votat de peste 85% dintre electori.

Rep: Domnule rector, ne-a atras atenția motto-ul după care vă ghidați în conducerea universității: „Pentru o universitate de educație şi cercetare, prin motivarea şi valorizarea resursei umane şi diversificarea surselor de finanțare”. În acest context vă întreb, cum este valorizată resursa umană din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava?

Am asigurat posibilitatea acordării unor salarii cu până la 40% mai mari decât cele obișnuite”

Valentin POPA: În lumea academică contemporană calitatea educației și cercetării este elementul care face diferența dintre o universitate și alta. În acest sens, chiar din primul an de mandat de rector am promovat politica de creștere a calității resursei umane atât prin încurajarea performanței corpului profesoral, cât și prin crearea condițiilor favorabile pentru atragerea unor cercetători sau cadre didactice cu mare vizibilitate pe plan internațional.

La nivelul USV am inițiat și aplicat mai multe modalități prin care urmărim să valorizam cât mai bine potențialul uman. Astfel, în funcție de performanțele didactice și științifice am asigurat posibilitatea acordării unor salarii cu până la 40% mai mari decât cele obișnuite.

Totodată, pentru a sprijini promovarea vizibilității internaționale și a susține diseminarea rezultatelor cercetărilor colegilor noștri, am introdus posibilitatea acordării unui sprijin financiar pentru participarea la manifestări științifice în țară și în străinătate (5000 lei/an), publicarea de cărți de autor (5000 lei pe an), publicarea de articole în reviste de prestigiu (până la 7000 lei/an).

Mai mult, propunându-ne să încurajăm tinerii dornici să contribuie la dezvoltarea comunității noastre academice, am vegheat la asigurarea evoluției în carieră pentru cadrele performante inclusiv prin organizarea semestrială a concursurilor pentru posturile didactice vacante.

Rep.: În discursurile pe care le aveți frecvent și în motto-ul dumneavoastră vorbiți deseori despre diversificarea surselor de finanțare pentru USV. Care este strategia universității pentru atragerea de investiții?

„Preocupările mele majore au fost și rămân concentrate pe creșterea numărului de granturi de cercetare câștigate și a sumelor aferente atrase”

V.P: Învățământul universitar modern nu se poate dezvolta fără a avea la bază resurse financiare cât mai solide și provenind din surse cât mai diverse. De-a lungul anilor în care colegii m-au mandatat să conduc USV, creșterea veniturilor universității a reprezentat unul din obiectivele mele fundamentale.

Pe lângă finanțarea de la buget, preocupările mele majore au fost și rămân concentrate pe creșterea numărului de granturi de cercetare câștigate și a sumelor aferente atrase. Vreau să subliniez că anual această sursă de finanțare constituie circa 30% din bugetul total al universității.

Pe de altă parte, urmărim să avem asigurată o parte consistentă a bugetului universității din venituri generate de contracte încheiate cu mediul de afaceri și diverse instituții, diverse taxe, înființare de afaceri sau cooptarea în firme active pe piața națională și cea internațională.

Rep.: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este una dintre puținele universități din România care reușește anual să obțină parteneriate cu universitățile din Europa. Cel mai nou proiect al universității vizează un parteneriat între USV și Universitatea din Bergen și Universitatea de Științe și Tehnologii din Trondheim, în domeniul cercetării, pentru care Guvernul Norvegiei finanțează cu 1,2 milioane de euro inițiativa. Ce ne puteți spune despre acest proiect?

V.P.: De mai mulți ani, în universitatea noastră lucrează un cercetător cu preocupări mai puțin comune, deosebită fiind aria de cercetare abordată: Neuroestetica. Este absolvent al unui master în domeniul Psihologiei Artei, Creativității și Neuroesteticii la Universitatea din Londra, unde a fost susținut financiar atât de universitate cât și de minister, dar mai ales prin fonduri proprii.

În cadrul USV, am dezvoltat împreună un laborator de cercetare în domeniu, primul laborator de neuroestetică din România. Iată că acum, domnul Tudor Bălinișteanu a câștigat o competiție majoră de cercetare pentru un proiect interdisciplinar care își propune să analizeze măsura în care percepția estetică este determinată de contextul cultural în care activează individul. Iar parteneri instituționali în acest proiect sunt universități de prestigiu din Europa: Universitatea din Bergen și Universitatea de Științe și Tehnologii din Trondheim.

Rep.: În ce măsură a reușit USV să se integreze ca factor mobilizator în perspectiva menținerii și îmbunătățirii colaborărilor cu alte universități din Europa?

V.P.: Așa cum menționasem mai devreme, lumea academică modernă se întemeiază pe calitate. De cele mai multe ori, același criteriu stă la baza parteneriatelor pe care le încheie o universitate, fiecare instituție încercând să creeze sau să participe la alianțe universitare cât mai puternice. Din această perspectivă, întotdeauna am salutat inițiativele colegilor de a ne asocia unor consorții sau parteneriate internaționale cu vizibilitate la nivel regional sau continental, am răspuns cu promptitudine unor propuneri venite de la colegii rectori din Uniunea Europeană, am inițiat cooperări în plan didactic și al cercetării cu universități din Asia, Africa sau din țările din afara comunității europene.

Sper că această tendință nu numai că se va menține, ci va deveni și mai pronunțată în anii ce vin. Chiar la începutul acestui an am întreprins demersurile pentru ca universitatea noastră să facă parte din doua consorții care au depus proiecte pentru constituirea universităților europene. Cele doua consorții cuprind universități din Germania, Finlanda, Grecia, Spania, Cehia, Lituania.

Rep.: Care sunt, la momentul actual, prioritățile Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava?

V.P.: Prioritățile noastre sunt clar precizate în planul meu managerial, care este rezultatul analizei stării de fapt și a conceptualizării obiectivelor pentru cei patru ani de mandat, realizate în baza consultării colegilor mei de la toate cele zece facultăți.

Aș putea enumera aici liniile importante pentru 2020-2024, precum: continuarea politicii de motivare a resursei umane în vederea creșterii calității educației și a cercetării științifice; intensificarea programului de investiții în infrastructura didactică și de cercetare a USV; creșterea implicării USV în dezvoltarea regională; consolidarea pozițiilor onorante obținute de USV în clasamentele naționale și internaționale.

Rep.: S-a încheiat un nou an universitar. Cum a fost acest an având în vedere situația cu care ne confruntăm cu toții în momentul de față? Cum s-a adaptat universitatea la noile cerințe impuse brusc de pandemie?

„Am decis evacuarea căminelor și transferarea activităților în mediul online”

V.P: Semestrul al doilea al acestui an universitar va intra cu siguranță în istorie și va fi dovada adaptabilității rapide a universității noastre la provocările pandemiei SARS-CoV-2. Primul lucru pe care am fost nevoiți să-l facem a constat în luarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului la nivelul comunității academice, în special al studenților.

Am decis evacuarea căminelor și transferarea activităților în mediul online. Totodată, dată fiind gravitatea situației din județul nostru și, în special, din municipiul Suceava, ne-am implicat în acordarea sprijinului logistic, material și uman structurilor mandatate să gestioneze procesul de stăvilire și eradicare a epidemiei: DSP (linie de testare PCR; soft de gestionare a bazei de date), Spitalul de Urgență (stație de dezinfectare a automobilelor), dar și persoanelor care aveau nevoie de ajutorul nostru: medici (am asigurat locuri de cazare în cămin, în vederea evitării contactelor cu alte persoane), consiliere psihologică acordată celor afectați direct sau indirect de COVID-19, reușind să contribuim la rezolvarea unor chestiuni ce uneori au ținut  de viața și de moartea cuiva.

Rep.: Știm că aveți noi programe de studii pentru studenți și încercați să dezvoltați și specializările din cadrul Facultății de Medicină, un proiect nou pentru care ne-ați comunicat și cu alte ocazii că lucrați intens și încercați să îl dezvoltați la standarde europene. Cât de necesar este pentru Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava acest proiect?

„Sunt convins că este și în interesul conducerii spitalului de a întări colectivul de medici”

V.P: Într-adevăr, venim în întâmpinarea tinerilor cu multe programe de studiu noi și provocatoare, bine adaptate solicitărilor de pe piața muncii. Astfel, la licență propunem următoarele programe: Echipamente și sisteme medicale, Echipamente și sisteme de comanda și control pentru autovehicule, Resurse umane, Științe gastronomice, Energetica și tehnologii informatice. Este foarte posibil ca în sesiunea de admitere din septembrie să organizăm admitere și pentru programele Tehnica dentara, Autovehicule rutiere, Rețele și software de telecomunicații, Limba engleză – Limba italiană, spaniolă.

Facultatea de Medicina este un proiect al universității care are deja o vechime de 10 ani. Am dezvoltat succesiv programele Nutriție și dietetică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Asistență medicală generală, iar acum inițiem Echipamente și sisteme medicale și apoi, Tehnica dentară. Urmărim să ajungem pas cu pas și la dezvoltarea programelor de licență cu durata de 6 ani, precum Medicină dentară sau Medicină generală.

„Avem nevoie de susținerea nemijlocită a spitalului județean, unde, începând cu anul al 3-lea, studenții vor petrece majoritatea orelor”

Dar pentru aceasta trebuie sa dezvoltăm laboratoare, să construim spații adecvate, dar mai ales, să reușim constituirea unui nucleu de 15-20 de cadre didactice care să dețină titlul de doctor în științe medicale și să desfășoare o activitate științifica susținută la nivel internațional, specialiști în numeroasele discipline care se predau în cei 6 ani de studiu. Apoi avem nevoie de susținerea nemijlocită a spitalului județean, unde, începând cu anul al 3-lea, studenții vor petrece majoritatea orelor, în saloane, alături de profesorii-medici care ar trebui sa activeze atât în spital cât și în universitate.

Mai este mult până când vom putea avea un grup semnificativ de cadre didactice, medici din spitalul județean. Sunt convins că este și în interesul conducerii spitalului de a întări colectivul de medici și în acest sens va trebui să asigure o serie de stimulente pentru a se ajunge la acest deziderat de spital clinic universitar

Rep.: Au început înscrierile la universitate. De ce ar trebui să aleagă viitorii studenții, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava?

V.P.: USV este „casa” a circa 10 mii de persoane, din care peste nouă mii sunt studenți. Pe parcursul ultimelor decenii am demonstrat că în centrul atenției noastre se află studentul, viitorul absolvent, care își dorește – la fel ca noi toți – să fie cât mai bun. Pentru a putea satisface acest obiectiv firesc USV a modelat procesul didactic, activitățile de cercetare și infrastructura la standardele cele mai înalt posibile pentru regiunea noastră.

Alegând USV, absolvenții de liceu vor găsi o universitate modernă, dinamică, cu multiple oportunități de formare profesională și de încurajare financiară, materială și morală a studenților performeri, situată într-un oraș cu un grad sporit de siguranță și într-o regiune cu numeroase alternative de petrecere a timpului liber. Viitorii studenți au la dispoziție numeroase programe de studiu adecvate pieței muncii, săli și laboratoare dotate la standard european și, nu în ultimul rând, Casa de cultura a studenților, principalul catalizator al activităților extracurriculare studențești.

Rep.: După cum am mai spus, ne aflăm la sfârșit de an universitar. Aveți un mesaj pentru colegii dumneavoastră, pentru studenți și pentru suceveni?

„Sucevenilor mei le doresc să înfrângă urgia care a lovit nemilos frumoasa Bucovină”

V.P: Studenților le urez să finalizeze cu succes toate examenele, iar celor care azi sunt absolvenți, să-și aleagă locul de muncă și profesia pe care și le doresc. Totodată, am să le adresez rugămintea să rămână aproape de USV, fiindcă avem nevoie de sprijinul lor în anii ce vin.

Colegilor vreau să le mulțumesc încă o dată că au avut o abordare responsabilă pe parcursul acestei crize generate de pandemie, să le urez să se bucure de cei dragi și să îi ocolească toate necazurile. Sucevenilor mei le doresc să înfrângă urgia care a lovit nemilos frumoasa Bucovină, să se bucure de o sănătate puternică precum cea a brazilor și fagilor din obcinele falnice ale Carpaților, să ne fie alături în proiectele pe care le derulează USV în sprijinul comunității locale.


Continue Reading
You may also like...

Redactor Șef al News Moldova, moderatorul emisiunii Retrospectiva Săptămânii (https://www.facebook.com/newsmoldovaro/videos ), Coordonatorul PARTENERIATULUI regional pe Moldova între News Moldova și DIGI FM

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Ultima Ora

Revista economică Moldova Invest, editia de toamna

- citeste versiunea e-paper -


- citeste versiunea e-paper

- Read the e-paper version -

Advertisement Antibiotice Iasi
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
To Top