Connect with us

BACALAUREAT 2022 în județul VASLUI! IATĂ numărul CANDIDAȚILOR înscriși pentru susținerea EXAMENULUI de BACALAUREAT

Vaslui

BACALAUREAT 2022 în județul VASLUI! IATĂ numărul CANDIDAȚILOR înscriși pentru susținerea EXAMENULUI de BACALAUREAT

Pentru susținerea probelor scrise, în județul Vaslui s-au înscris 2495 de candidați

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru 27 iunie 2022 (până la ora 12:00).

Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizare, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care vor fi distribuite, pe bază de semnătură de primire, la prima probă scrisă susţinută.

Rezultatele finale vor fi afișate  pe 1 iulie 2022, pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi a Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.

Fiecare probă scrisă începe la ora 9:00, iar accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate. De asemenea,  reamintim faptul că timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru elevii pentru care s-a aprobat această solicitare, conform Procedurii nr. 25464/11.02.2022, cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2022.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor putea utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la  Matematică și Geografie, candidații pot folosi doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe,  poșete etc., candidaţii având obligaţia de a le lăsa în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisie.

De asemenea, nu este permis accesul în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei, să transmită rezolvarea subiectelor ori să facă schimb de foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni și nu le sunt recunoscute notele obținute la probele promovate anterior eliminării.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: recunoașterea/ echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice  și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Vaslui

- citeste versiunea e-paper -

Economic magazine Moldova Invest

- Read the e-paper version -

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top