fbpx
Connect with us

Deputatul vasluian Adrian SOLOMON: “Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat raportul Comisiei pentru muncă”

Vaslui

Deputatul vasluian Adrian SOLOMON: “Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat raportul Comisiei pentru muncă”

În data de 22 noiembrie 2022, după nenumărate dezbateri și consultări cu reprezentanții partenerilor sociali, Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților a reușit să finalizeze dezbaterile și să dea un vot favorabil asupra propunerii legislative privind dialogul social – Plx 715/2018, iniţiată de doi parlamentari, respectiv deputaţii Adrian Solomon şi Gabriel Petrea

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat raportul Comisiei pentru muncă în data de 23 noiembrie 2022.

“Propunerea legislativă își propune să îmbunătățească cadrul de reglementare privind desfășurarea dialogului social în România, atât bipartit, cât și tripartit, propunând o nouă Lege a dialogului social, concomitent cu abrogarea legii existente.

Totodată, lărgirea conținutului contractelor colective de muncă prin includerea, printre altele, a măsurilor privind armonizarea vieții de familie cu obiectivele profesionale, ca aspect care ține de asigurarea calității muncii, reprezintă un progres față de reglementarea anterioară”, a precizat Adrian SOLOMON.

Demarate încă din anul 2019, dezbaterile asupra iniţiativei legislative au avut loc pe parcursul a peste 20 de şedinţe, soldate, în data de 12 octombrie 2020, cu un prim raport de adoptare cu amendamente.

Potrivit acestuia, ca urmare a deciziei Comitetului liderilor grupurilor parlamentare din data de 16 noiembrie 2022, propunerea legislativă a fost retrimisă Comisiei  pentru muncă şi protecţie socială în vederea examinării şi depunerii unui nou raport.

În cadrul dezbaterilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în colaborare cu Ministerul Muncii si Solidarității Sociale şi reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale, a preluat în prevederile propunerii legislative recomandările primite din partea Organizației Internaționale a Muncii.

News Moldova îți recomandă și ...   DECLARAȚII de AVERE 2022 | Gabriela CREŢU, senator PSD VASLUI

România şi-a asumat, prin PNRR, în cadrul Componentei 14 – Buna Guvernanţă – Investiţia 4 – Creşterea capacităţii organizaţiilor societăţii civile, de a promova cetăţenia activă, de a se angaja profesional în planificarea şi implementarea politicilor publice privind drepturile sociale abordate de PNRR.

În vederea îndeplinirii cerințelor Jalonului 499 din cadrul PNRR privind Legea Dialogului Social, care prevede un dialog social şi o negociere colectivă semnificativă şi oportună, au avut loc noi discuţii cu partenerii sociali reprezentantivi la nivel naţional.

Astfel, au fost adoptate amendamente prin care se reglementează:

 • Introducerea noţiunii de lucrător independent în scopul obţinerii dreptului acestora de a constitui sau de a adera la un sindicat. Acest drept le este recunoscut și șomerilor.
 • Stabilirea unei proceduri clare de alegere a reprezentanţilor angajaţilor, precum şi a unui număr de reprezentanţi aleşi ai angajaţilor, de comun acord cu angajatorul, în funcție de numărul total de angajați/lucrători. Dacă nu se realizează acordul, numărul de reprezentanți aleși ai angajaţilor este stabilit prin lege, respectiv cel puţin 2 şi cel mult 6.
 • Modificarea numărului de angajaţi necesar constituirii unui sindicat, de la cel puţin 3, la cel puțin 10 angajați din aceeași unitate sau cel puțin 20 de angajați din unități diferite ale aceluiași sector de activitate.
 • Dobândirea personalităţii juridice a sindicatului de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de acordare a personalităţii juridice şi nu de la data înscrierii hotărârii judecătoreşti definitive în registrul special existent la instanţă.
 • Modificarea iniţiativei negocierii colective, în sensul în care ea va aparţine oricăruia dintre partenerii sociali, nu doar angajatorului sau organizaţiei patronale. De asemenea, iniţiatorului negocierii colective îi revine obligaţia de a convoca toate părţile îndreptăţite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă.
 • eliminarea interdicției prin care organizațiile sindicale se puteau afilia doar la o organizaţie sindicală de nivel superior;
 • obligația angajatorului ca, cel puțin o dată pe an, să permită organizarea unei sesiuni publice de informare privind drepturile individuale și colective ale angajaților la care să participe și reprezentanţii federaţiilor;
 • reducerea la 35% a pragului de reprezentativitate, cu reglementarea coerentă a procedurii de negociere colectivă pentru acoperirea extinsă a intereselor tuturor angajaților;
 • reducerea pragului privind criteriile reprezentativității la nivel sectorial pentru organizaţiile sindicale, de la 7% la 5% din efectivul angajaţilor economiei naţionale;
 • asigurarea dreptului de participare la negocierile colective a sindicatelor nereprezentative legal constituite la nivel de unitate şi neafiliate la federații sindicale din sectorul de negociere colectivă;
 • scăderea pragului de negociere colectivă obligatorie la nivelul unităţii care are cel puţin 10 angajaţi, precum şi la nivel de sector de negociere colectivă;
 • posibilitatea negocierii contractelor colective de muncă la nivel național;
 • în lipsa sindicatelor reprezentative la nivelul unităţii, pentru a declara grevă, s-a redus pragul de la jumătate plus unu din numărul angajaților unității la cel puţin o pătrime din numărul acestora;
 • s-a redefinit noţiunea de sectoare de activitate în „sectoare de negociere colectivă” la care partenerii sociali convin să negocieze colectiv;
 • s-au completat atribuțiile Consiliului Național Tripartit, care va fi însărcinat, printre altele, și cu reexaminarea Convențiilor OIM neratificate și a Recomandărilor OIM.
News Moldova îți recomandă și ...   Factura la gaze a VASLUIENILOR va fi cu 12% mai mică la iarnă, față de PREȚUL plafonat

“Ne dorim ca, prin intermediul noii legi a dialogului social votată astăzi, să venim în sprijinul comunicării și susținerii dialogului social pentru toate părțile implicate.

Noile reglementări sunt menite să contribuie la flexibilizarea constituirii organizațiilor partenerilor sociali – organizații sindicale, respectiv patronale și la facilitarea negocierii colective la nivel de unitate, grup de unități, la nivel sectorial şi la nivel naţional, având la bază ideea conform căreia un dialog social de tip proactiv, transparent și constructiv, poate contribui la creșterea nivelului de trai, respectiv de confort social, atât al angajaților, cât și al angajatorilor, și la pace socială”, a concluzionat deputatul PSD de Vaslui Adrian SOLOMON.

News Moldova îți recomandă și ...   Grădina Publică din BÂRLAD, închisă vizitatorilor! Primăria o MODERNIZEAZĂ cu bani europeni


Continue Reading
You may also like...

OM. Cu aripi fragile de fluture.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Vaslui

Revista economică Moldova Invest, editia de toamna

- citeste versiunea e-paper -


- citeste versiunea e-paper

- Read the e-paper version -

Advertisement Antibiotice Iasi
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
Advertisement
To Top