fbpx
Connect with us

NEREGULI GRAVE depistate de CURTEA de CONTURI, la Primăria BÂRLAD, privind gestionarea banilor din BUGETUL LOCAL

primarie e1656924012837 - News Moldova

Vaslui

NEREGULI GRAVE depistate de CURTEA de CONTURI, la Primăria BÂRLAD, privind gestionarea banilor din BUGETUL LOCAL


Curtea de Conturi a găsit la Primăria Bârlad nereguli grave privind modul în care au fost cheltuiți banii din bugetul local

În data de 28 iunie 2022, Primăria Bârlad a informat, la ședința ordinară a CLM, decizia numărul 10 din 16.06.2022 emisă de directorul Camerei de Conturi a Județului Vaslui, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate cu ocazia misiunii de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021.

Iată ce nereguli s-au constatat și s-au adus la cunoștința celor 18 consilieri prezenți la ședința ordinară a CLM:

Nefundamentarea corespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuieli prin prisma neinventarierii în totalitate a materiei impozabile (neinventarierea terenurilor și clădirilor neîngrijite în vederea aplicării prevederilor legale)

Din analiza modului de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, s-au constatat abateri cu privire la neinventarierea clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bârlad, precum și pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv.

În anul 2020, Consiliul Local al Municipiului Bârlad a aprobat prin HCL nr. 350/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021 „supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bârlad, precum și pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv, cu un procent de până la 500%, în conformitate cu propriile Regulamente aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Bârlad.

«La solicitarea echipei de audit a documentelor privind efectuarea de verificări și constatări în teren cu privire la clădirile și terenurile neîngrijite, acestea nu au fost prezentate. Arhitectul șef (fără a avea atribuții în comisia nominalizată) precum și membrii comisiei numiți prin Dispoziția primarului în 2018, au comunicat că: „în perioada anilor 2020-2021 datorită contextului situației pandemice din țara noastră, nu s-au mai putut efectua verificări în teren, urmând a se relua procedura după actualizarea membrilor comisiei printr-o nouă dispoziție “.

În concluzie, se constată că hotărârile din 2020 nu au produs efecte și nu au fost implementate la nivelul UATM Bârlad», se precizează în raportul Curții deconturi. Personalul din aparatul propriu al primarului nominalizat să ducă la îndeplinire sarcinile dispuse, nu a procedat în perioada 2018-2022 la inventarierea materiei impozabile reprezentând clădiri și terenuri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bârlad, precum și pentru terenuri agricole nelucrate.

Persoane juridice cu faliment declarat, menținute în evidența fiscală!

„Din intersectarea bazelor de date privind debitele din lista de rămășițe a UATM Bârlad la data de 31.12.2021, cu baza de date cu persoanele juridice pentru care s-a declarat falimentul, s-a constatat menținerea în evidența fiscală și cea contabilă a unor persoane juridice cu domiciliul fiscal pe raza municipiului Bârlad, pentru care s-a declarat falimentul în baza hotărârilor emise de instanțe cu debite datorate bugetului local în sumă de 135.114 lei.

Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este de 136.794 lei, reprezentând obligații fiscale ale contribuabililor radiați ori pentru care s-a declarat falimentul, menținute în evidența analitică pe plătitor și în evidența contabilă sintetică și analitică, contrar prevederilor legale în vigoare.”, se arată în documentul întocmit de Curtea de conturi.

News Moldova îți recomandă și ...   Tribunalul Vaslui a decis prelungirea mandatului de arestare preventivă pentru Dumitru BUZATU, cercetat pentru LUARE DE MITĂ

43 de salariați ai Primăriei nu și-au achitat taxele locale!

„La un număr de 43 salariați ai UATM Bârlad care aveau la data de 31.12.2021 datorii restante la bugetul local în cuantum de 67.562 lei, entitatea s-a rezumat la emiterea de somații, dar nu a procedat și la instituirea de popriri pe veniturile din salarii; nu s-a efectuat o analiză a bunurilor deținute de debitori, în vederea instituirii de sechestre (în perioada 2020-2021 entitatea neinstituind niciun sechestru)”, a mai precizat Curtea de Conturi.

La Poliția locală, procesele verbale de constatare a contravențiilor sunt întocmite necorespunzător

„Întocmirea neconformă a proceselor verbale de constatare a contravențiilor. Sunt anulate procese verbale de constatarea contravențiilor întocmite de agenți ai Poliției Locale Bârlad.

S-au constatat deficiențe în modul de completare a acestora după cum urmează: nu în toate cazurile au fost respectate prevederile art. 19 din O.G.nr.2/2001, în sensul că deși în PVCC-urile întocmite se menționează că contravenientul «refuză să semneze», lipsesc semnătura și datele de identificare ale martorului (exemplificăm: PVCC seria BDPL nr.008685); Modul de anulare neconform al proceselor verbale de constatare a contravențiilor a fost constatat și analizat și în Raportul de audit public intern ad-hoc întocmit în anul 2021 de Compartimentul de Audit Public Intern al UATM Bârlad, înregistrat în 2021 la UATM Bârlad și în 2022 la Poliția Locală Bârlad. Termenul stabilit pentru implementarea recomandării a fost data de 31.03.2022”, se mai află scris în decizia Curții de Conturi.

News Moldova îți recomandă și ...   Paul-Iulian LAZĂR, primarul comunei vasluiene Muntenii de Jos, investigat pentru CONFLICT DE INTERESE și FALS ÎN DECLARAȚII

Nereguli și la operațiunile economice cu Spitalul Bârlad!

Curtea de Conturi Vaslui a mai remarcat și că unele elemente patrimoniale de activ nu au fost înregistrate în evidența contabilă și tehnic-operativă a Spitalului Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad și neincluderea acestora în Situația lunară privind calculul amortizării.

 Echipa de audit a identificat o serie de plăți de natura cheltuielilor de investiții, fără ca acestea să fie înregistrate corespunzător în evidența tehnic-operativă și contabilă a ordonatorului terțiar de credite.„ Astfel, Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad a contractat prin SEAP (achizițiile directe) două obiective de investiții ce au fost cuprinse în listele de investiții aprobate prin HCLM pentru care s-a procedat la înregistrări contabile eronate, după cum urmează: amenajare platformă pentru autoclave în valoare de 44.268 lei și achiziție și montare mână curentă protecție pereți și protecție colț cu inserție metalică, conform contractului de lucrări din august 2021, pentru care au fost emise facturile în valoare de 115.653,13 lei și de 216.363,66 lei, achitate.

Valoarea mijloacelor fixe neînregistrate în evidențele contabile este în sumă totală de 376.305 lei. Totodată, nu s-a procedat la calculul și înregistrarea amortizării începând cu data punerii în funcțiune a mijloacelor fixe, respectiv din data de 28.05.2021, de 29.10.2021 și de 20.12.2021. Astfel, s-a constatat că nu s-a calculat și înregistrat amortizarea cumulată în valoare de 2.459 lei.

Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 515.200 lei cu influență directă asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021. De asemenea, s-au făcut plăți nelegale, urmare a includerii în situațiile de lucrări, anexă la facturile decontate, a unor cantități de lucrări neefectuate”, mai evidențiază Curtea de Conturi.

SC Wash-Expert SRL, plătită pentru lucrări neexecutate!

Din verificarea plăților efectuate la categoria operațiuni „Cheltuieli de capital” și în baza documentelor puse la dispoziție de UAT Bârlad, echipa de audit a constatat că pentru execuția obiectivului de investiții “Construire creșă 3 grupe în municipiul Bârlad’’, în baza Contractului de proiectare și execuție de lucrări nr.73/29.08.2019, furnizorul SC W.-E. SRL a prezentat spre decontare în perioada 2020-2021 un număr de șapte facturi achitate în totalitate. (….)

Urmare a inspecției fizice în teren efectuată în data de 03.05.2022 de echipa de audit, împreună cu directorul executiv al Direcției tehnice, s-a constatat că unele articole de deviz, deși incluse ca realizate în situațiile de lucrări anexă la facturile emise de furnizorul de lucrări și achitate de către UATM Bârlad, nu s-au regăsit ca realizate, aspect consemnat și în Nota de constatare în teren din Mai 2022.

Practic, Primăria Bârlad a achitat o valoare totală de 2.280.013,19 lei pentru construirea acestui obiectiv, dar nu toate lucrările au fost realizate, în realitate. Lucrări în valoare totală de 24.196,46 lei, lipseau cu desăvârșire. Situațiile de lucrări au fost vizate ca fiind conforme, de dirigintele de șantier în baza contractului de servicii, de directorul executiv al Direcției tehnice și de ordonatorul principal de credite.

Primăria Bârlad, somată de Curtea de Conturi să remedieze neregulile!

„Pe lângă măsurile prezentate, vă rugăm să dispuneți și orice alte măsuri pe care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi în urma acțiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit public intern în urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi.

Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii fi a neurmăririi de către conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an, sau cu amendă”, încheie Curtea de Conturi Vaslui decizia înaintată Primăriei Bârlad. 

News Moldova îți recomandă și ...   1.267.813,95 lei pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite de către centrele DGASPC Vaslui


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Vaslui

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – SELECȚIE PARTENERI

Revista economică Moldova Invest, nr.5

- citeste versiunea e-paper -

Advertisement
Advertisement

Forumul Economic Regional Moldova – Iasi, mai 2023

Trending

Advertisement

Echipa News Moldova

Advertisement
To Top